Naujienos + LVK įvykių retrospektyva

LVK įvykių retrospektyva

Į Lietuvą atvyko naujasis apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petar Rajič

Antradienį Lietuvos vyskupai ir Užsienio reikalų ministerijos atstovai Vilniaus oro uoste pasitiko popiežiaus Pranciškaus paskirtą naująjį Šventojo Sosto atstovą, arkivysk. Petar Rajič.
Liublino unijos 450-mečio iškilmėse aukotos šv. Mišios už Lenkiją ir Lietuvą Minint Liublino unijos 450-ąsias metines birželio 30 dieną, sekmadienį, drauge su Liublino arkivyskupu metropolitu Stanisław Budzik šv. Mišias už Lietuvą ir Lenkiją aukojo Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
Popiežiaus Pranciškaus žinia 2019 m. Pasaulinės misijų dienos proga Popiežius Pranciškus paskelbė žinią šiemet spalio 20-ąją minimos Pasaulinės misijų dienos proga. Šios Žinios pavadinimas yra toks pats, kaip spalį minimo ypatingojo Misijų mėnesio tema: „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“.
Mons. M. Jagosz: neatidėliokime pal. Mykolo Giedraičio kanonizacijos iki ateinančių kartų Pal. Mykolo Giedraičio bylos postulatorius monsinjoras infulatas Michał Jagosz kviečia neatidėlioti M. Giedraičio kanonizacijos proceso būsimoms kartoms. «Lenkijoje egzistuoja patarlė „Kalk geležį, kol karšta“», – interviu Lietuvos vyskupų konferencijai šypsodamasis sakė mons. M. Jagosz.
Iškilmės Videniškiuose: ganytojai ir tikintieji dėkojo už M. Giedraičio pripažinimą palaimintuoju

Šeštadienį Kaišiadorių vyskupijoje, Molėtų rajone, Videniškių Šv. Lauryno bažnyčioje, iškilmingas padėkos šv. Mišias už garbingojo Mykolo Giedraičio pripažinimą palaimintuoju aukojo Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos vyskupai.
Videniškiuose – Padėkos šv. Mišios už M. Giedraičio pripažinimą palaimintuoju Šeštadienį 12 val. Kaišiadorių vyskupijoje, Molėtų rajone, Videniškių šv. Lauryno bažnyčioje iškilmingas Padėkos šv. Mišias už Garbingojo Mykolo Giedraičio pripažinimą palaimintuoju aukos Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos vyskupai. Iškilmėse dalyvaus Lietuvos Seimo pirmininkas, suvažiuos vienuolių, maldininkų, dalyvaus pal. M. Giedraičio giminės atstovai, kiti garbingi svečiai.
Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriato informacija apie apaštalinio Nuncijaus paskyrimą 2019 metų birželio 15 d. Šventasis Tėvas Pranciškus apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje paskyrė arkivyskupą Petar RAJIČ. Titulinis Sarsentero arkivyskupas, Petar Rajič iki šiol dirbo apaštaliniu Nuncijumi Angoloje bei San Tomėje ir Principėje.
Homilija apie pal. Mykolą Giedraitį (Krokuva, 2019 m. birželio 8 d.) Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju ir padėkos šv. Mišias, kurios birželio 8-ąją vyko Krokuvoje, kardinolas Giovanni Angelo Becciu vadino ypatinga proga išreikšti dėkingumą Bažnyčiai Lietuvoje, kurios ištikimas ir iškilus sūnus yra palaimintasis Mykolas Giedraitis. Dalijamės Jo Eminencijos homilijos vertimu.
Arkivys. C. Patrón Wong susitiko su Lietuvos vyskupais

Dvasininkų kongregacijos sekretorius arkivysk. Jorge Carlos Patrón Wong Kaune susitiko su Lietuvos vyskupais aptarti kunigų formacijos ir seminarijų darbo organizavimo mūsų šalyje.
Lietuvoje lankosi Dvasininkų kongregacijos sekretorius arkivysk. J. C. Patrón Wong Lietuvoje viešintis Dvasininkų kongregacijos sekretorius arkivysk. Jorge Carlos Patrón Wong lanko kunigų seminarijas, susitinka su Lietuvos vyskupais, seminarijų dėstytojais ir studentais.
Krokuvoje – padėkos šv. Mišios už pal. M. Giedraitį

Iškilmingose padėkos šv. Mišiose už Garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju, birželio 8 dieną Krokuvoje (Lenkija) meldėsi ir Lietuvos vyskupai. Tiesiogiai šv. Mišias transliavo LRT ir Marijos radijas.
Videniškiuose dėkosime už garbingojo M. Giedraičio paskelbimą palaimintuoju Iškilmingose padėkos šv. Mišiose už garbingąjį Mykolą Giedraitį, kurios vyks birželio 22 dieną Videniškiuose (Molėtų r.), laukiama maldininkų ne tik iš Lietuvos, Lenkijos, bet ir iš kitų šalių.
Popiežiaus Pranciškaus žinia 53-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga Sekmadienį - birželio 2 dieną - Kristaus žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmėje minėsime ir 53-ąją Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną. Dalinkimės jos proga paskelbta Popiežiaus Pranciškaus žinia.
Popiežius Pranciškus išreiškė užuojautą dėl vysk. P. A. Baltakio mirties Popiežius Pranciškus išreiškė dėkingumą trečiadienį į amžiną kelionę palydėtam vyskupui Pauliui Antanui Baltakiui OFM - už ilgametę kunigiškąją ir vyskupiškąją tarnystę, ypatingai už lietuvių katalikų, gyvenančių už savo šalies ribų, dvasinį lydėjimą, paveda velionio sielą gailestingajai Dangiškojo Tėvo meilei.
Vysk. P. A. Baltakis OFM amžino poilsio atgulė Kretingoje Trečiadienį, gegužės 22 d.Vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM amžino poilsio atgulė senosiose Kretingos kapinėse.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2019 m. gegužės 14-16 d. plenarinį posėdį

Lietuvos vyskupų konferencijos nariai, 2019 m. gegužė. Fotografija vysk. R. Norvilos

Vyskupai posėdį pradėjo šv. Mišiomis ir malda už Velykų sekmadienį Šri Lankoje teroristinių atakų metu nužudytus žmones. Lietuvos vyskupai kviečia tikinčiuosius melstis už persekiojamus krikščionis, kad jie galėtų netrukdomi išpažinti savo tikėjimą.
Popiežiaus Pranciškaus žinia 56-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga Gegužės 12-ąją minėsime Pasaulinę maldos už pašaukimus dieną. Drąsa rizikuoti dėl Dievo pažado - taip popiežius Pranciškus pavadino žinią, 56 kartą minimos dienos proga kreipdamasis į brolius ir seseris.
Lietuvos vyskupų laiškas Prezidento ir Europos parlamento rinkimams artėjant Šiomis dienomis esame kviečiami apsispręsti ir balsuoti rinkimuose. Kiekvieno Lietuvos piliečio teisė ir pareiga yra išreikšti savo valią bei taip prisidėti prie visuomenės gerovės ir laisvės vystymosi. Todėl raginame tikinčiuosius ir visus geros valios žmones atlikti savo pareigą ir balsuoti Lietuvos prezidento bei Lietuvos atstovų Europos parlamente rinkimuose.
Pasirodė Katalikų žinynas 2019 Lietuvos vyskupų konferencija ir „Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido Katalikų žinyną 2019, kuriame - svarbiausia informacija apie pagrindines visuotinės katalikų Bažnyčios ir katalikų Bažnyčios Lietuvoje institucijas, vienuolijas, katalikiškas organizacijas, įstaigas, katalikų Bažnyčią kaimyninėse šalyse.
Dokumentas apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje Šv. Tėvas Pranciškus trokšta, kad visame pasaulyje tikintieji būtų kuo išsamiau supažindinami su Dokumentu apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje, kurį Popiežius ir Didysis Al-Azhar imamas pasirašė Abu Dhabi 2019 m. vasario 4 d. Per Apaštalinę nunciatūrą apie tai informavo Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba. LVK dalijasi šio svarbaus dokumento vertimu į lietuvių kalbą.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2019 m. kovo 7-8 d. plenarinį posėdį Lietuvos vyskupų konferencijos vicepirmininku ir Liturgijos komisijos pirmininku išrinktas Vilkaviškio vyskupas R. Norvila.
