Vyskupas Juozas Preikšas

Vyskupas Juozas Preikšas

B. Sruogos g. 4
LT-50250 Kaunas

Tel.: (+370) 37 43 88 85

 

Gimęs 1926 11 22
Kunigas 1951 09 23
Vyskupas 1984 12 02
Panevėžio vyskupas emeritas nuo 2002 01 05
 

Gimė 1926 m. lapkričio 22 d. Šakiuose, darbininkų šeimoje. Mokėsi Griškabūdyje, Šakių gimnazijoje.

1945 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1949 m., mažinant seminaristų skaičių, sovietinės valdžios pašalintas iš ketvirtojo kurso. Kurį laiką dirbo vargonininku, vėliau grįžo į seminariją.

1951 m. rugsėjo 23 d. įšventintas kunigu. 1954 m. paskirtas Kauno šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonu. Tęsė studijas teologijos fakultete ir įgijo teologijos licenciato laipsnį. Trylika metų dėstė teologiją Kauno kunigų seminarijoje, dvidešimt metų klebonavo Kaune ir Vilkaviškyje.

1984 m. gruodžio 2 d. įšventintas vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus Liudviko Povilonio pagalbininku. 1988 m., Šventajam Sostui priėmus arkivyskupo Povilonio atsistatydinimą, vyskupas Juozas Preikšas kurį laiką buvo Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. 1989 m. paskirtas Panevėžio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. Nuo 1991 m. gruodžio mėnesio – Panevėžio vyskupijos ordinaras.

2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II priėmė Panevėžio vyskupo Juozo Preikšo atsistatydinimą, sulaukus Kanonų teisės kodekse numatytos 75-erių metų amžiaus ribos.