Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Kauno arkivyskupijos kurijos pranešimas apie mons. Algirdo Jurevičiaus paskyrimą Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru