LVK tarybos

 Ekumeninių reikalų taryba
 Šeimos reikalų taryba
 Jaunimo reikalų taryba
 Ryšių su Lenkijos Vyskupų Konferencija taryba
 Socialinių reikalų taryba

Vyskupų konferencijos taryboms vadovauja pirmininkas, kuriuo trejų metų laikotarpiui renkamas vyskupas. Tarybos pirmininkas iš kunigų bei pasauliečių parenka kitus tarybos narius ir pateikia jų kandidatūras tvirtinti plenariniam posėdžiui. Tarybos turi patariamojo balso teisę.

Tarybos už savo veiklą atsiskaito plenariniam posėdžiui.

  LVK Ekumeninių reikalų taryba
  Pirmininkas: vyskupas Darius TRIJONIS.

  LVK Šeimos reikalų taryba
  Pirmininkas: vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS.

  LVK Jaunimo reikalų taryba
  Pirmininkas: vyskupas Darius TRIJONIS.

  LVK Socialinių reikalų taryba
  Pirmininkas: vyskupas Kęstutis KĖVALAS.

  LVK Ryšių su Lenkijos Vyskupų Konferencija taryba
  Pirmininkas: vyskupas Jonas IVANAUSKAS.