LVK įvykių retrospektyva

 Kauno arkivyskupijos kurijos pranešimas apie mons. Argirdo Jurevičiaus paskyrimą Kauno arkivyskupijos vyskupu agziliaru

 Dekretas dėl Lietuvos vyskupų konferencijos asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo taisyklių tvirtinimo

 BAŽNYČIA – UŽ MOTERŲ PRIGIMTINES TEISES

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2018 m. birželio 12 d. plenarinį posėdį

 Informacija apie pal. Teofiliaus Matulionio minėjimą Lietuvos vyskupijose

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2018 m. gegužės 15-17 d. plenarinį posėdį

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisijos informacija dėl Švč. Mergelės Marijos, Bažnyčios Motinos, liturginio minėjimo

 Kaip pasirengti popiežiaus Pranciškaus vizitui į Lietuvą?

 Lietuvos vyskupų Velykinis ganytojiškasis laiškas

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2018 m. kovo 14-16 d. plenarinį posėdį

 Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones rengiantis popiežiaus Pranciškaus apaštališkajai kelionei į Lietuvą

  Informacinis pranešimas

 Informacinis pranešimas apie popiežiaus Pranciškaus vizitą į Lietuvą

 Laiškas maldos už lietuvius pasaulyje dienai

 Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo komentaras dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo byloje UAB „Sekmadienis“ prieš Lietuvą (Nr. 69317/14)

 Vyskupų kreipimasis, artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai

 LVK sekretoriato informacija apie atleidimą nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių pirmąjį Gavėnios penktadienį, 2018 m. vasario 16 d.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2018 m. sausio 15 d. plenarinį posėdį

 LVK sekretoriato informacija apie 2017 metų Kūčių ir Kalėdų šventimo tvarką

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2017 m. lapkričio 20–22 d. plenarinį posėdį

 Ganytojiškas kreipimasis minint Pasaulinę vargstančiųjų dieną

 Vilniaus arkivyskupijos kurijos pranešimas apie kunigo Dariaus Trijonio paskyrimą Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru

 Naujas Telšių vyskupas ordinaras

 Lietuvos vyskupų kvietimas melstis už taiką

 Lietuvos vyskupų laiškas katechetams ir tikybos mokytojams

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis dėl alkoholio problemos Lietuvoje

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2017 m. gegužės 9-11 d. plenarinį posėdį

 Telšių vyskupijos kurijos pranešimas apie vyskupo Kęstučio Kėvalo skyrimą Telšių Vyskupu Koadjutoriumi

 Velykinis ganytojiškas laiškas

 Pagrindinės pasirengimo GARBINGOJO ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO BEATIFIKACIJAI gairės

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2017 m. kovo 2-3 d. plenarinį posėdį

 Informacinis pranešimas apie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873–1962) beatifikacijos iškilmes

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2017 m. sausio 9 d. plenarinį posėdį

 Ganytojiškasis laiškas šv. Kalėdų proga ir skelbiant Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus Lietuvoje

 Arkivysk. Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2016 m. lapkričio 21-22 d. plenarinį posėdį

 Ganytojiškasis kreipimasis į tikinčiųjų bendruomenę Gailestingumo Jubiliejaus nuteistiesiems proga

  Priešrinkiminis ganytojiškas laiškas

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. rugsėjo 20 d. plenarinį posėdį

 Ekumeninis pareiškimas „Žmogaus gyvybė Pagalbinio apvaisinimo įstatymo kontekste. Krikščioniškoji perspektyva“

 Panevėžio vyskupijos kurijos pranešimas apie vyskupo Lino Vodopjanovo OFM skyrimą Panevėžio vyskupu ordinaru

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. gegužės 11-12 d. plenarinį posėdį

 Šventojo Tėvo Laiškas Popiežiškajam legatui į Lietuvos Nacionalinį Gailestingumo kongresą

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. balandžio 4 d. plenarinį posėdį

 Informacija apie naujo COMECE viceprezidento išrinkimą

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. vasario 22-23 d. plenarinį posėdį

 LVK sekretoriato informacija apie Nacionalinio gailestingumo kongreso koordinatorius

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. sausio 11 d. plenarinį posėdį

  Katalikų, Stačiatikių ir Evangelikų liuteronų bažnyčių Lietuvoje kreipimasis dėl Dirbtinio apvaisinimo reglamentavimo

 ATSIVERKIME GAILESTINGUMO JUBILIEJAUS MALONEI

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2015 m. lapkričio 23-26 d. plenarinį posėdį

