Pirmininkas
Gintaras GRUŠAS
Vilniaus arkivyskupas metropolitas,
Kariuomenės ordinariato
apaštalinis administratorius

Vicepirmininkas
Lionginas VIRBALAS SJ
Kauno arkivyskupas metropolitas
LVK Sekretoriatas
S. Skapo g. 4
LT-01122 Vilnius

Tel. (5) 212 54 55
Faks. (5) 212 09 72

El. p. vyskupu.konferencija@yahoo.com

Svetainė internete:
lvk.lcn.lt


NAUJIENOS
už/atsisakyti LVK naujienas
  Priešrinkiminis ganytojiškas laiškas
Netrukus į Seimą rinksime tuos, kurie atstovaus mus, kurdami ir tobulindami šalies įstatymus pagal rinkėjų valią. Kiekvieno laisvės ir demokratijos sąlygomis norinčio gyventi piliečio svarbiausia pareiga – dalyvauti parlamentarų rinkimuose, o per juos prisidėti prie krašto valdymo. Atlikdami savo pilietinę pareigą, liudijame meilę Tėvynei ir rūpestį jos ateitimi.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. rugsėjo 20 d. plenarinį posėdį
Šv. Tėvas Pranciškus penkias savaites nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 4 d. yra paskelbęs maldos ir rūpesčio kūrinija laikotarpiu, kurio tema "Būkime gailestingi mūsų bendriems namams". Lietuvos vyskupai kviečia 2016 m. spalio 2 d., sekmadienį prieš šv. Pranciškaus šventę, parapijas ir maldos grupes bei pavienius tikinčiuosius jungtis į maldą už kūrinijos, šių mūsų bendrų namų, kuriuose visi gyvename, išsaugojimą.

 Ekumeninis pareiškimas "Žmogaus gyvybė Pagalbinio apvaisinimo įstatymo kontekste. Krikščioniškoji perspektyva
Būti krikščionimi – reiškia būti žmogaus orumo ir gyvybės gynėju. Tai saisto kiekvieno krikščionio sąžinę ir įpareigoja atitinkamai elgtis.

 Panevėžio vyskupijos kurijos pranešimas apie vyskupo Lino Vodopjanovo OFM skyrimą Panevėžio vyskupu ordinaru
2016 metų gegužės 20 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus naujuoju Panevėžio vyskupu paskyrė dabartinį Telšių vyskupijos augziliarą Genadijų Liną VODOPJANOVĄ OFM.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. gegužės 11-12 d. plenarinį posėdį
Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivysk. G. Grušas, kuris padėkojo vyskupams už jų indėlį, prisidedant prie Nacionalinio Gailestingumo Kongreso organizacijos bei trumpai priminė pagrindinius Vatikano Valstybės sekretoriaus kard. P. Parolin etapus bei šio vizito metu garbaus svečio išsakytas mintis.

 Šventojo Tėvo Laiškas Popiežiškajam legatui į Lietuvos Nacionalinį Gailestingumo kongresą
Skelbiame Šventojo Tėvo Laišką Jo Eminencijai kardinolui Pietro Parolin.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. balandžio 4 d. plenarinį posėdį
Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius su šv. Velykomis ir informavo apie Vatikano Valstybės sekretoriaus kard. P. Parolin vizito į Lietuvą detales.

 Informacija apie naujo COMECE viceprezidento išrinkimą
2016 m. kovo 2-4 dienomis Briuselyje vykusioje COMECE (Europos Bendrijos vyskupų konferencijų komisijos) eilinėje pavasario sesijoje vienu iš šios komisijos viceprezidentų buvo išrinktas Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. vasario 22-23 d. plenarinį posėdį
Posėdžio metu daug dėmesio buvo skirta katalikiškosios žiniasklaidos stiprinimo klausimams. Dalintasi nuomonėmis apie sovietų valdžios neatimtų ir kai kuriose parapijose išlikusių senesnių nei 100 metų istorinių metrikų knygų apsaugą ir išsaugojimą, svarstyti konkretūs šių svarbių bažnytinių dokumentų išsaugojimo būdai. Ganytojai daug dėmesio skyrė Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus renginiams mūsų šalyje.

 LVK sekretoriato informacija apie Nacionalinio gailestingumo kongreso koordinatorius
Vyskupai, aptarę pasiruošimo Nacionaliniam gailestingumo kongresui darbus, pakoregavo šio kongreso koordinatorių vyskupijose sąrašą.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. sausio 11 d. plenarinį posėdį
Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo gero darbo, pastebėdamas, kad jo dalyvavimas šiame posėdyje yra maldos lydimas vyskupų vienybės su Šventuoju Tėvu ženklas. Daug dėmesio posėdžio metu buvo skirta Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus renginiams mūsų šalyje.

  Katalikų, Stačiatikių ir Evangelikų liuteronų bažnyčių Lietuvoje kreipimasis dėl Dirbtinio apvaisinimo reglamentavimo
Ir toliau solidarizuodamiesi su nevaisingais sutuoktiniais norime priminti, kad pagalba nevaisingumo atveju negali peržengti pagarbos žmogaus gyvybei, orumui bei šeimai ribų.

 
visos naujienos 

Europos Sąjungos šalių
Vyskupų konferencijų
svetainė