Pranešimas Šventasis Tėvas Pranciškus priėmė Jo Ekscelencijos Liongino Virbalo SJ atsistatydinimą iš Kauno arkivyskupijos ganytojo pareigų. Tuo pat metu Popiežius paskyrė šios arkivyskupijos Apaštaliniu Administratoriumi Jo Ekscelenciją vyskupą Algirdą Jurevičių, iki šiol ėjusį Kauno arkivyskupijos vyskupo augziliaro pareigas.
Laiškas Maldos už pasaulio lietuvius dienai Brangūs lietuviai, jau šeštus metus kovo mėnesio pirmąjį sekmadienį meldžiamės už lietuvius, gyvenančius visame pasaulyje. Šiuos metus Seimas paskelbė Pasaulio lietuvių metais, tad 2019 m. ypač kviečiame melstis už gausias, iniciatyvias ir aktyvias lietuvių bendruomenes.
Popiežiaus Pranciškaus žinia 2019 m. gavėniai „Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai“ (Rom 8, 19)
Arkivyskupas G. Grušas: net ir vienas išnaudojimo atvejis yra per daug 2019 m. vasario 25 d. Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) pranešimas spaudai
Arkivyskupas G. Grušas po susitikimo su išnaudojimo aukomis: Bažnyčia turi būti pasiruošusi padėti

Prieš pasaulinį susitikimą, skirtą nepilnamečių apsaugai bažnytinėje aplinkoje, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, arkivyskupas Gintaras Grušas susitiko su išnaudojimo aukomis. Penktadienį Vatikane paskelbtas vaizdo įrašas anglų kalba su LVK pirmininko arkivyskupo G. Grušo liudijimu.
Pasauliniame forume dėl nepilnamečių apsaugos Bažnyčioje Lietuvai atstovauja LVK pirmininkas arkivyskupas G. Grušas Vatikane prasidėjo vyskupų konferencijų pirmininkų, vienuolijų ir Romos Kurijos vyresniųjų susitikimas, skirtas nepilnamečių apsaugai bažnytinėje aplinkoje, kuriame dalyvauja ir Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) pirmininkas, arkivyskupas Gintaras Grušas.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2019 m. sausio 8 d. plenarinį posėdį Lietuva gyvai prisimena šv. Tėvo Pranciškaus vizitą į mūsų šalį praėjusių metų rugsėjo mėnesį. Norima permąstyti ir įgyvendinti vizito metu Popiežiaus išsakytas mintis bei palinkėjimus, tad gimsta įvairios iniciatyvos, padedančios įgyvendinti šį norą. Vienas iš įgyvendintų sumanymų - arkivysk. L. Virbalo ganytojams pristatyta pastoracinė iniciatyva Keliauti su Popiežiumi. Tai – dvylika trumpų vaizdo medžiagos rinkinėlių, iliustruojančių šv. Tėvo kelionę Lietuvoje.
LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS SEKRETORIATO INFORMACIJA Nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvos vyskupų konferencijos atstove spaudai pradės dirbti Ieva Urbonaitė-Vainienė.
LIETUVOS VYSKUPŲ ADVENTINIS LAIŠKAS Kasmetinis advento palydovas Jonas Krikštytojas kviečia: „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! Kreivi takai taps tiesūs, o duobėti – išlyginti“ (Lk 3, 4–5).
KAD VAIKAI IR ŠEIMOS BŪTŲ SAUGŪS 2018 m. lapkričio 21 d. Lietuvos vyskupų pareiškimas
Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2018 m. lapkričio 19-21 d. plenarinį posėdį Posėdyje dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai P. López Quintana, G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.
LVK sekretoriato informacinis pranešimas (2018-10-05) Dėl visuotinių atlaidų įprastinėmis sąlygomis suteikimo visiems tikintiesiems, kurie Lietuvoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlį.
LVK sekretoriato informacinis pranešimas (2018-10-05) Apie padėkos už popiežiaus Pranciškaus vizitą renginius.
Lietuvos vyskupų kreipimasis artėjant Šventojo Tėvo vizitui Lietuvoje rugsėjo 22 d. ir 23 d. Lygiai prieš 25 metus visi tapome istorinio įvykio liudininkai – pirmą kartą Popiežius apsilankė Lietuvos žemėje. Šv. Jono Pauliaus II apsilankymas tapo vienu didžiausių naujai atgimusios Lietuvos valstybės įvykių. Šiuo metu mūsų Tėvynė rengiasi istoriniam susitikimui. Su džiaugsmo virpuliu širdyje laukiame popiežiaus Pranciškaus ir rengiamės jo atvykimui.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2018 m. rugpjūčio 30 d. plenarinį posėdį Posėdį pradėjo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas. Jis pakvietė posėdžio dalyvius pasimelsti Lietuvos paaukojimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, Nekaltajai Širdžiai malda, ženklinančia šiuos jubiliejinius metus. Kaip visada, vyskupai meldėsi ir už Šventąjį Tėvą, prašydami Viešpaties malonių jo tarnystei.
BAŽNYČIA – UŽ MOTERŲ PRIGIMTINES TEISES Bažnyčia kviečia gerbti prigimtines žmogaus teises ir užtikrinti, kad žmogaus orumas nebūtų temdomas smurto. Bet kokia smurto – taip pat ir smurto prieš moteris – forma yra nepateisinama. Stambulo konvencija iš esmės tik atkartoja Lietuvos Respublikos teisėje jau įtvirtintas nuostatas, tad šios konvencijos ratifikavimas nepadėtų sumažinti smurto apraiškų skaičiaus, bet sukurtų kitų rimtų problemų. Palaikome ne problemišką Stambulo konvenciją, bet visas priemones, leisiančias realiai įgyvendinti jau egzistuojančias Lietuvos teisės normas, numatančias smurto prieš moteris prevenciją ir užkardymą.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2018 m. birželio 12 d. plenarinį posėdį Posėdį pradėjo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, pakvietęs dalyvaujančiuosius pasimelsti Lietuvos paaukojimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, Nekaltajai širdžiai malda, ženklinančia šiuos jubiliejinius metus.
Informacija apie pal. Teofiliaus Matulionio minėjimą Lietuvos vyskupijose 2018 m. gegužės 21 d. Dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija išleido dekretą, kuriuo visose Lietuvos vyskupijose kasmet birželio 14 dieną leidžiamas palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio laisvas minėjimas.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2018 m. gegužės 15-17 d. plenarinį posėdį Posėdį pradėjo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, pakvietęs dalyvaujančiuosius pasimelsti Lietuvos paaukojimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, Nekaltajai širdžiai malda, ženklinančia šiuos jubiliejinius metus.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisijos informacija dėl Švč. Mergelės Marijos, Bažnyčios Motinos, liturginio minėjimo Dievo kulto ir sakramentų kongregacija 2018 m. vasario 11 d. išleido dekretą, kuriuo skelbiamas popiežiaus Pranciškaus nutarimas į Visuotinį Romos kalendorių įrašyti Švč. Mergelės Marijos, Bažnyčios Motinos, minėjimą ir šiuo titulu kasmet pagerbti Švenčiausiąją Mergelę pirmadienį po Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių) iškilmės.
Kaip pasirengti popiežiaus Pranciškaus vizitui į Lietuvą? Visi geros valios žmonės kviečiami rengtis sutikti popiežių Pranciškų Lietuvoje rugsėjo 22–23 dienomis. Lietuvos vyskupai siūlo gaires, kurios apima penkis pasirengimo žingsnius: tiek pavieniai žmonės, tiek bendruomenės yra kviečiamos pažinti, melstis, bendrauti, dalyvauti ir gyventi tuo, ką išgirs popiežiaus apsilankymo metu.
Lietuvos vyskupų Velykinis ganytojiškasis laiškas Sveiki sulaukę šventų Velykų – Kristaus prisikėlimo šventės! Šiandien prisikėlimo šviesa įveikė tamsumas. Šiandien Kristus, nugalėjęs nuodėmę ir mirtį, mums visiems dangaus vartus atvėrė. Velykos – tai Pascha, perėjimas iš mirties į gyvenimą, iš vergovės į Dievo vaikų laisvę.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2018 m. kovo 14-16 d. plenarinį posėdį Lietuvos ganytojai įteikė Apaštaliniam Nuncijui savo laišką Šv. Tėvui, kuriame sveikina Jo Šventenybę su penktosiomis išrinkimo į Šv. Petro Sostą metinėmis bei dėkoja už sprendimą apsilankyti mūsų šalyje. Į posėdį susirinkę vyskupai taip pat išplatino savo kreipimąsi į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones rengiantis Popiežiaus apaštališkajai kelionei į Lietuvą.
Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones rengiantis popiežiaus Pranciškaus apaštališkajai kelionei į Lietuvą Mūsų šalį pasiekė džiugi žinia – šį rudenį, rugsėjo 22–23 d., popiežius Pranciškus lankys Lietuvą, o po to vyks į kitas dvi Baltijos šalis – Latviją ir Estiją. Kristaus vietininko apsilankymas yra tikėjimo, vilties ir naujos pradžios ženklas.
Informacinis pranešimas Lietuvos vyskupų konferencija sudarė Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komitetą. Nauju LVK generalinio sekretoriaus padėjėju Lietuvos ganytojai išrinko kun. Mykolą Sotničenką.
Informacinis pranešimas apie popiežiaus Pranciškaus vizitą į Lietuvą Pasitinkant kovo 11-ąją, Lietuvą pasiekė džiugi žinia: Šventasis Tėvas Popiežius Pranciškus atvyksta į Lietuvą 2018 m. rugsėjo 22–23 dienomis.
Laiškas maldos už lietuvius pasaulyje dienai Švęsdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį iš naujo atsigręžkime į Motiną Mariją, patikėdami jai Lietuvos dabartį ir ateitį, savo šeimas ir visuomenes. Kviečiame visus šiuos jubiliejinius metus dažnai kalbėti Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai maldą. Tegul ji skamba mūsų namuose, bendruomenėse ir parapijose. Visus, kurie atvyks į Lietuvą, kviečiame aplankyti Trakų baziliką ir čia, priešais Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslą, perskaityti Lietuvos paaukojimo Marijai maldą.
Vyskupų kreipimasis, artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai Šių metų vasario 11 d. 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.
LVK sekretoriato informacija apie atleidimą nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių pirmąjį Gavėnios penktadienį, 2018 m. vasario 16 d. Lietuvos vyskupai kviečia visus jungtis į padėkos už laisvės dovaną maldą ir pirmąjį šių metų Gavėnios penktadienį, vasario 16 d., atleidžia tikinčiuosius nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių (abstinencijos).
Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2018 m. sausio 15 d. plenarinį posėdį Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana. Jis pasveikino susirinkusiuosius ir pažymėjo, kad jo dalyvavimas šiame posėdyje yra vyskupų vienybės su Šv. Tėvu ženklas. Apaštalinis Nuncijus papasakojo apie prasidedančią Popiežiaus Pranciškaus kelionę į Čilę ir Peru bei pakvietė lydėti Šv. Tėvą malda Jo kelionėje po šias dvi Pietų Amerikos valstybes. Nuncijus taip pat kalbėjo apie Popiežiaus Pranciškaus vizito į Lietuvą galimybę bei ragino melstis, kad toks vizitas taptų įmanomu.
LVK sekretoriato informacija apie 2017 metų Kūčių ir Kalėdų šventimo tvarką Šiemet Kūčios švenčiamos ketvirtąjį Advento sekmadienį. „Kai Kūčios būna sekmadienį, tikintieji, pagal Lietuvos tradiciją, tą dieną kviečiami susilaikyti nuo mėsiško maisto, nors sekmadieniais tokios pareigos ir nėra“ (2006 m. LVK instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų).
Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2017 m. lapkričio 20–22 d. plenarinį posėdį Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius, informavo juos apie Popiežiaus Pranciškaus vizito į Lietuvą galimybę bei ragino melstis, kad toks vizitas taptų įmanomu
Ganytojiškas kreipimasis minint Pasaulinę vargstančiųjų dieną Šį sekmadienį, lapkričio 19 d., pirmą kartą minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną, kurios įvedimą popiežius Pranciškus paskelbė užbaigdamas Gailestingumo jubiliejų. Atjauta ir apsisprendimas padėti artimui negali apsiriboti vien jubiliejiniais metais, todėl ši diena nuolat skatins krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ir konkretesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems. Ji turi atkreipti mūsų dėmesį į materialinį skurdą ir neteisybę kenčiančius žmones, likimo ir kitų žmonių nuskriaustuosius.
Lietuvos vyskupų kvietimas melstis už taiką Šiluvos atlaidų proga kviečiame visus susitelkti maldai už taiką. Šią atlaidų savaitę piligrimai Šiluvoje ir visi Lietuvos tikintieji kreipkimės į Švenčiausiąją Mergelę Mariją melsdami, kad visame pasaulyje įsigalėtų taika, kad liautųsi tikinčiųjų persekiojimas, o nukentėję nuo karo sulauktų pagalbos ir teisingumo.
Lietuvos vyskupų laiškas katechetams ir tikybos mokytojams Jūs atliekate labai svarbią paties Kristaus mums patikėtą užduotį skelbti išgelbėjimo žinią. Atskleisdami jaunimui tikėjimo grožį, padedate jam suprasti gyvenimo prasmę ir gelmę. Stiprinate viltį, kurios taip reikia jauniems žmonėms, kursiantiems ateities gyvenimą.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis dėl alkoholio problemos Lietuvoje Mums reikia kompleksinių priemonių: prevencijos, ribojimų, prieinamos ir veiksmingos pagalbos alkoholizmu sergantiems asmenims ir jų šeimos nariams. Tačiau pirmiausia reikia solidarumo kovojant su visuomenės negerovėmis.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2017 m. gegužės 9-11 d. plenarinį posėdį Posėdžio dalyviai pirmiausiai apsvarstė artėjančių Garbingojo arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmių organizacinius klausimus. Svarstyta ir pasiruošimo kitam dideliam renginiui – Lietuvos jaunimo dienoms – eiga. Nemažai laiko skirta aktualiems jaunimo sielovados klausimams.
Velykinis ganytojiškas laiškas Sveiki sulaukę šventų Velykų – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo, Jo pergalės prieš nuodėmę ir mirtį iškilmės!
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2017 m. kovo 2-3 d. plenarinį posėdį Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir pasidalino savo mintimis apie dvasininkijos situaciją Lietuvoje bei aktualius uždavinius pašaukimų pastoracijos ir tarnystės šeimoms srityse. Artėjant Garbingojo arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėms, nustatyti ir iškilmingų šv. Mišių, kurioms vadovaus Popiežiaus atstovas kard. A. Amato SDB, tiksli vieta ir laikas.
Informacinis pranešimas apie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873–1962) beatifikacijos iškilmes Su džiaugsmu pranešame, kad Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje. Apeigoms vadovauti popiežius Pranciškus siunčia Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Andželą Amatą (Angelo Amato) SDB. Tai išskirtinis istorinis įvykis, nes skelbimo palaimintuoju apeigos Lietuvoje vyks pirmą kartą.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2017 m. sausio 9 d. plenarinį posėdį Posėdyje daug dėmesio skirta numatomai Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai bei šiam Lietuvos kankiniui pašvęstų metų šventimui.
Ganytojiškasis laiškas šv. Kalėdų proga ir skelbiant Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus Lietuvoje Ateinančius 2017 metus Lietuvos Ganytojai skelbia Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais. Jų šūkiu tebus Evangelijoje užrašyti Viešpaties žodžiai: „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32).
Arkivysk. Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju 2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju. Iškilmingas arkivysk. Teofiliaus Matulionio skelbimas palaimintuoju turėtų įvykti tuomet, kai bus baigtos derinti visos detalės su Šv. Sostu.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2016 m. lapkričio 21-22 d. plenarinį posėdį Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir pristatė pirmadienį, lapkričio 21 d. paskelbtą Šv. Tėvo Pranciškaus apaštalinį laišką Misericordia et misera.
Ganytojiškasis kreipimasis į tikinčiųjų bendruomenę Gailestingumo Jubiliejaus nuteistiesiems proga Šį sekmadienį, lapkričio 6 d., popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią švęsti nuteistiesiems skirtą jubiliejinę dieną ir apmąstyti gailestingumo darbą kūnui – kalinį sušelpti.
Priešrinkiminis ganytojiškas laiškas Netrukus į Seimą rinksime tuos, kurie atstovaus mus, kurdami ir tobulindami šalies įstatymus pagal rinkėjų valią. Kiekvieno laisvės ir demokratijos sąlygomis norinčio gyventi piliečio svarbiausia pareiga – dalyvauti parlamentarų rinkimuose, o per juos prisidėti prie krašto valdymo. Atlikdami savo pilietinę pareigą, liudijame meilę Tėvynei ir rūpestį jos ateitimi.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. rugsėjo 20 d. plenarinį posėdį Šv. Tėvas Pranciškus penkias savaites nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 4 d. yra paskelbęs maldos ir rūpesčio kūrinija laikotarpiu, kurio tema "Būkime gailestingi mūsų bendriems namams". Lietuvos vyskupai kviečia 2016 m. spalio 2 d., sekmadienį prieš šv. Pranciškaus šventę, parapijas ir maldos grupes bei pavienius tikinčiuosius jungtis į maldą už kūrinijos, šių mūsų bendrų namų, kuriuose visi gyvename, išsaugojimą.
