LVK organai Komisijos + Liturgijos komisija

LVK Liturgijos komisija

  • Pirmininkas
    Vyskupas Rimantas NORVILA
  • Nariai

Arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ
Vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS
Vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM

  • Sekretorius
    Kunigas Kęstutis PALIKŠA