LVK dokumentai + LVK gairės

LVK gairės

  2018
2018 05 Pasirengimo apaštalinei popiežiaus Pranciškaus kelionei į Lietuvą gairės
  2017
2017 03 02 Pagrindinės pasirengimo Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai gairės
  2014
2014 Vaikų ir jaunuolių rengimo Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams gairės PDF
2014 02 13 Prevencijos gairės dėl Katalikų Bažnyčioje dirbančių dvasininkų, vienuolių, savanorių ir kitų darbuotojų elgesio su nepilnamečiais
  2012
2012 10 03 Pastoraciniai pasiūlymai Tikėjimo metams Lietuvoje
  2006
2006 06 09 NUOLATINIŲ DIAKONŲ LIETUVOJE UGDYMO, GYVENIMO IR TARNYSTĖS GAIRĖS (Ratio institutionis et ratio studiorum diaconorum permanentium in Lituania) *.doc | *.pdf
| Patvirtinta Katalikiškojo auklėjimo kongregacijos prefekto kardinolo Zenon Grocholevski dekretu
  2004
2004 11 14 Eucharistijos metų šventimo Lietuvoje pagrindinės gairės
  1996
1996 06 14 Evangelizacijos ir sielovados programos projektas