Ekumeninis pareiškimas „Žmogaus gyvybė Pagalbinio apvaisinimo įstatymo kontekste. Krikščioniškoji perspektyva“ Būti krikščionimi – reiškia būti žmogaus orumo ir gyvybės gynėju. Tai saisto kiekvieno krikščionio sąžinę ir įpareigoja atitinkamai elgtis.
Panevėžio vyskupijos kurijos pranešimas apie vyskupo Lino Vodopjanovo OFM skyrimą Panevėžio vyskupu ordinaru 2016 metų gegužės 20 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus naujuoju Panevėžio vyskupu paskyrė dabartinį Telšių vyskupijos augziliarą Genadijų Liną VODOPJANOVĄ OFM.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. gegužės 11-12 d. plenarinį posėdį Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivysk. G. Grušas, kuris padėkojo vyskupams už jų indėlį, prisidedant prie Nacionalinio Gailestingumo Kongreso organizacijos bei trumpai priminė pagrindinius Vatikano Valstybės sekretoriaus kard. P. Parolin etapus bei šio vizito metu garbaus svečio išsakytas mintis.
Šventojo Tėvo Laiškas Popiežiškajam legatui į Lietuvos Nacionalinį Gailestingumo kongresą Skelbiame Šventojo Tėvo Laišką Jo Eminencijai kardinolui Pietro Parolin.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. balandžio 4 d. plenarinį posėdį Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius su šv. Velykomis ir informavo apie Vatikano Valstybės sekretoriaus kard. P. Parolin vizito į Lietuvą detales.
Informacija apie naujo COMECE viceprezidento išrinkimą 2016 m. kovo 2-4 dienomis Briuselyje vykusioje COMECE (Europos Bendrijos vyskupų konferencijų komisijos) eilinėje pavasario sesijoje vienu iš šios komisijos viceprezidentų buvo išrinktas Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. vasario 22-23 d. plenarinį posėdį Posėdžio metu daug dėmesio buvo skirta katalikiškosios žiniasklaidos stiprinimo klausimams. Dalintasi nuomonėmis apie sovietų valdžios neatimtų ir kai kuriose parapijose išlikusių senesnių nei 100 metų istorinių metrikų knygų apsaugą ir išsaugojimą, svarstyti konkretūs šių svarbių bažnytinių dokumentų išsaugojimo būdai. Ganytojai daug dėmesio skyrė Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus renginiams mūsų šalyje.
LVK sekretoriato informacija apie Nacionalinio gailestingumo kongreso koordinatorius Vyskupai, aptarę pasiruošimo Nacionaliniam gailestingumo kongresui darbus, pakoregavo šio kongreso koordinatorių vyskupijose sąrašą.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. sausio 11 d. plenarinį posėdį Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo gero darbo, pastebėdamas, kad jo dalyvavimas šiame posėdyje yra maldos lydimas vyskupų vienybės su Šventuoju Tėvu ženklas. Daug dėmesio posėdžio metu buvo skirta Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus renginiams mūsų šalyje.
Katalikų, Stačiatikių ir Evangelikų liuteronų bažnyčių Lietuvoje kreipimasis dėl Dirbtinio apvaisinimo reglamentavimo Ir toliau solidarizuodamiesi su nevaisingais sutuoktiniais norime priminti, kad pagalba nevaisingumo atveju negali peržengti pagarbos žmogaus gyvybei, orumui bei šeimai ribų.
ATSIVERKIME GAILESTINGUMO JUBILIEJAUS MALONEI Pašaukimas – Dievo skambutis į duris ir kvietimas įsileisti Jį į svečius. Viešpats netikėčiausiais ir paprasčiausiais būdais prašosi būti įleistas į mūsų visų kasdienybę – gyvenimą. Kokią skambučio melodiją per popiežių Pranciškų Jis parenka mums 2015 – 2016 metais? Gailestingumo! Parenka ir ragina nuo šių metų gruodžio 8-osios, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės, iki 2016 metų lapkričio 20-osios – Kristaus, Visatos Valdovo iškilmės, veikliai ir vaisingai išgyventi Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus metus.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2015 m. lapkričio 23-26 d. plenarinį posėdį Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo gero darbo, kviesdamas, kad greitai prasidėsiančio Ypatingojo jubiliejaus centru taptų Dievo Gailestingumas, apreikštas Kristuje.
Gailestingumo metų piligrimai, keliaujantys į Šv. Petro baziliką, kviečiami registruotis Organizuotoms maldininkų grupėms, norinčioms įeiti į Šv. Petro baziliką per Šventąsias duris, reikės registruotis Naujosios evangelizacijos tarybos tinklapyje, nes joms bus skirtas specialus saugus kelias į baziliką.
Naujas kreipinys Švč. M. Marijos litanijoje: „Motina gailestingumo“ Lietuvos Vyskupų Konferencijos prašymu Dievo kulto ir sakramentų kongregacija leido Lietuvos vyskupijoms į Švč. Mergelės Marijos litaniją įterpti naują kreipinį „Motina gailestingumo“.
Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinės asamblėjos žinia Europos valstybių Vyskupų konferencijų pirmininkai rugsėjo 11–16 d. susirinko į plenarinę asamblėją Šventojoje Žemėje.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2015 m. birželio 30 d. plenarinį posėdį Į posėdį susirinkę vyskupai svarstė, kaip švęsti artėjančius Popiežiaus paskelbtus Gailestingumo metus. LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas kard. A. J. Bačkis susirinkusiems kalbėjo apie pasirengimą spalio mėnesį vyksiančiai eilinei Vyskupų Sinodo asamblėjai Romoje bei aptarė šeimų sielovadą mūsų krašte. Vyskupai daug dėmesio skyrė naujojo Lietuvos "Caritas" profilio klausimui, svarstė, koks turėtų būti optimalus nacionalinio bei vyskupijų "Caritas" santykis, kad kuo geriau būtų atliepiama į tuos socialinius ir dvasinius poreikius, kurie yra aktualūs Lietuvoje.
Kreipimasis dėl naujos redakcijos Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seime svarstoma nauja Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo redakcija (Projekto Nr. XIIP-2855(2)), kuria siekiama legalizuoti embriono kamieninių ląstelių įvežimą ir eksperimentus su embriono kamieninėmis ląstelėmis Lietuvoje bei atlikti eksperimentus su žmonėmis be jų ir jų atstovų sutikimo.
Naujuoju Kauno Arkivyskupu paskirtas vyskupas Lionginas Virbalas SJ Šiandien, birželio 11 d., Šventasis Tėvas Pranciškus priėmė Kauno Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ atsistatydinimo iš Kauno arkivyskupijos ganytojo pareigų prašymą ir paskyrė Kauno Arkivyskupu Jo Ekscelenciją Lionginą Virbalą SJ, dabartinį Panevėžio vyskupą.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2015 m. gegužės 19-22 d. plenarinį posėdį Į posėdį susirinkę vyskupai svarstė, kaip švęsti artėjančius Popiežiaus paskelbtus Gailestingumo metus. LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas kard. A. J. Bačkis susirinkusiems kalbėjo apie pasirengimą spalio mėnesį vyksiančiai eilinei Vyskupų Sinodo asamblėjai Romoje bei aptarė šeimų sielovadą mūsų krašte.
SEKMADIENĮ VYSKUPAI KVIEČIA MALDAI UŽ TAIKĄ UKRAINOJE Šį sekmadienį, kovo 22 d., visi tikintieji ir geros valios žmonės kviečiami maldai už taiką Ukrainoje.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2015 m. kovo 12 d. plenarinį posėdį 2015 m. kovo 12 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, S. Tamkevičius, P. López Quintana; vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, R. Norvila, L. Virbalas, K. Kėvalas, L. Vodopjanovas.
Arkivyskupo Gintaro Grušo sveikinimo žodis Šventajam Tėvui Lietuvos Vyskupų Vizitas Ad limina
POPIEŽIUS PRANCIŠKUS PRIĖMĖ LIETUVOS VYSKUPUS 2015 m. vasario 2 d. Lietuvos vyskupai pradėjo vizitą „Ad limina“. Pirmadienio rytą Vilniaus arkivyskupas emeritas kard. Audrys Juozas Bačkis ir visų Lietuvos vyskupijų ordinarai ir augziliarai koncelebravo Mišias prie apaštalo šv. Petro kapo, Vatikano bazilikos kriptoje.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. gruodžio 4 d. plenarinį posėdį Toliau buvo formuojamos LVK struktūros. Ganytojai patvirtino ses. A. Venskauskaitę LVK Vienuolijų reikalų komisijos sekretore. Taip pat buvo patvirtinti LVK Jaunimo pastoracijos, Ryšių su Lenkijos Vyskupų konferencija, Ekumeninių reikalų, Socialinių reikalų bei Šeimos reikalų tarybų narių sąrašai. LVK delegatu XIV Generalinėje Ordinarinėje Vyskupų Sinodo asamblėjoje išrinktas kardinolas A. J. Bačkis, o substitutu – vysk. R. Norvila.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. spalio 28–31 d. plenarinį posėdį Pasibaigus kadencijai, buvo renkami nauji LVK struktūrų nariai. Trejų metų kadencijai naujuoju Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku buvo išrinktas Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, vicepirmininku – Panevėžio vyskupas L. Virbalas
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. liepos 7 d. plenarinį posėdį Susirinkę Ganytojai svarstė pasiruošimo neeilinei Vyskupų Sinodo asamblėjai detales, dalinosi nuomonėmis apie šeimų padėtį Bažnyčioje ir visuomenėje, svarstė įvairias pastoracinio atsiliepimo į šeimų poreikius galimybes.
Lietuvos Vyskupų kreipimasis artėjančių Europos Parlamento rinkimų proga Pasidomėkime, kurie ligšioliniai Europos Parlamento nariai siekė apginti krikščioniškąsias Europos vertybes, o kurie neliko ištikimi savo priešrinkiminiams pažadams. Skirkime laiko kandidatų įvertinimui, o per rinkimus ramiai, gerbdami kitaip manančius, bet tvirtai išreikškime savo pilietinę valią.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. gegužės 8-9 d. plenarinį posėdį Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir papasakojo apie save bei savo diplomatinės tarnybos etapus.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriato informacija apie Apaštalinio Nuncijaus paskyrimą (2014 03 08) 2014 metų kovo 8 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus Apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje paskyrė Arkivyskupą PEDRO LÓPEZ QUINTANA.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. vasario 25–27 d. plenarinį posėdį 2014 m. vasario 25–27 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai: S. Tamkevičius, G. Grušas, vyskupai: E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, L. Virbalas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.
Kreipimasis dėl įvykių Ukrainoje Kreipdamiesi į Lietuvos tikinčiuosius, raginame juos vienytis su Ukrainos krikščionimis ir melsti Ukrainai taikos bei susitaikymo, prisiminti žuvusius ir kenčiančius šv. Mišiose.
Informacija apie pasibaigusią pagalbos nukentėjusiesiems Filipinuose akciją Prieš savaitę baigėsi Lietuvos Vyskupų Konferencijos paskelbta maldos ir pagalbos nukentėjusiesiems nuo taifūno Filipinuose akcija. Iš viso į specialią tam skirtą sąskaitą buvo pervesti 321 972,68 Lt.
Kreipimasis dėl Azartinių lošimų įstatymo redakcijos Mes, Lietuvos Vyskupai, kreipiamės į Jus dėl LR Seime svarstomos naujos Azartinių lošimų įstatymo redakcijos. Didelį nerimą kelia daugelis siūlomų nuostatų, nes jų įgyvendinimo pasekmės prasilenktų su rūpesčiu dėl moralės ir vertybių.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2013 m. gruodžio 12 d. plenarinį posėdį Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Luigi Bonazzi, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir pasidalijo savo mintimis apie Popiežiaus Pranciškaus interviu, paskelbtą katalikų žurnale La Civiltà Cattolica bei apie Vatikano radijo pokalbį su šio interviu autoriumi t. A. Spadaro SJ.
Solidarizuojamės su Ukrainos žmonėmis Lietuvos vyskupai išreiškia savo solidarumą su Ukrainos piliečiais, trokštančiais gyventi laisvoje, nepriklausomoje ir demokratiškoje Ukrainos valstybėje bei kviečia visus Lietuvos tikinčiuosius jungtis į maldą.
Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas prasidedantiems Šeimos metams Mes, Lietuvos vyskupai, norėdami stiprinti šeimos bei gyvybės kultūrą Lietuvoje, paskelbėme šiuos naujus liturginius metus Šeimos metais. Esame drauge su popiežiumi įsitikinę, kad „šeima yra tikėjimo vartai“ - natūrali ir tuo pat metu ypatinga aplinka, kurioje žmogui dovanojamas tikėjimas ir kurioje jis bręsta.
Krikščionių Bažnyčių Lietuvoje memorandumas, skelbiant 2014-uosius Šeimos metais 2013 m. lapkričio 26 d. krikščionių bažnyčių Lietuvoje vadovai pasirašė memorandumą, skelbiant 2014-uosius Šeimos metais.
Krikščionių Bažnyčių Lietuvoje vadovai drauge skelbia 2014-sius Šeimos metais Įvairių krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių Lietuvoje vadovai bei įgaliotieji atstovai pasirašys bendrą memorandumą, kuriuo 2014-uosius paskelbs Šeimos metais. Po pasirašymo vyks spaudos konferencija.
Komunikatas dėl besibaigiančių Tikėjimo metų ir Šeimos metų paskelbimo Baigiasi Bažnyčioje ir pasaulyje didelį susidomėjimą sukėlę Tikėjimo metai. Naujus bažnytinius metus Lietuvos vyskupai nusprendė paskelbti Šeimos metais.
Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones Lietuvos vyskupai nusprendė gruodžio 8 d. aukojamų šv. Mišių rinkliavą skirti nukentėjusiems Filipinuose bei kviečia prisidėti pervedant auką į sąskaitą LT77 7044 0600 0107 0368.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2013 m. spalio 22–24 d. plenarinį posėdį Posėdyje dalyvavo arkivyskupai: S. Tamkevičius, G. Grušas, L. Bonazzi; vyskupai: J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Virbalas, L. Vodopjanovas.
Informacinis pranešimas apie naujojo Panevėžio vyskupo paskyrimą Šiandien, birželio 6 d., Šventasis Tėvas Pranciškus priėmė Panevėžio Vyskupo Jono Kaunecko atsistatydinimą iš minėtos vyskupijos Ordinaro pareigų ir naujuoju Panevėžio Vyskupu Ordinaru paskyrė Tėvą Lionginą Virbalą SJ....
Lietuvos Katalikų, Lietuvos Evangelikų Liuteronų ir Lietuvos Stačiatikių Bažnyčių atstovų pareiškimas dėl žmogaus gyvybės apsaugos 2013 m. gegužės 13 d. pareiškimą pasirašė Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Vyskupas Mindaugas Sabutis, Vilniaus ir Lietuvos Stačiatikių Arkivyskupas Inokentijus.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2013 m. gegužės 7–9 d. plenarinį posėdį 2013 m. gegužės 7–9 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.
Kreipimasis dėl ketinimo pasirašyti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo Konvencijoje yra nuostatų, kurios kelia rimtų abejonių, ir apie kurias piliečiai iki šiol nėra tinkamai informuoti.
LVK žinia spaudai (2013-04-05) Šiandien Popiežius Pranciškus priėmė kardinolo A. J. Bačkio atsistatydinimą, kuris buvo įteiktas pagal kanonų teisės nuostatus, jam sulaukus 75 metų amžiaus, ir nauju Vilniaus Arkivyskupu Metropolitu paskyrė vyskupą Gintarą Grušą...
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2013 m. vasario 14 d. plenarinį posėdį 2013 m. vasario 14 d. Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai: E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Ivanauskas, J. Kauneckas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2012 m. gruodžio 6 d. plenarinį posėdį Posėdyje Kaune dalyvavo arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Ivanauskas, J. Kauneckas, K. Kėvalas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas, J. Žemaitis.
Ganytojų laiškas Tikėjimo metams 2012 10 11
Pastoraciniai pasiūlymai Tikėjimo metams Lietuvoje Pritarta LVK plenariniame posėdyje, vykusiame 2012 spalio 3-4 dienomis Vilniuje.
