LVK organai Komisijos + Visuomenės informavimo priemonių komisija

LVK Visuomenės informavimo priemonių komisija

  Pirmininkas
  Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS
  Nariai
  Arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ
  Vyskupas Kęstutis KĖVALAS
  Sekretorė
  Živilė PELURITIENĖ
 
Lietuvos Vyskupų Konferencija LVK LVK organai Komisijos Visuomenės informavimo priemonių komisija