NAUJIENOS
Dėl naujų kreipinių Švč. Mergelės Marijos litanijoje

Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacijos prefektas kard. R. Sarah pranešė, kad Šventasis Tėvas Pranciškus, maloningai patenkindamas prašymus, nusprendė į Švč. Mergelės Marijos litaniją įtraukti tris naujus kreipinius – Mater misericordiae, Mater spei ir Solacium migrantium. Nurodyta, kuriose šios litanijos vietose naujieji kreipiniai turi būti įterpti.

Popiežiaus Pranciškaus Žinia IV Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga

„Vargšui ištiesk ranką“ (Sir 7, 32). Ilgaamžė išmintis iškėlė šiuos žodžius kaip šventą kodeksą, kad pagal tai būtų gyvenama. Šiandien jie skamba visu prasmės svoriu, padėdami mums sutelkti žvilgsnį į tai, kas esminga, ir peržengti abejingumo barjerą. Taip Žinioje IV Pasaulinei vargstančiųjų dienai, kurią minėsime lapkričio 15-ąją, sako Popiežius Pranciškus.

Dėl šv. Komunijos priėmimo būdo

Epidemijai atslūgstant, galima vėl sugrįžti prie įprasto Komunijos priėmimo būdo (į burną). Besitęsiant neįprastajai padėčiai, paliekama ir galimybė priimti Komuniją į ranką.

Į Telšių katedrą iškilmingai įžengė vysk. A. Jurevičius

Birželio 29-ąją, Šv. Petro ir Pauliaus iškilmės dieną,12 val. į Telšių vyskupijos katedrą įžengė naujasis Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Algirdas Jurevičius. Šventasis Tėvas Pranciškus vysk. dr. Algirdą Jurevičių Telšių vyskupu paskyrė birželio 1 dieną.

Kaune – naujojo arkivyskupo metropolito K. Kėvalo ingreso iškilmės

Popiežiaus Pranciškaus Kauno arkivyskupu metropolitu paskirtas Jo Ekscelencija Kęstutis Kėvalas trečiadienį iškilmingai įžengė į Kauno arkikatedrą baziliką.

Popiežiaus Pranciškaus Žinia Pasaulinės misijų dienos proga

Šiais metais, paženklintais Covid-19 pandemijos sukeltomis kančiomis bei iššūkiais, misijinė visos Bažnyčios kelionė toliau tęsiasi nušviečiama žodžio, kurį randame pranašo Izaijo pašaukimo pasakojime: „Štai aš, siųsk mane!“ (Iz 6, 8), – Žinioje Pasaulinei Misijų dienai, kurią minėsime spalio 18-ąją, rašo popiežius Pranciškus.

 
LVK įvykių retrospektyva▶▶▶

www.biblija.lt

eis.katalikai.lt

www.katekizmas.lt

katalikai.lt