LVK Ekumeninių reikalų taryba

  Pirmininkas
  Vyskupas Eugenijus BARTULIS
  Narys
  Vyskupas Jonas BORUTA
  Sekretorius
  Kunigas Vladas GEDGAUDAS