NAUJIENOS
Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas apie naują delegatą užsienio lietuvių katalikų sielovadai 

2023 m. sausio 26 dieną Lietuvos vyskupų konferencijos plenariniame posėdyje buvo patvirtintas delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai – arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2023 m. sausio 26 d. plenarinį posėdį

Posėdyje svarstytas kasdienėje sielovadoje naudingos liturginės knygos, kurioje būtų sudėti dažnai vartojami palaiminimai, procesijų metu naudojami tekstai, įvairios maldos, poreikis ir parengimas. Aptarta ir skyrimų lektoriais bei akolitais tekstų publikacija. Daug dėmesio skirta užsienio lietuvių katalikų sielovados klausimams.

Popiežius Pranciškus
Žinia XXXI Pasaulinės ligonio dienos proga

Ligoniai yra Dievo tautos centre, ir Bažnyčia kartu su jais žengia pirmyn kaip žmonijos, kurioje kiekvienas yra brangus ir niekas negali būti atmestas, pranašystė. 

Popiežius Pranciškus
Apaštališkasis laiškas Desiderio desideravi
Apie Dievo tautos liturginį ugdymą
 

Kaip mums priminė Vatikano II Susirinkimas (plg. Sacrosanctum Concilium, 5), remdamasis tikrosios Tradicijos šulais – Šventuoju Raštu, tėvais ir Liturgija,– būtent iš užmigusio ant kryžiaus Kristaus šono kilo „nuostabus visos Bažnyčios sakramentas“. Įstabi paralelė tarp pirmojo Adomo ir naujojo Adomo: kaip iš pirmojo Adomo šono, užmigdęs jį giliu miegu, Dievas sukuria Ievą, taip ir iš užmigusio mirties miegu ant kryžiaus naujojo Adomo šono gimsta naujoji Ieva – Bažnyčia.

Į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Popiežius emeritas Benediktas XVI

Kaip pranešė Šventasis Sostas, šįryt 9.34 val. Vatikano Mater Ecclesiae vienuolyne, sulaukęs 95 metų, mirė Popiežius emeritas Benediktas XVI (1927-2022).

Popiežius Pranciškus
Žinia 56-osios Pasaulinės taikos dienos proga 

„Dėl laiko ir valandos, broliai, nėra reikalo jums rašyti. Jūs patys gerai žinote, kad Viešpaties diena užklups lyg vagis naktį“ (Šventojo apaštalo Pauliaus Pirmasis laiškas tesalonikiečiams 5, 1–2). Šiais žodžiais apaštalas Paulius ragino Tesalonikų bendruomenę laukiant susitikimo su Viešpačiu ištvermingai laikytis, kojomis ir širdimi tvirtai stovėti ant žemės, atidžiai žvelgti į tikrovę ir istorijos įvykius. Todėl net jei mūsų gyvenimo įvykiai atrodo tragiški ir jaučiamės įstumti į tamsų bei sudėtingą neteisybės ir kančios tunelį, esame kviečiami išlaikyti širdis atviras vilčiai ir pasitikėti Dievu, kuris yra šalia, švelniai lydi, palaiko nuovargio metu ir, svarbiausia, orientuoja mus kelyje.

Mirė Telšių vyskupas emeritas Jonas Boruta SJ

2022 m. gruodžio 19 d. pas Viešpatį iškeliavo vysk. Jonas Boruta, SJ. Pateikiame Jėzaus Draugijos Centrinės  Europos provincijos paruoštą nekrologą. 

 
LVK įvykių retrospektyva▶▶▶

Pagalba Ukrainai

sinodas.katalikai.lt

eis.katalikai.lt

katalikai.lt