Informacinis pranešimas apie LVK 2012 m. spalio 3–4 d. plenarinį posėdį 2012 m. spalio 3–4 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius SJ, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta SJ, G. Grušas, J. Ivanauskas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas OFM, J. Žemaitis, vyskupas nominatas K. Kėvalas...
LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS PIRMININKO KREIPIMASIS DĖL PASTAROJO METO ĮVYKIŲ LIETUVOJE Lietuvos ganytojai išreiškia nuoširdų susirūpinimą ir apgailestavimą dėl jau kelerius metus viešumoje esančios skaudžių nelaimių paliestos šeimos istorijos, kuri šalyje nepaliko abejingų...
Informacinis pranešimas apie LVK 2012 m. gegužės 22–24 d. plenarinį posėdį Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, J. Ivanauskas, J. Žemaitis, L. Vodopjanovas OFM.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos kreipimąsis dėl maldos už šeimą mėnesio paskelbimo (2012 04 27) Atsiliepdami į Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos bei Lietuvos šeimos centro kreipimąsi ir išreikštą susirūpinimą esamu visuomenės susipriešinimu dėl santuokos ir šeimos sampratos bei esant prieštaringiems aiškinimams ir politiniams sprendimams Lietuvoje, norėdami sustiprinti santuoką ir iš jos išplaukiančius gėrius bei šeimos vertybes, Lietuvos Vyskupų Konferencijos Nuolatinės tarybos bendru nutarimu SKELBIAME mėnesį tarp Lietuvoje minimos Motinos dienos ir Tėvo dienos (2012 05 06 – 2012 06 03) MALDOS UŽ ŠEIMĄ MĖNESIU...
Informacinis pranešimas apie Teisingumo ministerijoje pasirašytą susitarimą dėl Katalikų Bažnyčioje sudarytų santuokų įtraukimo į Valstybinę apskaitą tvarkos pakeitimo (2012 03 23) Šių metų kovo 23 dieną Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje buvo pasirašytas naujas susitarimas dėl Katalikų Bažnyčioje nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimo į Valstybinę apskaitą pakeitimo...
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2012 m. vasario 14 d. plenarinį posėdį 2012 m. vasario 14 d. Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, J. Ivanauskas, vyskupas nominatas G. Vodopjanovas OFM.
Informacinis pranešimas apie naujojo Kaišiadorių Vyskupo ir Telšių Vyskupo Augziliaro paskyrimus Šiandien, vasario 11 d., įvyko šie pasikeitimai Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchijoje: 1) Šventasis Tėvas Benediktas XVI-asis priėmė Kaišiadorių Vyskupo Juozo Matulaičio atsistatydinimo iš pastoracinio vadovo pareigų prašymą ir naujuoju Kaišiadorių Vyskupu paskyrė ligšiolinį Kauno arkivyskupijos Augziliarą Vyskupą Joną Ivanauską. 2) Šventasis Tėvas Benediktas XVI-asis Telšių Vyskupu Agziliaru paskyrė Tėvą Genadijų Liną Vodopjanovą OFM, suteikdamas jam Quizos Vyskupo titulą.
Pranešimas spaudai apie Bažnytinės teisės sąvadą lietuviškai (2012 01 25) Šiandien išspausdintas ir pradedamas platinti pirmasis lietuviškas Kanonų teisės kodekso leidimas...
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 m. gruodžio 12 d. plenarinį posėdį 2011 m. gruodžio 12 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Plenarinio posėdžio dieną ganytojai susitiko su J. E. Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 m. spalio 23–26 d. plenarinį posėdį 2011 m. spalio 23 - 26 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, J. Ivanauskas, J. Tunaitis.
Lietuvos vyskupų pareiškimas 2011.10.25 Šiandien sukanka 19 metų, kai 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos piliečiai referendume priėmė dabartinę Lietuvos Respublikos Konstituciją. Tenka tik apgailestauti, kad pamatinis šeimos ir santuokos ryšys, nekėlęs dvejonių Konstitucijos teksto kūrėjams ir ją anuomet įtvirtinusiems šalies žmonėms, šiandien tapo ginčų ir įrodinėjimų dalyku.
Lietuvos vyskupų nutarimas 2012-uosius metus Lietuvoje paskelbti Palaimintojo Jurgio MATULAIČIO metais Ganytojai ragina per šiuos metus giliau pažinti Pal. Jurgio Matulaičio, Vilniaus vyskupo bei Lietuvos Apaštališkojo Vizitatoriaus asmenybę, jo nuveiktus darbus.
Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių ir atstovų spaudai susitikimo 2011 m. birželio 16–21 d. Vilniuje baigiamasis pareiškimas Naujoji evangelizacija nereikalauja iš krikščionio nieko daugiau, kaip tik maldoje ir meilės darbuose, šeimoje ir darbe kasdien įkūnyti tikėjimą, viltį ir meilę žmogumi tapusiam Dievui.
Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių ir atstovų spaudai susitikimas Šių metų birželio 16 – 21 dienomis Vilniuje vyks Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių ir atstovų spaudai susitikimas. Renginio pagrindinė tema – „Naujoji Evangelizacija Europoje“.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 m. birželio 9 d. plenarinį posėdį 2011 m. birželio 9 d. Telšiuose vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, J. Ivanauskas. Posėdyje dalyvavo ir sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 m. balandžio 14 d. plenarinį posėdį 2011 m. balandžio 14 d. Birštone vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, J. Ivanauskas, J. Žemaitis. Drauge posėdžiavo Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi...
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko pranešimas spaudai dėl tikybos pamokų privalomo dėstymo mokyklose (2011 03 17) Lietuvos Respublikos Seime svarstant naujos redakcijos Švietimo įstatymo projektą pasigirdo balsų ir raginimų į šį įstatymą įrašyti tikybos pamokų dėstymo privalomumą valstybinėse mokymo įstaigose. Tai sukėlė nemažą nuostabą ir visiškai nereikalingą pasipiktinimo bangą visuomenėje, neva Bažnyčia vėl kažko tikisi ar siekia. Reiškiame neigiamą nuomonę ir nepritariame tokiems siūlomiems įstatymo papildymams...
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis dėl visuotinio gyventojų surašymo Lietuvoje Šiomis dienomis Lietuvoje prasidėjo visuotinis gyventojų ir būstų surašymas. Tai labai svarbus įvykis visai mūsų šaliai, pasikartojantis tik kas dešimt metų. Surašymo tikslas – surinkti kiek galima tikslesnius duomenis apie gyventojus: jų skaičių, demografines, etnokultūrines charakteristikas, socialinę sudėtį, gyvenimo sąlygas...
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 m. vasario 23 d. plenarinį posėdį 2011 m. vasario 23 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, J. Ivanauskas, J. Tunaitis. Posėdyje taip pat dalyvavo Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi...
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2010 m. gruodžio 16 d. plenarinį posėdį 2010 m. gruodžio 16 d. Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, J. Ivanauskas, A. Poniškaitis. Posėdyje taip pat dalyvavo Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi.
LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pranešimas spaudai dėl prekybos alkoholiniais gėrimais liberalizavimo (2010 12 01) LR Seimas po svarstymo pritarė siūlymams prailginti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką iki 24 valandos, bei siūlymui sumažinti akcizą etilo alkoholiui 28 proc. Jei Seimas priims šiuos įstatymų pakeitimus, bus nubraukti visi Blaivybės metais prasidėję teigiami tautos blaivinimo rezultatai...
LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atviras laiškas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministrui Raimondui Šukiui (2010 12 01) ...Pastaruoju metu nerimą kelia tai, kad, svarstant dirbtinio (pagalbinio) apvaisinimo įstatymų projektus, yra norima įteisinti vadinamąją lytinių ląstelių „donorystę“, kuri iš principo negali būti vadinama donoryste tikrąja to žodžio prasme...
Lietuvos vyskupų laiškas šeimoms (2010 m. lapkričio 16 d.) Kartu su Šventąja Šeima laukdami Kūdikėlio Jėzaus atėjimo į žmonių pasaulį, norime ramybės palinkėjimu kreiptis į Lietuvos šeimas, kurių tvirtumas ir tikėjimas nuostabiai pratęsia Viešpaties darbus šioje žemėje...
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2010 m. spalio 26–28 d. plenarinį posėdį 2010 m. spalio 26–28 dienomis Liškiavoje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, J. Ivanauskas, J. Tunaitis, J. Žemaitis. Posėdyje taip pat dalyvavo Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi...
