Pirmininkas
Gintaras GRUŠAS
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Vicepirmininkas
Lionginas VIRBALAS SJ
Panevėžio vyskupas
LVK Sekretoriatas
S. Skapo g. 4
LT-01122 Vilnius

Tel. (5) 212 54 55
Faks. (5) 212 09 72

El. p. vyskupu.konferencija@yahoo.com

Svetainė internete:
lvk.lcn.ltNAUJIENOS
už/atsisakyti LVK naujienas
 Arkivyskupo Gintaro Grušo sveikinimo žodis Šventajam Tėvui
Lietuvos Vyskupų Vizitas Ad limina

 POPIEŽIUS PRANCIŠKUS PRIĖMĖ LIETUVOS VYSKUPUS
2015 m. vasario 2 d. Lietuvos vyskupai pradėjo vizitą „Ad limina“. Pirmadienio rytą Vilniaus arkivyskupas emeritas kard. Audrys Juozas Bačkis ir visų Lietuvos vyskupijų ordinarai ir augziliarai koncelebravo Mišias prie apaštalo šv. Petro kapo, Vatikano bazilikos kriptoje.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. gruodžio 4 d. plenarinį posėdį
Toliau buvo formuojamos LVK struktūros. Ganytojai patvirtino ses. A. Venskauskaitę LVK Vienuolijų reikalų komisijos sekretore. Taip pat buvo patvirtinti LVK Jaunimo pastoracijos, Ryšių su Lenkijos Vyskupų konferencija, Ekumeninių reikalų, Socialinių reikalų bei Šeimos reikalų tarybų narių sąrašai. LVK delegatu XIV Generalinėje Ordinarinėje Vyskupų Sinodo asamblėjoje išrinktas kardinolas A. J. Bačkis, o substitutu – vysk. R. Norvila.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. spalio 28–31 d. plenarinį posėdį
Pasibaigus kadencijai, buvo renkami nauji LVK struktūrų nariai. Trejų metų kadencijai naujuoju Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku buvo išrinktas Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, vicepirmininku – Panevėžio vyskupas L. Virbalas

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. liepos 7 d. plenarinį posėdį
Susirinkę Ganytojai svarstė pasiruošimo neeilinei Vyskupų Sinodo asamblėjai detales, dalinosi nuomonėmis apie šeimų padėtį Bažnyčioje ir visuomenėje, svarstė įvairias pastoracinio atsiliepimo į šeimų poreikius galimybes.

 Lietuvos Vyskupų kreipimasis artėjančių Europos Parlamento rinkimų proga
Pasidomėkime, kurie ligšioliniai Europos Parlamento nariai siekė apginti krikščioniškąsias Europos vertybes, o kurie neliko ištikimi savo priešrinkiminiams pažadams. Skirkime laiko kandidatų įvertinimui, o per rinkimus ramiai, gerbdami kitaip manančius, bet tvirtai išreikškime savo pilietinę valią.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. gegužės 8-9 d. plenarinį posėdį
Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir papasakojo apie save bei savo diplomatinės tarnybos etapus.

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriato informacija apie Apaštalinio Nuncijaus paskyrimą (2014 03 08)
2014 metų kovo 8 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus Apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje paskyrė Arkivyskupą PEDRO LÓPEZ QUINTANA.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. vasario 25–27 d. plenarinį posėdį
2014 m. vasario 25–27 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai: S. Tamkevičius, G. Grušas, vyskupai: E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, L. Virbalas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

 Kreipimasis dėl įvykių Ukrainoje
Kreipdamiesi į Lietuvos tikinčiuosius, raginame juos vienytis su Ukrainos krikščionimis ir melsti Ukrainai taikos bei susitaikymo, prisiminti žuvusius ir kenčiančius šv. Mišiose.

 Informacija apie pasibaigusią pagalbos nukentėjusiesiems Filipinuose akciją
Prieš savaitę baigėsi Lietuvos Vyskupų Konferencijos paskelbta maldos ir pagalbos nukentėjusiesiems nuo taifūno Filipinuose akcija. Iš viso į specialią tam skirtą sąskaitą buvo pervesti 321 972,68 Lt.

 Kreipimasis dėl Azartinių lošimų įstatymo redakcijos
Mes, Lietuvos Vyskupai, kreipiamės į Jus dėl LR Seime svarstomos naujos Azartinių lošimų įstatymo redakcijos. Didelį nerimą kelia daugelis siūlomų nuostatų, nes jų įgyvendinimo pasekmės prasilenktų su rūpesčiu dėl moralės ir vertybių.

 
visos naujienos 

Europos Sąjungos šalių
Vyskupų konferencijų
svetainė