Naujienos + LVK įvykių retrospektyva

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005 m. lapkričio 24 d. nutarimas dėl apskaitos tvarkos

http://www.lcn.lt/b_dokumentai/Lietuvos_vyskupu_rastai/LVK-nu_apskaitos-tvarka2005.doc

Lietuvos Vyskupų Konferencija 2005 m. lapkričio 24 d. priėmė nutarimą dėl Katalikų Bažnyčios juridinių asmenų apskaitos tvarkos. Ši tvarka parengta vadovaujantis Kanonų teisės nuostatomis atsižvelgiant į Lietuvos Respublikoje taikomas buhalterinės apskaitos taisykles ir praktikas. Ji yra skirta vyskupų įsteigtiems Katalikų Bažnyčios viešiesiems juridiniams asmenims ir įsigalios nuo 2006 m. sausio 1 d.
 
Lietuvos Vyskupų Konferencija LVK Naujienos LVK įvykių retrospektyva