LVK Šeimos reikalų taryba

  Pirmininkas
  Vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS
  Nariai
  Kunigas Ričardas DOVEIKA
  Kunigas Gediminas JANKŪNAS
  Algis PETRONIS
  Darius CHMIELIAUSKAS
  Gintautas VAITOŠKA
  Nijolė LIOBIKIENĖ
  Vilija ŠLOPŠNIENĖ
  Dalia LUKĖNIENĖ
  Sekretorė
  Vijoleta VITKAUSKIENĖ