Naujienos

 LVK įvykių retrospektyva
 Už/atsisakyti naujienas

Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO Laiškas šeimoms

http://vilnius.lcn.lt/ganytojai/arkivyskupas/dekretai/d20060501/

Artėjant pasaulio šeimų susitikimui su Šventuoju Tėvu 2006 m. vasarą Valencijoje, kardinolas Juozas Audrys Bačkis Laiške šeimoms apmąsto svarbiausią šio susitikimo temą – tikėjimo perdavimą šeimoje.