LVK Visuomenės informavimo priemonių komisija

  Pirmininkas
  Arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ
  Nariai
  Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS
  Vyskupas Kęstutis KĖVALAS
  Sekretorius
  Gediminas ŽUKAS
 
 Komisijos
Švietimo komisija | Visuomenės informavimo priemonių komisija | Liturgijos komisija | Vienuolijų reikalų komisija