Pirmininkas
Gintaras GRUŠAS
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Vicepirmininkas
Lionginas VIRBALAS SJ
Panevėžio vyskupas
LVK Sekretoriatas
S. Skapo g. 4
LT-01122 Vilnius

Tel. (5) 212 54 55
Faks. (5) 212 09 72

El. p. vyskupu.konferencija@yahoo.com

Svetainė internete:
lvk.lcn.ltNAUJIENOS
už/atsisakyti LVK naujienas
 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. gruodžio 4 d. plenarinį posėdį
Toliau buvo formuojamos LVK struktūros. Ganytojai patvirtino ses. A. Venskauskaitę LVK Vienuolijų reikalų komisijos sekretore. Taip pat buvo patvirtinti LVK Jaunimo pastoracijos, Ryšių su Lenkijos Vyskupų konferencija, Ekumeninių reikalų, Socialinių reikalų bei Šeimos reikalų tarybų narių sąrašai. LVK delegatu XIV Generalinėje Ordinarinėje Vyskupų Sinodo asamblėjoje išrinktas kardinolas A. J. Bačkis, o substitutu – vysk. R. Norvila.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. spalio 28–31 d. plenarinį posėdį
Pasibaigus kadencijai, buvo renkami nauji LVK struktūrų nariai. Trejų metų kadencijai naujuoju Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku buvo išrinktas Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, vicepirmininku – Panevėžio vyskupas L. Virbalas

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. liepos 7 d. plenarinį posėdį
Susirinkę Ganytojai svarstė pasiruošimo neeilinei Vyskupų Sinodo asamblėjai detales, dalinosi nuomonėmis apie šeimų padėtį Bažnyčioje ir visuomenėje, svarstė įvairias pastoracinio atsiliepimo į šeimų poreikius galimybes.

 Lietuvos Vyskupų kreipimasis artėjančių Europos Parlamento rinkimų proga
Pasidomėkime, kurie ligšioliniai Europos Parlamento nariai siekė apginti krikščioniškąsias Europos vertybes, o kurie neliko ištikimi savo priešrinkiminiams pažadams. Skirkime laiko kandidatų įvertinimui, o per rinkimus ramiai, gerbdami kitaip manančius, bet tvirtai išreikškime savo pilietinę valią.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. gegužės 8-9 d. plenarinį posėdį
Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir papasakojo apie save bei savo diplomatinės tarnybos etapus.

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriato informacija apie Apaštalinio Nuncijaus paskyrimą (2014 03 08)
2014 metų kovo 8 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus Apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje paskyrė Arkivyskupą PEDRO LÓPEZ QUINTANA.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. vasario 25–27 d. plenarinį posėdį
2014 m. vasario 25–27 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai: S. Tamkevičius, G. Grušas, vyskupai: E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, L. Virbalas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

 Kreipimasis dėl įvykių Ukrainoje
Kreipdamiesi į Lietuvos tikinčiuosius, raginame juos vienytis su Ukrainos krikščionimis ir melsti Ukrainai taikos bei susitaikymo, prisiminti žuvusius ir kenčiančius šv. Mišiose.

 Informacija apie pasibaigusią pagalbos nukentėjusiesiems Filipinuose akciją
Prieš savaitę baigėsi Lietuvos Vyskupų Konferencijos paskelbta maldos ir pagalbos nukentėjusiesiems nuo taifūno Filipinuose akcija. Iš viso į specialią tam skirtą sąskaitą buvo pervesti 321 972,68 Lt.

 Kreipimasis dėl Azartinių lošimų įstatymo redakcijos
Mes, Lietuvos Vyskupai, kreipiamės į Jus dėl LR Seime svarstomos naujos Azartinių lošimų įstatymo redakcijos. Didelį nerimą kelia daugelis siūlomų nuostatų, nes jų įgyvendinimo pasekmės prasilenktų su rūpesčiu dėl moralės ir vertybių.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2013 m. gruodžio 12 d. plenarinį posėdį
Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Luigi Bonazzi, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir pasidalijo savo mintimis apie Popiežiaus Pranciškaus interviu, paskelbtą katalikų žurnale La Civiltà Cattolica bei apie Vatikano radijo pokalbį su šio interviu autoriumi t. A. Spadaro SJ.

 Solidarizuojamės su Ukrainos žmonėmis
Lietuvos vyskupai išreiškia savo solidarumą su Ukrainos piliečiais, trokštančiais gyventi laisvoje, nepriklausomoje ir demokratiškoje Ukrainos valstybėje bei kviečia visus Lietuvos tikinčiuosius jungtis į maldą.

 Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas prasidedantiems Šeimos metams
Mes, Lietuvos vyskupai, norėdami stiprinti šeimos bei gyvybės kultūrą Lietuvoje, paskelbėme šiuos naujus liturginius metus Šeimos metais. Esame drauge su popiežiumi įsitikinę, kad „šeima yra tikėjimo vartai“ - natūrali ir tuo pat metu ypatinga aplinka, kurioje žmogui dovanojamas tikėjimas ir kurioje jis bręsta.

 Krikščionių Bažnyčių Lietuvoje memorandumas, skelbiant 2014-uosius Šeimos metais
2013 m. lapkričio 26 d. krikščionių bažnyčių Lietuvoje vadovai pasirašė memorandumą, skelbiant 2014-uosius Šeimos metais.

 Krikščionių Bažnyčių Lietuvoje vadovai drauge skelbia 2014-sius Šeimos metais
Įvairių krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių Lietuvoje vadovai bei įgaliotieji atstovai pasirašys bendrą memorandumą, kuriuo 2014-uosius paskelbs Šeimos metais. Po pasirašymo vyks spaudos konferencija.

 Komunikatas dėl besibaigiančių Tikėjimo metų ir Šeimos metų paskelbimo
Baigiasi Bažnyčioje ir pasaulyje didelį susidomėjimą sukėlę Tikėjimo metai. Naujus bažnytinius metus Lietuvos vyskupai nusprendė paskelbti Šeimos metais.

 Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones
Lietuvos vyskupai nusprendė gruodžio 8 d. aukojamų šv. Mišių rinkliavą skirti nukentėjusiems Filipinuose bei kviečia prisidėti pervedant auką į sąskaitą LT77 7044 0600 0107 0368.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2013 m. spalio 22–24 d. plenarinį posėdį
Posėdyje dalyvavo arkivyskupai: S. Tamkevičius, G. Grušas, L. Bonazzi; vyskupai: J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Virbalas, L. Vodopjanovas.

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis, kviečiantis į rugsėjo 7 d. visame pasaulyje organizuojamą maldos ir pasninko akciją už taiką Sirijoje
 Vyskupų laiškas Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai proga
2013-06-27

 Informacinis pranešimas apie naujojo Panevėžio vyskupo paskyrimą
Šiandien, birželio 6 d., Šventasis Tėvas Pranciškus priėmė Panevėžio Vyskupo Jono Kaunecko atsistatydinimą iš minėtos vyskupijos Ordinaro pareigų ir naujuoju Panevėžio Vyskupu Ordinaru paskyrė Tėvą Lionginą Virbalą SJ....

 Lietuvos Katalikų, Lietuvos Evangelikų Liuteronų ir Lietuvos Stačiatikių Bažnyčių atstovų pareiškimas dėl žmogaus gyvybės apsaugos
2013 m. gegužės 13 d. pareiškimą pasirašė Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Vyskupas Mindaugas Sabutis, Vilniaus ir Lietuvos Stačiatikių Arkivyskupas Inokentijus.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2013 m. gegužės 7–9 d. plenarinį posėdį
2013 m. gegužės 7–9 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.

 Kreipimasis dėl ketinimo pasirašyti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo
Konvencijoje yra nuostatų, kurios kelia rimtų abejonių, ir apie kurias piliečiai iki šiol nėra tinkamai informuoti.

 Naujai paskirto Vilniaus Arkivyskupo Metropolito Gintaro GRUŠO pareiškimas

 Naujai paskirtojo arkivyskupo Gintaro GRUŠO biografija

 LVK žinia spaudai (2013-04-05)
Šiandien Popiežius Pranciškus priėmė kardinolo A. J. Bačkio atsistatydinimą, kuris buvo įteiktas pagal kanonų teisės nuostatus, jam sulaukus 75 metų amžiaus, ir nauju Vilniaus Arkivyskupu Metropolitu paskyrė vyskupą Gintarą Grušą...

 LVK Pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius visų Lietuvos katalikų vardu pasveikino popiežių PRANCIŠKŲ

  LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pranešimas spaudai dėl tikybos pamokų privalomo dėstymo mokyklose
2013-03-05

 LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus raginimas vienytis maldoje už kardinolus, renkančius naująjį Popiežių
2013-03-01

 Kardinolo Audrio Juozo Bačkio kreipimasis į šalies vadovus LVK Šeimos reikalų tarybos vardu dėl namuose gimdyti norinčių šeimų žeminimo ir bauginimo
2013-02-26

 Lietuvos vyskupai kviečia dalyvauti ES piliečių iniciatyvoje „Vienas iš mūsų“
2013-02-14

 Lietuvos vyskupų laiškas popiežiui BENEDIKTUI XVI
2013-02-14

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2013 m. vasario 14 d. plenarinį posėdį
2013 m. vasario 14 d. Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai: E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Ivanauskas, J. Kauneckas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2012 m. gruodžio 6 d. plenarinį posėdį
Posėdyje Kaune dalyvavo arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Ivanauskas, J. Kauneckas, K. Kėvalas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas, J. Žemaitis.