LVK Pirmininko pranešimas spaudai dėl Europos Parlamentinės asamblėjos priimto sprendimo (2010 10 13) 2010 m. spalio 7 d. Europos Tarybos Parlamentinė asamblėja priėmė rezoliuciją “Dėl sąžinės išlygos teikiant teisėtą medicininę pagalbą”, kurioje išsakyta tvirta pozicija, kad “joks asmuo, ligoninė ar institucija neturi būti verčiama, laikoma atsakinga ar diskriminuojama dėl to, kad atsisakė atlikti, suteikti patalpas, padėti ar nukreipti abortui, persileidimo sukėlimui, eutanazijai ar bet kokiam veiksmui, kuris gali sukelti vaisiaus ar embriono žūtį, nesvarbu dėl kokių priežasčių”.
LVK pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus kreipimasis dėl naminės degtinės legalizavimo įstatymo (2010 09 21) Raginame visus, kuriems pavesta rengti ir skelbti įstatymus bei globoti ir saugoti kiekvieną valstybės pilietį, gerai įvertinti visus alkoholio vartojimo padarinius, turėti drąsos atsispirti pagundai naminės degtinės legalizavimą pateisinti „kultūringu“ ir „saikingu“ alkoholio vartojimu – taip apgaudinėjami valstybės piliečiai, ir nepriimti naminės degtinės legalizavimo įstatymo.
Popiežius BENEDIKTAS XVI naujuoju Kariuomenės Ordinaru paskyrė Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinį sekretorių monsinjorą Gintarą GRUŠĄ Liepos 2 d., Šventasis Tėvas Benediktas XVI priėmė Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio atsistatydinimą iš Lietuvos Kariuomenės Ordinaro pareigų ir nauju Kariuomenės Ordinaru paskyrė Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinį sekretorių monsinjorą Gintarą Grušą. Vyskupas nominatas bus konsekruotas rugsėjo 4 d. Vilniaus Arkikatedroje.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2010 m. birželio 28 d. plenarinį posėdį 2010 m. birželio 28 d. Panevėžyje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, J. Ivanauskas, A. Poniškaitis. Posėdyje taip pat dalyvavo Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi. Lietuvos ganytojai posėdį pradėjo malda už a. a. Lietuvos Respublikos Prezidentą A.M. Brazauską...
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2010 m. gegužės 4 - 6 d. plenarinį posėdį 2010 m. gegužės 4–6 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, J. Ivanauskas, J. Tunaitis. Posėdyje taip pat dalyvavo Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi.
LVK Sekretoriato pranešimas spaudai dėl „Respublikos“ publikacijos „Respublikos“ dienraštyje 2010 04 12 buvo publikuotas Aidos Valinskienės straipsnis „Medikai abortų galės nebedaryti“, kuriame kai kurie teiginiai klaidina visuomenę. Taip pat minėtame straipsnyje cituojami sveikatos apsaugos viceministrės Noros Ribokienės teiginiai kelia abejonių, ar Sveikatos apsaugos ministerija ketina gerbti pamatines žmogaus teises.
Lietuvos Ganytojų laiškas Padėkos už laisvę metams Netrukus švęsime mūsų valstybės Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtąsias sukaktuves. Todėl 2010-uosius paskelbėme padėkos už laisvę metais...
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2010 m. vasario 4 d. plenarinį posėdį 2010 m. vasario 4 d., Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, J. Ivanauskas, J. Tunaitis, J. Preikšas, J. Žemaitis. Posėdyje taip pat dalyvavo Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi.
Pranešimas spaudai: Mons. Arūnas Poniškaitis nominuotas vyskupu Šiandien, vasario 5 d., Šventasis Tėvas Benediktas XVI Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir tituliniu Sinos (Sinna) vyskupu paskyrė Vilkaviškio vyskupo generalvikarą monsinjorą Arūną Poniškaitį.
Ekumeninė žinia spaudai dėl naujai įsikūrusios Krikščionių partijos pavadinimo naudojimo Pastaruoju metu Lietuvos politinį gyvenimą papildė naujai įsikūrusi Krikščionių partija...
Lietuvos vyskupų kreipimasis į visus tikinčiuosius ir Lietuvos gyventojus dėl paramos nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems Haičio gyventojams (2010 01 19) Katalikų Bažnyčia Lietuvoje reiškia savo gilią užuojautą visiems nukentėjusiems nuo šios tragedijos ir išreiškia savo maldos solidarumą bei ragina visus tikinčiuosius ir geros valios žmones ištiesti savo dosnią pagalbos ranką šiam kraštui...
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2009 m. gruodžio 3 d. plenarinį posėdį 2009 m. gruodžio 3 d. Marijampolėje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, J. Ivanauskas, J. Tunaitis, J. Žemaitis. Savo mintimis apie Katalikų Bažnyčios padėtį Lietuvoje dalijosi Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi. Lietuvos ganytojai ateinančius metus skelbia Padėkos už laisvę metais, kurių tema „Esate pašaukti laisvei“.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2009 m. spalio 5–7 d. plenarinį posėdį 2009 m. spalio 5–7 dienomis Birštone vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, J. Ivanauskas, J. Tunaitis, J. Preikšas, J. Žemaitis.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pareiškimas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai, Vyriausybei ir Seimui dėl įstatymų, skirtų pagreitinti santuokų nutraukimą, projektų Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija inicijavo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama notarams pavesti tvirtinti šeimos santykių nutraukimą tam, kad sutrumpėtų santuokos nutraukimo procedūros įforminimas. Jūsų žiniai Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai, Vyriausybei ir Seimui išsiųsta Lietuvos Vyskupų Konferencijos nuomonė šiuo klausimu.
Vairuotojų ir automobilių laiminimo apeigos DOC Paskutinį rugsėjo sekmadienį švęsime keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2009 m. gegužės 26–28 d. plenarinį posėdį 2009 m. gegužės 26–28 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo naujasis Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi, kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, J. Ivanauskas, J. Tunaitis, J. Preikšas, J. Žemaitis.
Lietuvos ganytojų laiškas minint Maldos už pašaukimus sekmadienį (2009 05 03) Gerojo Ganytojo sekmadienis, kuris minimas ketvirtąjį Velykų sekmadienį, švenčiamas kartu su mums visiems brangia Motinos diena...
Lietuvos Vyskupų Konferencijos viešas laiškas Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkui ir Ministrui Pirmininkui Lietuvos Vyskupų Konferencija nori išreikšti paramą ir pritarimą šeimoms ir šeimų organizacijoms, kurios viešai iškėlė ikimokyklinio ugdymo įstaigose imtų diegti programų pagal kelių ES šalių propaguojamą “Gender Loops” projektą problemą. Sunerimti ir nusistebėti verčia patiems mažiausiems visuomenės nariams skiepijamas lytinių orientacijų lygybės principas, kuris iš tiesų slepia pavojingą ugdymo tendenciją, nukreiptą prieš pagrindinę visuomenės ląstelę – šeimos instituciją...
Lietuvos vyskupų sveikinimo laiškas popiežiui Benediktui XVI dangiškojo Globėjo šv. Juozapo iškilmių proga Lietuvos vyskupų ir visos lietuvių tautos vardu širdingai sveikiname Jus Dangiškojo Globėjo šv. Juozapo Iškilmėje...
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2009 m. kovo 17 d. plenarinį posėdį 2009 m. kovo 17 d. Vilniuje vyko LVK plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas, R. Norvila, J. Matulaitis, J. Ivanauskas, J. Tunaitis, J. Preikšas.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2009 m. sausio 23 d. plenarinį posėdį 2009 m. sausio 23 d. Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas, R. Norvila, J. Matulaitis, J. Ivanauskas, J. Tunaitis, J. Preikšas ir užbaigiantis savo diplomatinę misiją Apaštališkasis Nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko pareiškimas (2008 m. sausio 16 d.) Su rūpesčiu žiūrime į šiandienos įvykius Vilniuje bei pastarųjų dienų įvykius Rygoje...
Užuojautos laiškas Vilniaus ir Lietuvos Metropolitui Chrizostomui dėl Maskvos ir visos Rusijos Patriarcho Aleksijaus II mirties „Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir visų tikinčiųjų vardu išreiškiu gilią užuojautą Jums, Švenčiausiajam Rusijos Bažnyčios Sinodui ir visai Lietuvos bei Rusijos Stačiatikių Bažnyčios Bendruomenei...“
Lietuvos vyskupų adventinis laiškas (2008) Evangelijos skleidėjas vyskupas Brunonas, leidęsis į kelionę pas Gerosios Naujienos dar nepažinusius mūsų protėvius, pratęsė šv. Pauliaus misiją. Siekdami įprasminti Lietuvos vardo sukaktį, ateinančius metus skelbiame Jubiliejiniais Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metais.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2008 m. lapkričio 4–6 d. plenarinį posėdį 2008 m. lapkričio 4–6 d. Birštone vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis, kuriame buvo renkama LVK vadovybė ir komisijos bei tarybos.
