NAUJIENOS
LIBANO KRIKŠČIONIMS REIKIA JŪSŲ PAGALBOS

Kviečiame tikinčiuosius ir visus geros valios žmones malda bei auka padėti savo broliams Libane.

Popiežius Pranciškus
Žinia 36-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga

Šiandien dar kartą Dievas byloja kiekvienam iš mūsų: „Kelkis!“ Visa širdimi viliuosi, kad ši žinia padės mums pasirengti naujiems laikams, naujam žmonijos istorijos puslapiui.

Lietuvos vyskupų kreipimasis
Dėl sinodinio kelio pradžios

Pirmojo sinodinės kelionės etapo tikslas yra puoselėti platų konsultacinį procesą, įtraukiant Bažnyčių ganytojus bei tikinčiuosius ir visus geros valios žmones, kurie norėtų tarti žodį apie Bažnyčią. Sinodinis kelias visų pirma yra viltį sužadinantis dvasinis procesas, vedantis link savęs įvertinimo, pasidalijimo ir atsivertimo. 

2021 m. spalio 5 d. mirė Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC

2021 m. spalio 5 d., sulaukęs 95-erių metų amžiaus, Marijampolės Švč. Marijos globos namuose mirė Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC.

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2021 m. rugsėjo 28 d. plenarinį posėdį

2021 m. rugsėjo 28 d. Birštone vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Pagrindinį dėmesį vyskupai skyrė spalio 10 d. Romoje, o spalio 17 d. vietinėse Bažnyčiose prasidėsiančiam XVI Generalinės ordinarinės Vyskupų sinodo asamblėjos dieceziniam etapui.

 
LVK įvykių retrospektyva▶▶▶

sinodas.katalikai.lt

eis.katalikai.lt

katalikai.lt