LVK organai Komisijos + Liturgijos komisija

LVK Liturgijos komisija

  Pirmininkas
  Arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ
  Nariai
  Vyskupas Rimantas NORVILA
  Vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS
  Vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM
  Sekretorius
  Kunigas Kęstutis PALIKŠA