LVK Šeimos reikalų taryba

  Pirmininkas
  Kardinolas Audrys BAČKIS
  Nariai
  Kunigas Ričardas DOVEIKA
  Kunigas Gediminas JANKŪNAS
  Nijolė LIOBIKIENĖ
  Virgilijus RUDZINSKAS
  Gintautas VAITOŠKA
  Algis PETRONIS
  Darius CHMIELIAUSKAS
  Vijoleta VITKAUSKIENĖ
  Sekretorė
  Dalia LUKĖNIENĖ