LVK komisijos

 Švietimo komisija
 Visuomenės informavimo priemonių komisija
 Liturgijos komisija
 Vienuolijų reikalų komisija

Lietuvos Vyskupų Konferencijoje veikia švietimo, visuomenės informavimo priemonių, liturgijos ir vienuolijų reikalų vyskupiškosios komisijos.

Komisijų pirmininkus trejų metų laikotarpiui iš savo narių renka Konferencija. Kitus komisijos narius, komisijos pirmininkui pasiūlius, trejų metų laikotarpiui skiria Konferencijos plenarinis posėdis. Komisijos gali pasitelkti pagalbon atitinkamos srities specialistus.

Komisijos rengia jų kompetencijai tenkančius klausimus svarstyti plenariniame posėdyje.

  LVK Švietimo komisija
  Pirmininkas: vyskupas Kęstutis KĖVALAS.

  LVK Visuomenės informavimo priemonių komisija
  Pirmininkas: arkivyskupas Gintaras GRUŠAS.

  LVK Liturgijos komisija
  Pirmininkas: arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ.

  LVK Vienuolijų reikalų komisija
  Pirmininkas: vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM.