Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Popiežius Pranciškus
Žinia 59-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga

Pašaukimas reiškia įgyvendinti Dievo svajonę, didįjį brolybės planą, kurį Jėzus turėjo širdyje melsdamasis Tėvui: „Tegul visi bus viena“ (Jn 17, 21). Kiekvienas pašaukimas Bažnyčioje, o platesne prasme ir visuomenėje, prisideda prie bendro tikslo – tarp vyrų ir moterų siekti daugybės įvairių dovanų darnos, kurią gali suteikti tik Šventoji Dvasia. 

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2022 m. gegužės 2–3 d. plenarinį posėdį

Vyskupai daug dėmesio skyrė besibaigiančiam pirmajam Sinodinio kelio etapui. Vyskupų sinodo nacionalinis referentas vysk. A. Jurevičius apžvelgė diecezinio etapo įžvalgų apibendrinimo tvarką, svarbiausius vyskupijų ir nacionalinės Sinodinio kelio sintezės ruošimo aspektus bei priminė baigiamąsias diecezinio etapo datas.

Laiškas kunigams sinodiniame kelyje

Norėtume jūsų prašyti trejopu būdu prisidėti prie dabartinio sinodinio proceso:

– Daryti viską, kad Sinodinis kelias būtų grindžiamas Dievo žodžio klausymusi ir išgyvenimu
– Siekti, kad Sinodinė kelionė pasižymėtų įsiklausymu į kitus ir abipusiu vieni kitų priėmimu. 
– Budėti, kad Sinodinė kelionė neskatintų įsižiūrėjimo į save, bet žadintų mus eiti link visų

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2022 m. kovo 23–25 d. plenarinį posėdį

Posėdžio metu vyskupai svarstė, kaip Bažnyčia Lietuvoje galėtų toliau padėti karo varginamos Ukrainos žmonėms. Ganytojai dėkoja Lietuvos žmonėms, kurie malda ir materialine pagalba padeda broliams ir seserims Ukrainoje, kovojantiems už savo laisvės ir nepriklausomybės išsaugojimą.

Lietuvos vyskupų laiškas Ukrainos vyskupams

Baigdami savo plenarinį posėdį, Lietuvos vyskupai parašė laišką Ukrainos vyskupams, išreikšdami jiems savo paramą ir solidarumą.

Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus homilija šv. Mišiose už mirusius Europoje nuo Covid-19 ir prašant taikos Ukrainoje

Europos vyskupų konferencija (CCEE) vykdo gavėnios maldos grandinę, kurios metu Europos vyskupų konferencijos šalyse narėse aukojamos šv. Mišios už mirusius nuo Covid-19 Europos žemyne. Šiais metais taip pat buvo meldžiamasi prašant taikos Ukrainoje. Šiemet Lietuvos nacionalines Mišias aukojo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Pateikiame jūsų dėmesiui 2022 m. kovo 21 d. šv. Mišių metu sakytą homiliją.

Popiežius Pranciškus
Žinia Europos katalikų socialinių dienų atidarymo proga

Europos širdyje vykstančio karo tragedija mus pribloškia; niekada nemanėme, kad vėl išvysime vaizdus, primenančias didžiuosius praėjusio šimtmečio karus. Širdį veriantis mūsų brolių ir seserų ukrainiečių pagalbos šauksmas ragina mus, tikinčiųjų bendruomenę, ne tik rimtai susimąstyti, bet ir verkti kartu su jais, taip pat ką nors dėl jų daryti; dalytis nerimu dėl sužeistos tautos tapatybės, istorijos ir tradicijos.

Kvietimas lietuviams visame pasaulyje

Kai rengėme laišką Maldos už lietuvius visame pasaulyje dienai, mažai kas galėjo numatyti, kad Rusija užpuls Ukrainą ir prasidės karas. Kviečiu ten, kur esate, Jūsų gyvenamose šalyse, padėti ukrainiečių bendruomenėms, telktis ir aktyviai veikti, kad vėl Europoje įsivyrautų taika, kad karas Ukrainoje baigtųsi.

Kvietimas melsti taikos

Šią naktį prasidėjus plataus masto kariniams veiksmams Ukrainoje, kviečiame visus tikinčiuosius jungtis į maldą už kuo greitesnį taikos atkūrimą šioje šalyje.

Popiežius Pranciškus
Žinia 2022 m. gavėnios proga 

2022 m. gavėnios kelionėje mums bus naudinga apmąstyti šventojo Pauliaus raginimą galatams: „Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, savo metu pjausime derlių! Tad, kol turime laiko (kairós), darykime gera visiems“ (Gal 6, 9–10a). 

Laiškas Maldos už lietuvius visame pasaulyje dienai

Šiemet kovo 6-ąją, sekmadienį, švęsdami Maldos už lietuvius visame pasaulyje dieną, vienykimės maldoje visose lietuviškose parapijose ir misijose.