LVK Vienuolijų reikalų komisija

  Pirmininkas
  Vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM
  Nariai
  Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ
  Vyskupas Eugenijus BARTULIS
  Vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS
  Sekretorė
  Ses. Asta VENSKAUSKAITĖ ACJ