 Nacionalinis Gailestingumo jubiliejaus šventimo kalendorius

 Gailestingumo metų piligrimai, keliaujantys į Šv. Petro baziliką, kviečiami registruotis

 Naujas kreipinys Švč. M. Marijos litanijoje: „Motina gailestingumo“

 Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinės asamblėjos žinia

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2015 m. birželio 30 d. plenarinį posėdį

 Kreipimasis dėl naujos redakcijos Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo

 Naujuoju Kauno Arkivyskupu paskirtas vyskupas Lionginas Virbalas SJ

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2015 m. gegužės 19-22 d. plenarinį posėdį

 SEKMADIENĮ VYSKUPAI KVIEČIA MALDAI UŽ TAIKĄ UKRAINOJE

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2015 m. kovo 12 d. plenarinį posėdį

 Arkivyskupo Gintaro Grušo sveikinimo žodis Šventajam Tėvui

 POPIEŽIUS PRANCIŠKUS PRIĖMĖ LIETUVOS VYSKUPUS

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. gruodžio 4 d. plenarinį posėdį

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. spalio 28–31 d. plenarinį posėdį

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. liepos 7 d. plenarinį posėdį

 Lietuvos Vyskupų kreipimasis artėjančių Europos Parlamento rinkimų proga

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. gegužės 8-9 d. plenarinį posėdį

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriato informacija apie Apaštalinio Nuncijaus paskyrimą (2014 03 08)

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. vasario 25–27 d. plenarinį posėdį

 Kreipimasis dėl įvykių Ukrainoje

 Informacija apie pasibaigusią pagalbos nukentėjusiesiems Filipinuose akciją

 Kreipimasis dėl Azartinių lošimų įstatymo redakcijos

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2013 m. gruodžio 12 d. plenarinį posėdį

 Solidarizuojamės su Ukrainos žmonėmis

 Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas prasidedantiems Šeimos metams

 Krikščionių Bažnyčių Lietuvoje memorandumas, skelbiant 2014-uosius Šeimos metais

 Krikščionių Bažnyčių Lietuvoje vadovai drauge skelbia 2014-sius Šeimos metais

 Komunikatas dėl besibaigiančių Tikėjimo metų ir Šeimos metų paskelbimo

 Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2013 m. spalio 22–24 d. plenarinį posėdį

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis, kviečiantis į rugsėjo 7 d. visame pasaulyje organizuojamą maldos ir pasninko akciją už taiką Sirijoje

 Vyskupų laiškas Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai proga

 Informacinis pranešimas apie naujojo Panevėžio vyskupo paskyrimą

 Lietuvos Katalikų, Lietuvos Evangelikų Liuteronų ir Lietuvos Stačiatikių Bažnyčių atstovų pareiškimas dėl žmogaus gyvybės apsaugos

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2013 m. gegužės 7–9 d. plenarinį posėdį

 Kreipimasis dėl ketinimo pasirašyti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo

 Naujai paskirto Vilniaus Arkivyskupo Metropolito Gintaro GRUŠO pareiškimas

 Naujai paskirtojo arkivyskupo Gintaro GRUŠO biografija

 LVK žinia spaudai (2013-04-05)

 LVK Pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius visų Lietuvos katalikų vardu pasveikino popiežių PRANCIŠKŲ

 LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pranešimas spaudai dėl tikybos pamokų privalomo dėstymo mokyklose

 LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus raginimas vienytis maldoje už kardinolus, renkančius naująjį Popiežių

 Kardinolo Audrio Juozo Bačkio kreipimasis į šalies vadovus LVK Šeimos reikalų tarybos vardu dėl namuose gimdyti norinčių šeimų žeminimo ir bauginimo

 Lietuvos vyskupai kviečia dalyvauti ES piliečių iniciatyvoje „Vienas iš mūsų“

 Lietuvos vyskupų laiškas popiežiui BENEDIKTUI XVI

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2013 m. vasario 14 d. plenarinį posėdį

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2012 m. gruodžio 6 d. plenarinį posėdį

 Ganytojų laiškas Tikėjimo metams

 Pastoraciniai pasiūlymai Tikėjimo metams Lietuvoje

 Informacinis pranešimas apie LVK 2012 m. spalio 3–4 d. plenarinį posėdį

 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS PIRMININKO KREIPIMASIS DĖL PASTAROJO METO ĮVYKIŲ LIETUVOJE

 Informacinis pranešimas apie LVK 2012 m. gegužės 22–24 d. plenarinį posėdį

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos kreipimąsis dėl maldos už šeimą mėnesio paskelbimo (2012 04 27)

