LVK nariai + Vyskupas Eugenijus Bartulis

Vyskupas Eugenijus Bartulis

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Tilžės g. 186
LT-76296 Šiauliai

Tel.: (41) 52 11 10, (41) 52 11 12
Faks. (41) 52 11 14
El. paštas:
kurija@siauliuvyskupija.lt
 

Gimęs 1949 12 07
Kunigas 1976 05 30
Vyskupas 1997 06 29
 

Gimė 1949 m. gruodžio 7 d. Kauno Šančių parapijoje. 1968 m. baigė Kauno 7-ąją vidurinę mokyklą.

1971–1976 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, 1976 m. gegužės 30 d. įšventintas į kunigus.

1976–1986 m. vikaravo Kelmėje, Radviliškyje, Kauno Petrašiūnų parapijoje ir Kauno arkikatedroje bazilikoje. 1986–1989 m. – Deltuvos ir Bukonių klebonas. 1989 m. paskirtas Kauno katedros administratoriumi, 1990 m. – Kauno arkivyskupijos kurijos kancleriu. Vėliau dirbo Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu, Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytoju ir dvasios tėvu. 1996 m. birželio 1 d. paskirtas šios seminarijos rektoriumi.

1997 m. gegužės 28 d. nominuotas vyskupu ir paskirtas pirmuoju naujai įsteigtos Šiaulių vyskupijos vyskupu. Vyskupu konsekruotas Kauno arkikatedroje bazilikoje 1997 birželio 29 d.

2000–2010 m. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis taip pat buvo kariuomenės ordinaru.

2014-2017 m. LVK Ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas.

 
Lietuvos Vyskupų Konferencija LVK LVK nariai Vyskupas Eugenijus Bartulis