Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2019 m. Pasaulinės misijų dienos proga Popiežius Pranciškus paskelbė žinią šiemet spalio 20-ąją minimos Pasaulinės misijų dienos proga. Šios Žinios pavadinimas yra toks pats, kaip spalį minimo ypatingojo Misijų mėnesio tema: „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčia vykdo misiją pasaulyje“.
Mons. M. Jagosz: neatidėliokime pal. Mykolo Giedraičio kanonizacijos iki ateinančių kartų Pal. Mykolo Giedraičio bylos postulatorius monsinjoras infulatas Michał Jagosz kviečia neatidėlioti M. Giedraičio kanonizacijos proceso būsimoms kartoms. «Lenkijoje egzistuoja patarlė „Kalk geležį, kol karšta“», – interviu Lietuvos vyskupų konferencijai šypsodamasis sakė mons. M. Jagosz.
Iškilmės Videniškiuose: ganytojai ir tikintieji dėkojo už M. Giedraičio pripažinimą palaimintuoju

Šeštadienį Kaišiadorių vyskupijoje, Molėtų rajone, Videniškių Šv. Lauryno bažnyčioje, iškilmingas padėkos šv. Mišias už garbingojo Mykolo Giedraičio pripažinimą palaimintuoju aukojo Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos vyskupai.
Videniškiuose – Padėkos šv. Mišios už M. Giedraičio pripažinimą palaimintuoju Šeštadienį 12 val. Kaišiadorių vyskupijoje, Molėtų rajone, Videniškių šv. Lauryno bažnyčioje iškilmingas Padėkos šv. Mišias už Garbingojo Mykolo Giedraičio pripažinimą palaimintuoju aukos Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos vyskupai. Iškilmėse dalyvaus Lietuvos Seimo pirmininkas, suvažiuos vienuolių, maldininkų, dalyvaus pal. M. Giedraičio giminės atstovai, kiti garbingi svečiai.
Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriato informacija apie apaštalinio Nuncijaus paskyrimą 2019 metų birželio 15 d. Šventasis Tėvas Pranciškus apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje paskyrė arkivyskupą Petar RAJIČ. Titulinis Sarsentero arkivyskupas, Petar Rajič iki šiol dirbo apaštaliniu Nuncijumi Angoloje bei San Tomėje ir Principėje.
Homilija apie pal. Mykolą Giedraitį (Krokuva, 2019 m. birželio 8 d.) Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju ir padėkos šv. Mišias, kurios birželio 8-ąją vyko Krokuvoje, kardinolas Giovanni Angelo Becciu vadino ypatinga proga išreikšti dėkingumą Bažnyčiai Lietuvoje, kurios ištikimas ir iškilus sūnus yra palaimintasis Mykolas Giedraitis. Dalijamės Jo Eminencijos homilijos vertimu.
Arkivys. C. Patrón Wong susitiko su Lietuvos vyskupais

Dvasininkų kongregacijos sekretorius arkivysk. Jorge Carlos Patrón Wong Kaune susitiko su Lietuvos vyskupais aptarti kunigų formacijos ir seminarijų darbo organizavimo mūsų šalyje.
Lietuvoje lankosi Dvasininkų kongregacijos sekretorius arkivysk. J. C. Patrón Wong Lietuvoje viešintis Dvasininkų kongregacijos sekretorius arkivysk. Jorge Carlos Patrón Wong lanko kunigų seminarijas, susitinka su Lietuvos vyskupais, seminarijų dėstytojais ir studentais.
Krokuvoje – padėkos šv. Mišios už pal. M. Giedraitį

Iškilmingose padėkos šv. Mišiose už Garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju, birželio 8 dieną Krokuvoje (Lenkija) meldėsi ir Lietuvos vyskupai. Tiesiogiai šv. Mišias transliavo LRT ir Marijos radijas.
Videniškiuose dėkosime už garbingojo M. Giedraičio paskelbimą palaimintuoju Iškilmingose padėkos šv. Mišiose už garbingąjį Mykolą Giedraitį, kurios vyks birželio 22 dieną Videniškiuose (Molėtų r.), laukiama maldininkų ne tik iš Lietuvos, Lenkijos, bet ir iš kitų šalių.
Popiežiaus Pranciškaus žinia 53-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga Sekmadienį - birželio 2 dieną - Kristaus žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmėje minėsime ir 53-ąją Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną. Dalinkimės jos proga paskelbta Popiežiaus Pranciškaus žinia.
Popiežius Pranciškus išreiškė užuojautą dėl vysk. P. A. Baltakio mirties Popiežius Pranciškus išreiškė dėkingumą trečiadienį į amžiną kelionę palydėtam vyskupui Pauliui Antanui Baltakiui OFM - už ilgametę kunigiškąją ir vyskupiškąją tarnystę, ypatingai už lietuvių katalikų, gyvenančių už savo šalies ribų, dvasinį lydėjimą, paveda velionio sielą gailestingajai Dangiškojo Tėvo meilei.