 Informacinis pranešimas apie Teisingumo ministerijoje pasirašytą susitarimą dėl Katalikų Bažnyčioje sudarytų santuokų įtraukimo į Valstybinę apskaitą tvarkos pakeitimo (2012 03 23)

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2012 m. vasario 14 d. plenarinį posėdį

 Kanonų teisės kodekso lietuviškojo vertimo pristatymo Lietuvos mokslų akademijoje vaizdo įrašas (2012 02 13)

 Informacinis pranešimas apie naujojo Kaišiadorių Vyskupo ir Telšių Vyskupo Augziliaro paskyrimus

 Pranešimas spaudai apie Bažnytinės teisės sąvadą lietuviškai (2012 01 25)

 Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų proga

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 m. gruodžio 12 d. plenarinį posėdį

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 m. spalio 23–26 d. plenarinį posėdį

 Lietuvos vyskupų pareiškimas 2011.10.25

 Lietuvos vyskupų nutarimas 2012-uosius metus Lietuvoje paskelbti Palaimintojo Jurgio MATULAIČIO metais

 Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių ir atstovų spaudai susitikimo 2011 m. birželio 16–21 d. Vilniuje baigiamasis pareiškimas

 Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių ir atstovų spaudai susitikimas

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 m. birželio 9 d. plenarinį posėdį

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 m. balandžio 14 d. plenarinį posėdį

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko pranešimas spaudai dėl tikybos pamokų privalomo dėstymo mokyklose (2011 03 17)

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis dėl visuotinio gyventojų surašymo Lietuvoje

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 m. vasario 23 d. plenarinį posėdį

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2010 m. gruodžio 16 d. plenarinį posėdį

 LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pranešimas spaudai dėl prekybos alkoholiniais gėrimais liberalizavimo (2010 12 01)

 LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atviras laiškas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministrui Raimondui Šukiui (2010 12 01)

 Lietuvos vyskupų laiškas šeimoms (2010 m. lapkričio 16 d.)

 Lietuvos vyskupų nutarimas 2011-uosius metus Lietuvoje paskelbti Dievo Gailestingumo metais

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2010 m. spalio 26–28 d. plenarinį posėdį

 LVK Pirmininko pranešimas spaudai dėl Europos Parlamentinės asamblėjos priimto sprendimo (2010 10 13)

 LVK pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus kreipimasis dėl naminės degtinės legalizavimo įstatymo (2010 09 21)

 Popiežius BENEDIKTAS XVI naujuoju Kariuomenės Ordinaru paskyrė Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinį sekretorių monsinjorą Gintarą GRUŠĄ

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2010 m. birželio 28 d. plenarinį posėdį

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2010 m. gegužės 4 - 6 d. plenarinį posėdį

 LVK Sekretoriato pranešimas spaudai dėl „Respublikos“ publikacijos

 Lietuvos Ganytojų laiškas Padėkos už laisvę metams

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2010 m. vasario 4 d. plenarinį posėdį

 Pranešimas spaudai: Mons. Arūnas Poniškaitis nominuotas vyskupu

 Ekumeninė žinia spaudai dėl naujai įsikūrusios Krikščionių partijos pavadinimo naudojimo

 Lietuvos vyskupų kreipimasis į visus tikinčiuosius ir Lietuvos gyventojus dėl paramos nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems Haičio gyventojams (2010 01 19)

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2009 m. gruodžio 3 d. plenarinį posėdį

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2009 m. spalio 5–7 d. plenarinį posėdį

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos pareiškimas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai, Vyriausybei ir Seimui dėl įstatymų, skirtų pagreitinti santuokų nutraukimą, projektų

 Vairuotojų ir automobilių laiminimo apeigos DOC

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2009 m. gegužės 26–28 d. plenarinį posėdį

 Lietuvos vyskupų kreipimąsis Europos Parlamento rinkimams artėjant (2009 05 28)

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atviras laiškas „Lietuvos ryto“ redakcijai

 Gegužės 5 dieną į Vilnių atvyko naujai paskirtasis popiežiaus pasiuntinys Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje

 Lietuvos ganytojų laiškas minint Maldos už pašaukimus sekmadienį (2009 05 03)

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos viešas laiškas Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkui ir Ministrui Pirmininkui

 Lietuvos vyskupų sveikinimo laiškas popiežiui Benediktui XVI dangiškojo Globėjo šv. Juozapo iškilmių proga

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2009 m. kovo 17 d. plenarinį posėdį

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2009 m. sausio 23 d. plenarinį posėdį

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko pareiškimas (2008 m. sausio 16 d.)

