LVK Socialinių reikalų taryba

  Pirmininkas
  Vyskupas Kęstutis KĖVALAS
  Nariai
  Monsinjoras Žydrūnas VABUOLAS
  Janina KUKAUSKIENĖ
  Sekretorė
  Ses. Daiva KUZMICKAITĖ