Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Popiežius Pranciškus
Žinia Pasaulinei maldos dėl rūpinimosi kūrinija dienai

„Turėk viltį ir veik su kūrinija“ – tokia rugsėjo 1 d. minėsimos Pasaulinės maldos dėl rūpinimosi kūrinija dienos tema. Ji siejama su šventojo Pauliaus Laiško romiečiams 8, 19–25 mintimis: apaštalas aiškina, ką reiškia gyventi pagal Dvasią, ir sutelkia dėmesį į patikimą išganymo viltį, kylančią per tikėjimą, kuris reiškia naują gyvenimą Kristuje.

Popiežius Pranciškus
Žinia 8-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga

Vargšo malda kyla į Dievą (plg. Sir 21, 5). Maldai skirtais metais, žvelgiant į eilinį 2025 m. Jubiliejų, ši biblinės išminties ištara ypač tinkama pasirengti lapkričio 17 d. minėsimai VIII Pasaulinei vargstančiųjų dienai.

Popiežius Pranciškus 
Žinia 110-osios Pasaulinės migranto ir pabėgėlio dienos proga

Sinodinio aspekto pabrėžimas įgalina Bažnyčią iš naujo atrasti savąją keliauninkės tapatybę; ji yra per istoriją keliaujanti Dievo tauta, piligrimė, sakytume, „migruojanti“ Dangaus karalystės link (plg. Lumen gentium, 49).

Informacija apie Apaštalinio nuncijaus Lietuvai paskyrimą

Šventasis Tėvas Pranciškus Apaštaliniu nuncijumi Lietuvai paskyrė Jo Ekscelenciją arkivyskupą Georgą GÄNSWEINĄ.

Tikėjimo mokymo dikasterija 
Normos vykdant įžvalgos procedūrą dėl tariamų antgamtinių reiškinių

Šventoji Dvasia, trykštanti iš prisikėlusio Kristaus širdies, su dieviška laisve veikia Bažnyčioje ir teikia daug brangių dovanų, kurios padeda mums gyvenimo kelionėje ir skatina dvasiškai bręsti laikantis ištikimybės Evangelijai. Šis Šventosios Dvasios veikimas taip pat apima galimybę paveikti mūsų širdis per tam tikrus antgamtinius įvykius, pavyzdžiui, Kristaus ar Švenčiausiosios Mergelės apsireiškimus ar regėjimus ir kitus reiškinius.

Vyskupas Darius Trijonis paskirtas Šiaulių vyskupu koadjutoriumi

Birželio 6 d. Šventasis Tėvas Pranciškus Šiaulių vyskupu koadjutoriumi paskyrė Vilniaus arkivyskupijos vyskupą augziliarą Darių Trijonį.

Popiežius Pranciškus
Žinia 4-osios Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga

Dievas niekada neapleidžia savo vaikų, niekada. Net ir tada, kai metų vis daugėja, o jėgos mąžta, kai plaukai pražyla, o socialinis vaidmuo sumenksta, kai gyvenimas tampa mažiau produktyvus ir gali atrodyti beprasmis. Dievas žvelgia ne į išvaizdą (plg. 1 Sam 16, 7) ir nedvejodamas pasirenka tuos, kurie daugeliui atrodo nereikšmingi.

NORMOS DĖL ATLAIDŲ SUTEIKIMO PER JO ŠVENTENYBĖS POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS PASKELBTĄ EILINĮ 2025 M. JUBILIEJŲ

„Dabar atėjo laikas naujam Jubiliejui, per kurį Šventosios durys vėl bus plačiai atvertos, kad būtų galima gyvai patirti Dievo meilę“ (Spes non confundit, 6). 2025 m. eilinio Jubiliejaus paskelbimo bulėje Šventasis Tėvas, atsižvelgdamas į dabartinį istorinį momentą, kai „pamiršusi praeities tragedijas žmonija patiria naują sunkų išbandymą, kai daugybę gyventojų slegia žiaurus smurtas“ (Spes non confundit, 8), kviečia visus krikščionis tapti vilties piligrimais. 

SPES NON CONFUNDIT
Bulė dėl eilinio 2025 m. Jubiliejaus paskelbimo

Spes non confundit“, „viltis neapgauna“ (Rom 5, 5).  [...] Tegul Jubiliejus visiems būna proga atgaivinti viltį. Dievo žodis padeda mums surasti tam pagrindą. Vadovaukimės tuo, ką apaštalas Paulius rašė Romos krikščionims."

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2024 m. gegužės 14–16 d. plenarinį posėdį

2024 m. gegužės 14–16 d. Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, S. Bužauskas, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.