Naujienos

 LVK įvykių retrospektyva
 Už/atsisakyti naujienas

Kauno arkivyskupijos kurijos pranešimas apie mons. Argirdo Jurevičiaus paskyrimą Kauno arkivyskupijos vyskupu agziliaru

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=5956