 Užuojautos laiškas Vilniaus ir Lietuvos Metropolitui Chrizostomui dėl Maskvos ir visos Rusijos Patriarcho Aleksijaus II mirties

 Lietuvos vyskupų adventinis laiškas (2008)

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2008 m. lapkričio 4–6 d. plenarinį posėdį

 Lietuvos vyskupų laiškas Seimo rinkimams artėjant

 Negalime likti abejingi

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos komunikatas dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2008 m. gegužės 27–29 d. plenarinį posėdį

 Pranešimas spaudai dėl Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projekto

 Pranešimas spaudai dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo bei papildymo projektų

 Lietuvos vyskupų laiškas Gyvybės dienos proga

 Laiškas Maldų už pašaukimus dienos proga

 Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pareiškimas dėl medicinos normos „Gydytojas akušeris-ginekologas“

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis dėl prekybos įmonių darbo Velykų sekmadienį

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2008 m. kovo 12 d. plenarinį posėdį

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2008 m. sausio 16 d. plenarinį posėdį

 Kad iš tiesų taptume čempionais

 Dėl Žmogaus palaikų laidojimo įstatymo ir Kremavimo įstatymo projektų

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2007 m. lapkričio 7–9 d. plenarinį posėdį

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2007 m. rugsėjo 26 d. plenarinį posėdį

 Informacinis pranešimas apie 3-iąją Europos ekumeninę asamblėją

 Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų priėmimo

 Lietuvos vyskupų laiškas minint pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos 20-metį

 Katalikų tikybos mokytojų kanonio siuntimo tvarka

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2007 m. gegužės 15–17 d. plenarinį posėdį

 Lietuvos vyskupų laiškas Lietuvoje lankantis Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijoms

 Lietuvos vyskupų laiškas šeimoms Gyvybės dienos proga

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos dekretas dėl pasauliečių skyrimo teisėjais bažnytiniuose tribunoluose

 Nemokamai platinama Evangelijų knyga

 Sveikinimas popiežiui Benediktui XVI

 Informacinis pranešimas apie 2007 02 27 Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį

 Lietuvos vyskupų laiškas artėjant savivaldybių rinkimams

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2007 m. sausio 18 d. plenarinis posėdis

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos Instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2006 m. gruodžio 12 d. plenarinis posėdis

 Lietuvos ganytojų laiškas „Dievo žodis mūsų gyvenime“

 Pranešimas spaudai apie kreipimąsi į LR Seimo Žmogaus teisių komitetą dėl televizijos laidos „Jeigu“

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2006 m. spalio 24-26 d. plenarinis posėdis

 Šventojo Tėvo kalba Baltijos šalių vyskupams

 Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sveikinimo žodis Šventajam Tėvui

 „Ad limina“ vizitų istorija

 Lietuvos vyskupų vizitas „Ad limina“

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2006 m. gegužės 16-18 d. plenarinis posėdis

 Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO Laiškas šeimoms

 Krikšto liudijimo forma

 LVK Instrukcija dėl pasirengimo Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo

 LVK pranešimas spaudai dėl LRS Šeimos ir vaiko reikalų komisijos atsakymo į LVK Šeimos ir vaiko reikalų tarybos kreipimąsi

 LVK Šeimos reikalų Tarybos pirmininko kardinolo Audrio Juozo Bačkio kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetą ir Šeimos ir vaiko reikalų komisiją

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2006 m. kovo 29 d. plenarinis posėdis

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir Lietuvos Evangelikų liuteronų Bažnyčios Vyskupo Mindaugo Sabučio kreipimasis dėl eksperimentų su embrionų kamieninėmis ląstelėmis

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2006 m. sausio 16 d. plenarinis posėdis

 LVK pranešimas dėl dvasininkų ir vienuolių socialinio draudimo

 LVK pranešimas dėl ataskaitų už gautą paramą teikimo

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005 m. lapkričio 24 d. nutarimas dėl apskaitos tvarkos

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005 m. lapkričio 24 plenarinis posėdis

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005 m. rugsėjo 20-21 plenarinis posėdis

 Lietuvos vyskupų kreipimasis dėl pagalbos potvynio JAV aukoms (2005 09 06)

 Lietuvos vyskupų laiškas apie okultizmo plitimą

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005-05-11 plenarinis posėdis

 Lietuvos Vyskupų laiškas Gyvybės dienai

 LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKAS 2005 m. balandžio 3 d.

