Pirmininkas
Gintaras GRUŠAS
Vilniaus arkivyskupas metropolitas,
Kariuomenės ordinariato
apaštalinis administratorius

Vicepirmininkas
Lionginas VIRBALAS SJ
Kauno arkivyskupas metropolitas,
Panevėžio vyskupijos apaštalinis administratorius
LVK Sekretoriatas
S. Skapo g. 4
LT-01122 Vilnius

Tel. (5) 212 54 55
Faks. (5) 212 09 72

El. p. vyskupu.konferencija@yahoo.com

Svetainė internete:
lvk.lcn.ltNAUJIENOS
už/atsisakyti LVK naujienas
 Nacionalinis Gailestingumo jubiliejaus šventimo kalendorius
Pradėjo veikti svetainė www.katalikai.lt/gailestingumojubiliejus.

 Gailestingumo metų piligrimai, keliaujantys į Šv. Petro baziliką, kviečiami registruotis
Organizuotoms maldininkų grupėms, norinčioms įeiti į Šv. Petro baziliką per Šventąsias duris, reikės registruotis Naujosios evangelizacijos tarybos tinklapyje, nes joms bus skirtas specialus saugus kelias į baziliką.

 Naujas kreipinys Švč. M. Marijos litanijoje: „Motina gailestingumo“
Lietuvos Vyskupų Konferencijos prašymu Dievo kulto ir sakramentų kongregacija leido Lietuvos vyskupijoms į Švč. Mergelės Marijos litaniją įterpti naują kreipinį „Motina gailestingumo“.

 Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinės asamblėjos žinia
Europos valstybių Vyskupų konferencijų pirmininkai rugsėjo 11–16 d. susirinko į plenarinę asamblėją Šventojoje Žemėje.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2015 m. birželio 30 d. plenarinį posėdį
Į posėdį susirinkę vyskupai svarstė, kaip švęsti artėjančius Popiežiaus paskelbtus Gailestingumo metus. LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas kard. A. J. Bačkis susirinkusiems kalbėjo apie pasirengimą spalio mėnesį vyksiančiai eilinei Vyskupų Sinodo asamblėjai Romoje bei aptarė šeimų sielovadą mūsų krašte. Vyskupai daug dėmesio skyrė naujojo Lietuvos "Caritas" profilio klausimui, svarstė, koks turėtų būti optimalus nacionalinio bei vyskupijų "Caritas" santykis, kad kuo geriau būtų atliepiama į tuos socialinius ir dvasinius poreikius, kurie yra aktualūs Lietuvoje.

 Kreipimasis dėl naujos redakcijos Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo
Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seime svarstoma nauja Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo redakcija (Projekto Nr. XIIP-2855(2)), kuria siekiama legalizuoti embriono kamieninių ląstelių įvežimą ir eksperimentus su embriono kamieninėmis ląstelėmis Lietuvoje bei atlikti eksperimentus su žmonėmis be jų ir jų atstovų sutikimo.

 Naujuoju Kauno Arkivyskupu paskirtas vyskupas Lionginas Virbalas SJ
Šiandien, birželio 11 d., Šventasis Tėvas Pranciškus priėmė Kauno Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ atsistatydinimo iš Kauno arkivyskupijos ganytojo pareigų prašymą ir paskyrė Kauno Arkivyskupu Jo Ekscelenciją Lionginą Virbalą SJ, dabartinį Panevėžio vyskupą.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2015 m. gegužės 19-22 d. plenarinį posėdį
Į posėdį susirinkę vyskupai svarstė, kaip švęsti artėjančius Popiežiaus paskelbtus Gailestingumo metus. LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas kard. A. J. Bačkis susirinkusiems kalbėjo apie pasirengimą spalio mėnesį vyksiančiai eilinei Vyskupų Sinodo asamblėjai Romoje bei aptarė šeimų sielovadą mūsų krašte.

 SEKMADIENĮ VYSKUPAI KVIEČIA MALDAI UŽ TAIKĄ UKRAINOJE
Šį sekmadienį, kovo 22 d., visi tikintieji ir geros valios žmonės kviečiami maldai už taiką Ukrainoje.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2015 m. kovo 12 d. plenarinį posėdį
2015 m. kovo 12 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, S. Tamkevičius, P. López Quintana; vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, R. Norvila, L. Virbalas, K. Kėvalas, L. Vodopjanovas.

 Arkivyskupo Gintaro Grušo sveikinimo žodis Šventajam Tėvui
Lietuvos Vyskupų Vizitas Ad limina

 POPIEŽIUS PRANCIŠKUS PRIĖMĖ LIETUVOS VYSKUPUS
2015 m. vasario 2 d. Lietuvos vyskupai pradėjo vizitą „Ad limina“. Pirmadienio rytą Vilniaus arkivyskupas emeritas kard. Audrys Juozas Bačkis ir visų Lietuvos vyskupijų ordinarai ir augziliarai koncelebravo Mišias prie apaštalo šv. Petro kapo, Vatikano bazilikos kriptoje.

 
visos naujienos 

Europos Sąjungos šalių
Vyskupų konferencijų
svetainė