NAUJIENOS
Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2019 m. sausio 8 d. plenarinį posėdį Lietuva gyvai prisimena šv. Tėvo Pranciškaus vizitą į mūsų šalį praėjusių metų rugsėjo mėnesį. Norima permąstyti ir įgyvendinti vizito metu Popiežiaus išsakytas mintis bei palinkėjimus, tad gimsta įvairios iniciatyvos, padedančios įgyvendinti šį norą. Vienas iš įgyvendintų sumanymų - arkivysk. L. Virbalo ganytojams pristatyta pastoracinė iniciatyva Keliauti su Popiežiumi. Tai – dvylika trumpų vaizdo medžiagos rinkinėlių, iliustruojančių šv. Tėvo kelionę Lietuvoje.
LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS SEKRETORIATO INFORMACIJA Nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvos vyskupų konferencijos atstove spaudai pradės dirbti Ieva Urbonaitė-Vainienė.
LIETUVOS VYSKUPŲ ADVENTINIS LAIŠKAS Kasmetinis advento palydovas Jonas Krikštytojas kviečia: „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! Kreivi takai taps tiesūs, o duobėti – išlyginti“ (Lk 3, 4–5).
KAD VAIKAI IR ŠEIMOS BŪTŲ SAUGŪS 2018 m. lapkričio 21 d. Lietuvos vyskupų pareiškimas
Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2018 m. lapkričio 19-21 d. plenarinį posėdį Posėdyje dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai P. López Quintana, G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.
LVK sekretoriato informacinis pranešimas (2018-10-05) Apie padėkos už popiežiaus Pranciškaus vizitą renginius.
 
LVK įvykių retrospektyva▶▶▶

www.biblija.lt

eis.katalikai.lt

www.katekizmas.lt

katalikai.lt