 LVK informacinis pranešimas

 Vyskupų laiškas Maldos už pašaukimus savaitei

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005-03-16 plenarinis posėdis

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005-01-19 plenarinis posėdis

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2004-12-09 plenarinis posėdis

 Lietuvos vyskupų ganytojiškasis laiškas pradedant švęsti Eucharistijos metus

 Lietuvos Vyskupų pareiškimas

 LVK plenarinis posėdis 2004 10 19-20

 Vyskupų laiškas Seimo rinkimams artėjant

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2004 08 31 plenarinis posėdis

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos laiškas Baltijos kelio sukakčiai

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2004 05 18-20 plenarinis posėdis

 Baltijos šalių Vyskupų konferencijų pareiškimas

 Santiago de Compostela: Europos vienijimasis pažymėtas “dvasinėje Europos širdyje”

 Lietuvos vyskupų laiškas gyvybės dienos proga

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos kreipimasis dėl Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projekto

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2003 12 11 plenarinis posėdis

 2003 12 11. Lietuvos Vyskupų Konferencijos kreipimasis

 2003 12 05. Dėl Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projekto

 2003 11 06. LVKS informacija. Europos vyskupai: Krikščionybė – tai Europos vienybės jėga

 2003 10 29. LVKS informacija. Vilniuje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis

 2003 10 21. LVKS informacija. Išleista kompaktinė plokštelė “Jonas Paulius II kalba Lietuvai”

 Paskirtas naujas Katalikų Bažnyčios Lietuvoje vyskupas (2003 10 18)

 Lietuvos vyskupų laiškas kunigams, vienuoliams, katechetams ir visiems tikintiesiems (2003 10 07)

 Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinės asamblėjos kreipimasis į Europos Sąjungos Tarybos pirmininką (2003 10 04)

 2003 10 05. LVKS informacija. Vilniuje baigėsi Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinės asamblėjos posėdžiai

 2003 10 02. LVKS informacija. Darbą Vilniuje pradėjo Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinė asamblėja

 2003 10 02. LVKS informacija. Spaudos konferencija tema „Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinė asamblėja“ (2003 10 03)

 2003 10 01. LVKS informacija. Vilniuje prasidedanti Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinė asamblėja – aiškus ženklas, kad Europa auga ir plečiasi ne tik politiškai bei ekonomiškai

 2003 09 05. Popiežius Jonas Paulius II sveikina ir laimina visus Lietuvos gyventojus

 2003 08 28. Popiežiaus Jono Pauliaus II sveikinimo laiškas Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui

 2003 06 09–13. LVK sekretoriato informacija apie LVK Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencija tarybos oficialų vizitą šioje šalyje

 2003 05 24–28. LVK sekretoriato informacija apie Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių susitikimą Berlyne

 2003 05 13. LVK sekretoriato informacija apie Kardinolo A. J. Bačkio garbės daktaro vardo suteikimą

 2003 04 23. LVK sekretoriato informacija apie pasirašytą susitarimą dėl Katalikų Bažnyčios sielovados kalinimo ir kitose laisvės atėmimo vietose

 2003 03 05. LVK sekretoriato informacija apie Arkivyskupo Jean – Louis Tauran vizito Lietuvoje apžvalgą

 2002 08 02. LVK ir LKA ministerijos susitarimas dėl Lietuvos kariuomenės ordinariato reglamento

 2002 05 31. LVK sekretoriato pranešimas dėl LR Seimo priimto Operatyvinės veiklos įstatymo

 2002 01 05. LVK sekretoriato pranešimas apie pasikeitimus Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchijoje

 2001 10 25. LVK sekretoriato pranešimas apie Apaštalinio Nuncijaus paskyrimą

 2001 06 21–25. LVK sekretoriato informacija apie Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių pasitarimą Prahoje

 2001 05 15–17. LVK sekretoriato informacija apie Baltijos šalių vyskupų konferencijų susitikimą Taline

 --- 2001 03 03. LVK sekretoriato informacija apie Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO ingreso iškilmes

 2001 01 21. LVK sekretoriato informacija apie Popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbtus naujus kardinolus

 2000 12 01. LVK sekretoriato informacinis pranešimas dėl azartinių lošimų namų legalizavimo projekto

 2000 11 25. LVK sekretoriato informacija apie Vyskupo Eugenijaus Bartulio paskyrimą Lietuvos Respublikos kariuomenės ordinaru

 2000 10 12. LVK sekretoriato informacija apie Lietuvos ir Lenkijos episkopatų ryšių komisijos narių susitikimą Kaune

 2000 09 19. LVK sekretoriato informacija spaudai apie sutarčių tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos įsigaliojimą

 
 Naujienos
LVK įvykių retrospektyva | Už/atsisakyti naujienas