NAUJIENOS
Misijų dieną – parama dirbantiems karščiausiuose pasaulio taškuose Sekmadienį visame pasaulyje ir Lietuvoje tikintieji melsis už misionierius – dvasininkus ir pasauliečius, kurie tarnauja žmonėms karščiausiuose pasaulio taškuose. Kaip sakė Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktorius kun. Alssandro Barelli SDB, Misijų dienos šv. Mišiose renkamos aukos pasitarnaus tam, kad misionieriai pasiektų labiausiai pagalbos reikalingus žmones.
75-mečio proga vysk. Joną Borutą sveikino vyskupai, kunigai, į padėkos šv. Mišias susirinkę tikintieji

75 metų sukaktį minintį vyskupą Joną Borutą Telšių katedroje sveikino vyskupai, kunigai, į padėkos šv. Mišias susirinkę telšiškiai ir vyskupijos tikintieji. Šv. Mišias koncelebravo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas. Dėkodami vyskupui Rimantui Norvilai už nuotraukas, dalijamės šventės akimirkomis.
LVK švietimo reikalų koordinatorės pareigas pradėjo eiti K. Valantinienė 2019 m. spalio 8 d. Lietuvos vyskupų konferencijoje Švietimo reikalų koordinatorės pareigas pradėjo eiti Kristina Valantinienė.
Kardinolui S. Tamkevičiui suteiktas šv. Angelės Meriči titulas

Šeštadienį, 2019 m. spalio 5 d., iškilmingos viešosios konsistorijos metu, Kauno arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius SJ priimtas į šventąją kardinolų kolegiją. Popiežius Pranciškus kardinolui-presbiteriui S. Tamkevičiui suteikė šv. Angelės Meriči titulą.
Ypatingojo misijų mėnesio iškilmė – prie didžio misionieriaus pal. Teofiliaus Matulionio kapo

Spalio 1-ąją iškilmingomis šv. Mišiomis Kaišiadorių katedroje Lietuvos vyskupai ir tikintieji pradėjo Ypatingąjį misijų mėnesį. Koncelebracijai vadovavo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas.
LVK pirmininko kreipimasis minint Lietuvos žydų genocido aukų dieną Per ilgus amžius drauge Lietuvoje gyvenančius žydus ir krikščionis glaudžiai suvienijo bendras paveldas ir bendras darbas. "Kaip anuomet, taip ir šiandien krikščionis ir žydus vienija Dekalogas – Dešimt žodžių – reikalaujantis išpažinti vieną Viešpatį, gerbti žmogaus asmenį ir jo gyvybę, saugoti šeimą, nesitaikyti su neteisingumu", - kreipimesi, minint Lietuvos žydų genocido aukų dieną, pabrėžia Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, arkivyskupas Gintaras Grušas.
Popiežiaus vizito Lietuvoje metinėms – malda už Šventąjį Tėvą ir jo žodžiai mums

Sekmadienį, minint Popiežiaus Pranciškaus apaštališkosios kelionės į Lietuvą metines, šalies katedrose ir bažnyčiose bus aukojamos šv. Mišios prašant reikalingų Dievo malonių Šventajam Tėvui. Tikintieji melsis, kad Viešpats subrandintų vizito vaisius, o Popiežiaus žodžiai rastų konkrečią išraišką asmeniniame ir bendruomenių gyvenime.
 
LVK įvykių retrospektyva▶▶▶

www.biblija.lt

eis.katalikai.lt

www.katekizmas.lt

katalikai.lt