Pirmininkas
Gintaras GRUŠAS
Vilniaus arkivyskupas metropolitas,
Kariuomenės ordinariato
apaštalinis administratorius

Vicepirmininkas
Lionginas VIRBALAS SJ
Kauno arkivyskupas metropolitas,
Panevėžio vyskupijos apaštalinis administratorius
LVK Sekretoriatas
S. Skapo g. 4
LT-01122 Vilnius

Tel. (5) 212 54 55
Faks. (5) 212 09 72

El. p. vyskupu.konferencija@yahoo.com

Svetainė internete:
lvk.lcn.lt


NAUJIENOS
už/atsisakyti LVK naujienas
 LVK sekretoriato informacija apie Nacionalinio gailestingumo kongreso koordinatorius
Vyskupai, aptarę pasiruošimo Nacionaliniam gailestingumo kongresui darbus, pakoregavo šio kongreso koordinatorių vyskupijose sąrašą.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. sausio 11 d. plenarinį posėdį
Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo gero darbo, pastebėdamas, kad jo dalyvavimas šiame posėdyje yra maldos lydimas vyskupų vienybės su Šventuoju Tėvu ženklas. Daug dėmesio posėdžio metu buvo skirta Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus renginiams mūsų šalyje.

  Katalikų, Stačiatikių ir Evangelikų liuteronų bažnyčių Lietuvoje kreipimasis dėl Dirbtinio apvaisinimo reglamentavimo
Ir toliau solidarizuodamiesi su nevaisingais sutuoktiniais norime priminti, kad pagalba nevaisingumo atveju negali peržengti pagarbos žmogaus gyvybei, orumui bei šeimai ribų.

 ATSIVERKIME GAILESTINGUMO JUBILIEJAUS MALONEI
Pašaukimas – Dievo skambutis į duris ir kvietimas įsileisti Jį į svečius. Viešpats netikėčiausiais ir paprasčiausiais būdais prašosi būti įleistas į mūsų visų kasdienybę – gyvenimą. Kokią skambučio melodiją per popiežių Pranciškų Jis parenka mums 2015 – 2016 metais? Gailestingumo! Parenka ir ragina nuo šių metų gruodžio 8-osios, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės, iki 2016 metų lapkričio 20-osios – Kristaus, Visatos Valdovo iškilmės, veikliai ir vaisingai išgyventi Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus metus.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2015 m. lapkričio 23-26 d. plenarinį posėdį
Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo gero darbo, kviesdamas, kad greitai prasidėsiančio Ypatingojo jubiliejaus centru taptų Dievo Gailestingumas, apreikštas Kristuje.

 Nacionalinis Gailestingumo jubiliejaus šventimo kalendorius
Pradėjo veikti svetainė www.katalikai.lt/gailestingumojubiliejus.

 Gailestingumo metų piligrimai, keliaujantys į Šv. Petro baziliką, kviečiami registruotis
Organizuotoms maldininkų grupėms, norinčioms įeiti į Šv. Petro baziliką per Šventąsias duris, reikės registruotis Naujosios evangelizacijos tarybos tinklapyje, nes joms bus skirtas specialus saugus kelias į baziliką.

 Naujas kreipinys Švč. M. Marijos litanijoje: „Motina gailestingumo“
Lietuvos Vyskupų Konferencijos prašymu Dievo kulto ir sakramentų kongregacija leido Lietuvos vyskupijoms į Švč. Mergelės Marijos litaniją įterpti naują kreipinį „Motina gailestingumo“.

 Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinės asamblėjos žinia
Europos valstybių Vyskupų konferencijų pirmininkai rugsėjo 11–16 d. susirinko į plenarinę asamblėją Šventojoje Žemėje.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2015 m. birželio 30 d. plenarinį posėdį
Į posėdį susirinkę vyskupai svarstė, kaip švęsti artėjančius Popiežiaus paskelbtus Gailestingumo metus. LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas kard. A. J. Bačkis susirinkusiems kalbėjo apie pasirengimą spalio mėnesį vyksiančiai eilinei Vyskupų Sinodo asamblėjai Romoje bei aptarė šeimų sielovadą mūsų krašte. Vyskupai daug dėmesio skyrė naujojo Lietuvos "Caritas" profilio klausimui, svarstė, koks turėtų būti optimalus nacionalinio bei vyskupijų "Caritas" santykis, kad kuo geriau būtų atliepiama į tuos socialinius ir dvasinius poreikius, kurie yra aktualūs Lietuvoje.

 Kreipimasis dėl naujos redakcijos Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo
Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seime svarstoma nauja Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo redakcija (Projekto Nr. XIIP-2855(2)), kuria siekiama legalizuoti embriono kamieninių ląstelių įvežimą ir eksperimentus su embriono kamieninėmis ląstelėmis Lietuvoje bei atlikti eksperimentus su žmonėmis be jų ir jų atstovų sutikimo.

 Naujuoju Kauno Arkivyskupu paskirtas vyskupas Lionginas Virbalas SJ
Šiandien, birželio 11 d., Šventasis Tėvas Pranciškus priėmė Kauno Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ atsistatydinimo iš Kauno arkivyskupijos ganytojo pareigų prašymą ir paskyrė Kauno Arkivyskupu Jo Ekscelenciją Lionginą Virbalą SJ, dabartinį Panevėžio vyskupą.

 
visos naujienos 

Europos Sąjungos šalių
Vyskupų konferencijų
svetainė