 Ganytojų laiškas Tikėjimo metams
2012 10 11

 Pastoraciniai pasiūlymai Tikėjimo metams Lietuvoje
Pritarta LVK plenariniame posėdyje, vykusiame 2012 spalio 3-4 dienomis Vilniuje.

 Informacinis pranešimas apie LVK 2012 m. spalio 3–4 d. plenarinį posėdį
2012 m. spalio 3–4 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius SJ, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta SJ, G. Grušas, J. Ivanauskas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas OFM, J. Žemaitis, vyskupas nominatas K. Kėvalas...

 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS PIRMININKO KREIPIMASIS DĖL PASTAROJO METO ĮVYKIŲ LIETUVOJE
Lietuvos ganytojai išreiškia nuoširdų susirūpinimą ir apgailestavimą dėl jau kelerius metus viešumoje esančios skaudžių nelaimių paliestos šeimos istorijos, kuri šalyje nepaliko abejingų...

 Informacinis pranešimas apie LVK 2012 m. gegužės 22–24 d. plenarinį posėdį
Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, J. Ivanauskas, J. Žemaitis, L. Vodopjanovas OFM.

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos kreipimąsis dėl maldos už šeimą mėnesio paskelbimo (2012 04 27)
Atsiliepdami į Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos bei Lietuvos šeimos centro kreipimąsi ir išreikštą susirūpinimą esamu visuomenės susipriešinimu dėl santuokos ir šeimos sampratos bei esant prieštaringiems aiškinimams ir politiniams sprendimams Lietuvoje, norėdami sustiprinti santuoką ir iš jos išplaukiančius gėrius bei šeimos vertybes, Lietuvos Vyskupų Konferencijos Nuolatinės tarybos bendru nutarimu SKELBIAME mėnesį tarp Lietuvoje minimos Motinos dienos ir Tėvo dienos (2012 05 06 – 2012 06 03) MALDOS UŽ ŠEIMĄ MĖNESIU...

 Informacinis pranešimas apie Teisingumo ministerijoje pasirašytą susitarimą dėl Katalikų Bažnyčioje sudarytų santuokų įtraukimo į Valstybinę apskaitą tvarkos pakeitimo (2012 03 23)
Šių metų kovo 23 dieną Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje buvo pasirašytas naujas susitarimas dėl Katalikų Bažnyčioje nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimo į Valstybinę apskaitą pakeitimo...

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2012 m. vasario 14 d. plenarinį posėdį
2012 m. vasario 14 d. Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, J. Ivanauskas, vyskupas nominatas G. Vodopjanovas OFM.

 Kanonų teisės kodekso lietuviškojo vertimo pristatymo Lietuvos mokslų akademijoje vaizdo įrašas (2012 02 13)

 Informacinis pranešimas apie naujojo Kaišiadorių Vyskupo ir Telšių Vyskupo Augziliaro paskyrimus
Šiandien, vasario 11 d., įvyko šie pasikeitimai Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchijoje: 1) Šventasis Tėvas Benediktas XVI-asis priėmė Kaišiadorių Vyskupo Juozo Matulaičio atsistatydinimo iš pastoracinio vadovo pareigų prašymą ir naujuoju Kaišiadorių Vyskupu paskyrė ligšiolinį Kauno arkivyskupijos Augziliarą Vyskupą Joną Ivanauską. 2) Šventasis Tėvas Benediktas XVI-asis Telšių Vyskupu Agziliaru paskyrė Tėvą Genadijų Liną Vodopjanovą OFM, suteikdamas jam Quizos Vyskupo titulą.

 Pranešimas spaudai apie Bažnytinės teisės sąvadą lietuviškai (2012 01 25)
Šiandien išspausdintas ir pradedamas platinti pirmasis lietuviškas Kanonų teisės kodekso leidimas...

 Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų proga
2012 m. sausio 8 d.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 m. gruodžio 12 d. plenarinį posėdį
2011 m. gruodžio 12 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Plenarinio posėdžio dieną ganytojai susitiko su J. E. Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 m. spalio 23–26 d. plenarinį posėdį
2011 m. spalio 23 - 26 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, J. Ivanauskas, J. Tunaitis.

 Lietuvos vyskupų pareiškimas
Šiandien sukanka 19 metų, kai 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos piliečiai referendume priėmė dabartinę Lietuvos Respublikos Konstituciją. Tenka tik apgailestauti, kad pamatinis šeimos ir santuokos ryšys, nekėlęs dvejonių Konstitucijos teksto kūrėjams ir ją anuomet įtvirtinusiems šalies žmonėms, šiandien tapo ginčų ir įrodinėjimų dalyku.

 
visos naujienos 

Europos Sąjungos šalių
Vyskupų konferencijų
svetainė