LVK organai + Sekretoriatas

LVK sekretoriatas

S. Skapo g. 4
LT–01122 Vilnius

Tel. (5) 212 54 55
Faksas: (5) 212 09 72
El. paštas:
vyskupu.konferencija@yahoo.com

LVK Generalinis sekretorius
kun. Kęstutis SMILGEVIČIUS, lietuvos@yahoo.com

LVK Generalinio sekretoriaus padėjėjas
kun. Mykolas SOTNIČENKA, subsecretarius@gmail.com

Reikalų vedėja
Birutė BARTASŪNAITĖ, administratorius@lvk.lcn.lt

Sekretorė
Raminta ALEKNIENĖ, vyskupu.konferencija@yahoo.com

Konferencijos sekretoriatui vadovauja Konferencijos generalinis sekretorius, renkamas trejų metų laikotarpiui.

Generaliniu sekretoriumi gali būti ir vyskupo šventimų neturintis kunigas, tačiau šiuo atveju su vyskupų skyrimu bei parinkimu susijusiems svarstymams ir kitiems paslaptį laikyti reikalaujantiems klausimams sekretoriaus pareigoms išrenkamas ir vienas vyskupas.

Generalinis sekretorius eina sekretoriaus pareigas ir tvarko Konferencijos archyvą. Jis taip pat informuoja visus Konferencijos narius apie Plenarinio posėdžio sprendimus bei Nuolatinės tarybos veiklą, rašo įvairius raštus, apie juos informuoja ir prireikus skelbia, palaiko ryšius su kitomis Vyskupų Konferencijomis.