NAUJIENOS
Popiežiaus Pranciškaus žinia 28-osios Pasaulinės ligonių dienos proga Jėzus kviečia ligonius, prislėgtuosius ir vargšus, kurie supranta, kad jie visiškai priklauso nuo Dievo ir kad jiems, išbandymų naštos sužeistiems, reikia išgydymo, - žinioje 28-osios Pasaulinės ligonių dienos proga rašo Popiežius Pranciškus. Šventasis Tėvas drąsina nerimaujančius dėl savo trapumo, kančios ar silpnumo, primindamas, kad Jėzus Kristus neprimeta įstatymų, bet dovanoja savo gailestingumą, savo asmens atnaujinančią galią.
Informacinis pranešimas apie LVK 2020 m. sausio 7 d. plenarinį posėdį 2020 m. sausio 7 dieną Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas. Posėdis prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius vysk. A. Jurevičius.
Popiežiaus Pranciškaus žinia 53-iosios Pasaulinės taikos dienos proga Pasauliui reikia ne tuščių žodžių, bet įsitikinusių liudytojų, taikdarių, atvirų dialogui, kuriame niekas neišskiriamas ir niekuo nemanipuliuojama, – žinioje Pasaulinės taikos dienos proga rašo popiežius Pranciškus, primindamas, kad taiką reikia kurti nuolatos; tai yra kelionė, kurioje einama kartu, nuolat siekiant bendrojo gėrio, laikantis duoto žodžio ir gerbiant teisę. „Tarpusavyje įsiklausant galima vis geriau suprasti ir vertinti kitą ir netgi pamatyti prieše brolio ar sesės veidą“, – sako Šventasis Tėvas.
Popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas apie Kalėdų prakartėlės prasmę bei vertę Kodėl prakartėlė kelia mums tiek nuostabos ir taip jaudina mus? Pirmiausia todėl, kad parodo mums Dievo švelnumą. Jis, visatos Kūrėjas, nusižemina iki mūsų mažumo. Taip rašo popiežius Pranciškus apaštališkajame laiške ADMIRABILE SIGNUM apie prakartėlės prasmę bei vertę, kurio lietuviškuoju vertimu dalijamės.
Suskaitmenintos Bažnyčios metrikų knygos leis prisiliesti prie savo šaknų
Panevėžio vyskupijoje baigtos skaitmeninti senesnės nei 100 metų metrikų knygos. Seniausioji jų – Ramygalos parapijos knyga, pradėta 1638 m. Tarp įvairių radinių – ir vysk. Motiejaus Valančiaus ranka lenkiškai rašyta Krekenavos parapijos vizitacija bei žemaitiškai rašyti šio vyskupo patarimai, kaip pasidaryti „lekarstvų“.
Baigtos skaitmeninti Panevėžio vyskupijos metrikų knygos: pristatomi vertingi ir netikėti radiniai Trečiadienį, gruodžio 4 dieną, Panevėžio vyskupui Linui Vodopjanovui OFM bus perduota kompiuterio laikmena su daugiau nei pusšimčio šios vyskupijos bažnyčių senųjų metrikų knygų skaitmeninių kopijų – 200 tūkst. vaizdų, per 3 terabaitus skaitmeninės informacijos.
 
LVK įvykių retrospektyva▶▶▶

www.biblija.lt

eis.katalikai.lt

www.katekizmas.lt

katalikai.lt