Naujienos + LVK įvykių retrospektyva

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos dekretas dėl pasauliečių skyrimo teisėjais bažnytiniuose tribunoluoseDEKRETAS

Nr. 1-248/06
2006 m. rugsėjo 14 d.

Lietuvos Vyskupų Konferencija 2005 m. sausio 19 d. plenariniame posėdyje priėmė sprendimą, pagal Kanonų kodekso kan. 1421 § 2, Lietuvoje įteisinti galimybę pasauliečiams būti teisėjais bažnytiniuose tribunoluose. Šį sprendimą 2005 m. kovo 7 d. patvirtino Šventojo Sosto Vyskupų Kongregacija (Prot. Nr. 899/95). Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Vyskupų Konferencija pagal bažnytinės teisės kodekso normas leidžia pasauliečius skirti teisėjais bažnytiniuose tribunoluose.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas


(Paskelbta „Bažnyčios žiniose“, 2006 rugsėjo 28, Nr. 18)
 
Lietuvos Vyskupų Konferencija LVK Naujienos LVK įvykių retrospektyva