NAUJIENOS
Popiežiaus Pranciškaus Apaštalinis laiškas APERUIT ILLIS dėl Dievo Žodžio sekmadienio Mūsų tapatybei ypač svarbus ryšys, siejantis Prisikėlusįjį, tikinčiųjų bendruomenę ir Šventąjį Raštą. Jei Viešpats mūsų neįvesdintų, būtų neįmanoma suprasti Šventojo Rašto gelmės. Tačiau teisinga teigti ir atvirkščiai: be Šventojo Rašto Jėzaus ir jo Bažnyčios misijos įvykiai pasaulyje nebūtų suvokiami.Taip rašo Popiežius Pranciškus Apaštaliniame laiške APERUIT ILLIS dėl Dievo Žodžio sekmadienio, kurio vertimu į lietuvių kalbą dalijamės.
Lietuvos vyskupų kreipimasis dėl organų donorystės ir transplantacijos Daugeliu progų maldoje prisimename tuos, kurie savo pasirinkimais ir darbais liudija pagarbą Dievo mums suteiktai ypatingai – gyvybės – dovanai. Viena iš nuostabių galimybių prisidėti prie gyvybės puoselėjimo yra transplantacija ir donorystė, leidžianti dovanoti gyvenimą kitam asmeniui, teigia Lietuvos vyskupai, kviesdami sekmadienį, lapkričio 3 d. melstis už gyvus ir mirusius donorus, organų gavėjus, transplantologus ir jų artimuosius.
Misijų dieną – parama dirbantiems karščiausiuose pasaulio taškuose Sekmadienį visame pasaulyje ir Lietuvoje tikintieji melsis už misionierius – dvasininkus ir pasauliečius, kurie tarnauja žmonėms karščiausiuose pasaulio taškuose. Kaip sakė Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktorius kun. Alssandro Barelli SDB, Misijų dienos šv. Mišiose renkamos aukos pasitarnaus tam, kad misionieriai pasiektų labiausiai pagalbos reikalingus žmones.
75-mečio proga vysk. Joną Borutą sveikino vyskupai, kunigai, į padėkos šv. Mišias susirinkę tikintieji

75 metų sukaktį minintį vyskupą Joną Borutą Telšių katedroje sveikino vyskupai, kunigai, į padėkos šv. Mišias susirinkę telšiškiai ir vyskupijos tikintieji. Šv. Mišias koncelebravo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas. Dėkodami vyskupui Rimantui Norvilai už nuotraukas, dalijamės šventės akimirkomis.
LVK švietimo reikalų koordinatorės pareigas pradėjo eiti K. Valantinienė 2019 m. spalio 8 d. Lietuvos vyskupų konferencijoje Švietimo reikalų koordinatorės pareigas pradėjo eiti Kristina Valantinienė.
Kardinolui S. Tamkevičiui suteiktas šv. Angelės Meriči titulas

Šeštadienį, 2019 m. spalio 5 d., iškilmingos viešosios konsistorijos metu, Kauno arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius SJ priimtas į šventąją kardinolų kolegiją. Popiežius Pranciškus kardinolui-presbiteriui S. Tamkevičiui suteikė šv. Angelės Meriči titulą.
Ypatingojo misijų mėnesio iškilmė – prie didžio misionieriaus pal. Teofiliaus Matulionio kapo

Spalio 1-ąją iškilmingomis šv. Mišiomis Kaišiadorių katedroje Lietuvos vyskupai ir tikintieji pradėjo Ypatingąjį misijų mėnesį. Koncelebracijai vadovavo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas.
 
LVK įvykių retrospektyva▶▶▶

www.biblija.lt

eis.katalikai.lt

www.katekizmas.lt

katalikai.lt