NAUJIENOS
Lietuvos vyskupai kviečia į maldos tiltą

Šeima yra nepaprastai svarbi visuomenės ir Bažnyčios gyvenime, todėl Lietuvos vyskupai kviečia per gegužines ir birželines pamaldas, o ypač nuo Motinos iki Tėvo dienos tiesti maldos tiltą savo šeimose ir už šeimas.

Informacinis pranešimas
Popiežiaus Pranciškaus žinia 58-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga

Šventasis Juozapas nekėlė ypatingos nuostabos, nebuvo apdovanotas unikaliomis charizmomis, neatrodė išskirtinis jį sutikusių žmonių akimis. Jis nebuvo įžymus nei pastebimas: Evangelijose neminimas nė vienas jo žodis. Vis dėlto savo paprastu gyvenimu Dievo akyse jis įvykdė ypatingą dalyką.

„MEILĖS DŽIAUGSMAS, IŠGYVENAMAS ŠEIMOJE, YRA IR BAŽNYČIOS DŽIAUGSMAS“ (AL 1)
Šeima – Amoris Laetitia metų pradžiai

Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pradėjome šeimai skirtus metus Šeima – Amoris Laetitia (Šeima – meilės džiaugsmas). Šis pavadinimas nurodo į prieš penkerius metus popiežiaus paskelbtą apaštališkąjį paraginimą Amoris Laetitia. Jis kalba apie meilę šeimoje ir siūlo kryptis, kokiu būdu šeima gali patirti džiaugsmą būti dovana Bažnyčiai ir visuomenei. Tai vertinga medžiaga apmąstymui ir įgyvendinimui. Popiežius sako, kad „meilės džiaugsmas, išgyvenamas šeimoje, yra ir Bažnyčios džiaugsmas“ (AL 1).

Informacinis pranešimas apie prasidedančius
Šeimos – Amoris laetitia metus

Popiežius Pranciškus, paskelbdamas Šv. Juozapo metus, tikinčiuosius pakvietė sekti šventųjų pavyzdžiu, kurių gyvenimas yra konkretus įrodymas, kad įmanoma gyventi Evangelija. Lietuvos vyskupai Šv. Juozapo metais drąsina vyrus atrasti savo vietą Bažnyčioje ir kviečia pasninkauti bei melstis už Lietuvos šeimas. Šventasis Tėvas trokšta, kad šeimos atrastų meilės džiaugsmą, skelbdamas Šeimos – Amoris laetitia metus. 

Tikėjimo mokymo kongregacijos Responsum ad dubium dėl tos pačios lyties asmenų sąjungų laiminimo

Dėl pateikto klausimo:
Ar Bažnyčia turi galią teikti palaiminimą tos pačios lyties asmenų sąjungoms?

Atsakoma: 
Ne.

 
LVK įvykių retrospektyva▶▶▶

www.biblija.lt

eis.katalikai.lt

www.katekizmas.lt

katalikai.lt