NAUJIENOS
Popiežiaus Pranciškaus žinia 58-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga

Šventasis Juozapas nekėlė ypatingos nuostabos, nebuvo apdovanotas unikaliomis charizmomis, neatrodė išskirtinis jį sutikusių žmonių akimis. Jis nebuvo įžymus nei pastebimas: Evangelijose neminimas nė vienas jo žodis. Vis dėlto savo paprastu gyvenimu Dievo akyse jis įvykdė ypatingą dalyką.

„MEILĖS DŽIAUGSMAS, IŠGYVENAMAS ŠEIMOJE, YRA IR BAŽNYČIOS DŽIAUGSMAS“ (AL 1)
Šeima – Amoris Laetitia metų pradžiai

Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pradėjome šeimai skirtus metus Šeima – Amoris Laetitia (Šeima – meilės džiaugsmas). Šis pavadinimas nurodo į prieš penkerius metus popiežiaus paskelbtą apaštališkąjį paraginimą Amoris Laetitia. Jis kalba apie meilę šeimoje ir siūlo kryptis, kokiu būdu šeima gali patirti džiaugsmą būti dovana Bažnyčiai ir visuomenei. Tai vertinga medžiaga apmąstymui ir įgyvendinimui. Popiežius sako, kad „meilės džiaugsmas, išgyvenamas šeimoje, yra ir Bažnyčios džiaugsmas“ (AL 1).

Informacinis pranešimas apie prasidedančius
Šeimos – Amoris laetitia metus

Popiežius Pranciškus, paskelbdamas Šv. Juozapo metus, tikinčiuosius pakvietė sekti šventųjų pavyzdžiu, kurių gyvenimas yra konkretus įrodymas, kad įmanoma gyventi Evangelija. Lietuvos vyskupai Šv. Juozapo metais drąsina vyrus atrasti savo vietą Bažnyčioje ir kviečia pasninkauti bei melstis už Lietuvos šeimas. Šventasis Tėvas trokšta, kad šeimos atrastų meilės džiaugsmą, skelbdamas Šeimos – Amoris laetitia metus. 

Tikėjimo mokymo kongregacijos Responsum ad dubium dėl tos pačios lyties asmenų sąjungų laiminimo

Dėl pateikto klausimo:
Ar Bažnyčia turi galią teikti palaiminimą tos pačios lyties asmenų sąjungoms?

Atsakoma: 
Ne.

Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis

Mes, Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų atstovai, tikime, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir apdovanotas prigimtiniu orumu. Dėl šio prigimtinio orumo kiekvienas žmogus – ir vyras, ir moteris – turi būti gerbiamas. Krikščioniškosios bendruomenės kviečia visus atpažinti Kūrėjo paveikslą kiekviename žmoguje, gerbti prigimtines žmogaus teises bei daryti visa, kas įmanoma, kad žmogaus orumas nebūtų temdomas smurto. Pastaruoju metu susirūpinimą kelia kai kurios teisėkūros iniciatyvos, kurios bando neigti žmogaus prigimtį ir kelia pavojų visuomenės bendrajam gėriui. Ypač didelį susirūpinimą kelia siūlymai ratifikuoti vadinamąją Stambulo konvenciją ir įteisinti partnerystę.

Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas šv. Mišiose už Covid-19 pandemijos aukas

Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE) inicijavo gavėnios maldos grandinę už Covid-19 aukas, jų šeimas ir visus, kurie vis dar kenčia nuo viruso. Ši maldos grandinė simboliškai apjungia Europą, kuri kaip ir visas pasaulis kovoja su pandemija.    

 
LVK įvykių retrospektyva▶▶▶

www.biblija.lt

eis.katalikai.lt

www.katekizmas.lt

katalikai.lt