Lietuvos vyskupų laiškas Seimo rinkimams artėjant „Tik Viešpats gali padėti mums įveikti savo žmogiškąjį silpnumą, suteikti išminties ir įžvalgumo, idant tinkamai apsispręstume ir paklotume gerus pamatus artimiausių metų šalies gerovei. Todėl spalio 5–12 d. skelbiame maldos ir susikaupimo aštuondienį...“
Negalime likti abejingi Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir kardinolo Audrio Juozo Bačkio kvietimas melstis už Gruziją
Lietuvos Vyskupų Konferencijos komunikatas dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos 2008 m. gegužės 3 d. LR Seimas patvirtino Valstybinę šeimos politikos koncepciją. LVK reiškia dėkingumą Koncepciją inicijavusiems, ją rengusiems ir rėmusiems politikams.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2008 m. gegužės 27–29 d. plenarinį posėdį 2008 m. gegužės 27–29 d. Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.
Pranešimas spaudai dėl Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projekto Prenešimas spaudai apie LVK Pirmininko arkivysk. Sigito Tamkevičiaus atsakymą LR Sveikatos apsaugos ministerijai dėl Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projekto
Pranešimas spaudai dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo bei papildymo projektų Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas arkivysk. Sigitas Tamkevičius laišku kreipėsi į Parlamento Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo bei papildymo projektų
Lietuvos vyskupų laiškas Gyvybės dienos proga Lietuvos Vyskupai paskelbė laišką Gyvybės dienai ragindami tikinčiuosius vertinti Dievo duotą gyvenimo dovaną ir „būti dosniems“ sprendžiant kiek turėti vaikų.
Laiškas Maldų už pašaukimus dienos proga Vyskupai parengė laišką, raginantį tikinčiuosius jausti atsakomybę už dvasinius pašaukimus ir melstis, kad Viešpats siųstų naujų darbininkių į savo pjūtį.
Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pareiškimas dėl medicinos normos „Gydytojas akušeris-ginekologas“ Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pareiškimas dėl medicinos normos „Gydytojas akušeris-ginekologas“, kuri buvo priimta neatsižvelgus į anksčiau išsakytas kritiškas pastabas.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis dėl prekybos įmonių darbo Velykų sekmadienį Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus kreipimasis į prekybos centrų ir parduotuvių savininkus, vadovus, administratorius ir visus Lietuvos žmones, kuriame išreiškiamas rūpestis dėl tūkstančių prekybos įmonių darbuotojų, kurie negalės su šeimomis švęsti Kristaus Prisikėlimo ir dėl žlungančio visuomenės pasitikėjimo stambiųjų verslininkų atsakingumu bei gera valia.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2008 m. kovo 12 d. plenarinį posėdį 2008 m. kovo 12 d. Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2008 m. sausio 16 d. plenarinį posėdį 2008 m. sausio 16 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.
Kad iš tiesų taptume čempionais Arkivyskupo S. Tamkevičiaus ir kardinolo A. J. Bačkio pasisakymas dėl nesąžiningos kompanijos prieš alkoholio reklamos ribojimą.
Dėl Žmogaus palaikų laidojimo įstatymo ir Kremavimo įstatymo projektų Pranešimas spaudai apie LVK Pirmininko arkiv. S. Tamkevičiaus kreipimąsi į LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto Pirmininką A. Matulą dėl Žmogaus palaikų laidojimo įstatymo ir Kremavimo įstatymo projektų
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2007 m. lapkričio 7–9 d. plenarinį posėdį 2007 m. lapkričio 7–9 d. Liškiavoje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis, kuriame dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2007 m. rugsėjo 26 d. plenarinį posėdį 2007 m. rugsėjo 26 d. Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.
Informacinis pranešimas apie 3-iąją Europos ekumeninę asamblėją 2007 m. rugsėjo 4–9 dienomis Sibiu mieste (Rumunija) vyko 3-ioji Europos ekumeninė asamblėja, kurią organizavo Europos Bažnyčių konferencija (KEK) ir Europos Vyskupų Konferencijų taryba (CCEE).
Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų priėmimo Vyskupai išreiškia pritarimą ir dėkingumą Seimo nariams, inicijavusiems bei palaikiusiems Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, ir Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, kuris išgirdęs savo sąžinės balsą bei visuomenės nuomonę pasirašė šį didelės svarbos dokumentą.
Lietuvos vyskupų laiškas minint pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos 20-metį 2007 m. birželio 28 d. sukanka 20 metų nuo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju.
Katalikų tikybos mokytojų kanonio siuntimo tvarka 2007 05 16 Lietuvos Vyskupų Konferencijos Plenariniame posėdyje buvo patvirtinta vieninga katalikų tikybos mokytojų kanonio siuntimo tvarka
Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2007 m. gegužės 15–17 d. plenarinį posėdį 2007 m. gegužės 15–17 d. Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.
Lietuvos vyskupų laiškas Lietuvoje lankantis Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijoms Lietuvos vyskupai paskelbė laišką, 2007 m. gegužės 18 – liepos 1 d. po Lietuvą keliaujant Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės relikvijoms.
Lietuvos vyskupų laiškas šeimoms Gyvybės dienos proga Lietuvos Vyskupai paskelbė laišką Gyvybės dienai pabrėždami šeimos svarbą visuomenei ir džiaugsmingo šeimos gyvneimo galimybę. Visi šeimos gyvenimo sunkumai gali būti nugalėti, kai yra tikra meilė ir noras bei sugebėjimas ieškoti sprendimų.
Nemokamai platinama Evangelijų knyga Atspausdinta 100 tūkst. egzempliorių Evangelijų knygų, kurios bus platinamos nemokamai.
Sveikinimas popiežiui Benediktui XVI Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas arkivysk. Sigitas Tamkevičus visų Lietuvos tikinčiųjų vardu pasveikino Šventąjį Tėvą Benediktą XVI su 80-uoju gimtadieniu ir 2-osiomis išrinkimo popiežiumi metinėmis.
Informacinis pranešimas apie 2007 02 27 Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį 2007 m. vasario 27 d. Kaišiadorių vyskupijos svečių namuose Birštone įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.
Lietuvos vyskupų laiškas artėjant savivaldybių rinkimams Vyskupai kreipiasi į Lietuvos žmones skatindami juos dalyvauti savivaldybių rinkimuose ir pateikia kriterijus, kuriais vadovaudamiesi galėtų geriausiai apsispręsti už ką balsuoti.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2007 m. sausio 18 d. plenarinis posėdis 2007 m. sausio 18 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų 2006 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje buvo patvirtinta Instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2006 m. gruodžio 12 d. plenarinis posėdis 2006 m. gruodžio 12 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.
Lietuvos ganytojų laiškas „Dievo žodis mūsų gyvenime“ 2006 m. gruodžio 3 d., I advento sekmadienį, Lietuvos vyskupai parašė laišką apie Šventojo Rašto svarbą Bažnyčios ir kiekvieno krikščionio gyvenime.
Pranešimas spaudai apie kreipimąsi į LR Seimo Žmogaus teisių komitetą dėl televizijos laidos „Jeigu“ Lietuvos Vyskupų Konferencija kreipėsi į LR Seimo Žmogaus teisių komitetą prašydama išsiaiškinti, ar per LNK kanalą rodyta televizijos laida „Jeigu“, kurios tema: „Moteris kunigė – būti ar nebūti“, nedezinformavo Lietuvos gyventojų dėl diskriminaciją draudžiančių įstatymų taikymo apimties ir neskatino netolerancijos bei nepakantumo religinių įsitikinimų pagrindu.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2006 m. spalio 24-26 d. plenarinis posėdis 2006 m. spalio 24–26 d. Marijampolėje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.
Šventojo Tėvo kalba Baltijos šalių vyskupams Šventojo Tėvo kalba Baltijos šalių vyskupams apsilankymo „Ad limina Apostolorum“ proga 2006 m. birželio 23 d.
Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sveikinimo žodis Šventajam Tėvui Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sveikinimo žodis Šventajam Tėvui vizito „Ad limina“ metu 2006 m. birželio 23 d.
„Ad limina“ vizitų istorija Vatikano radijo lietuviškosios redakcijos parengta medžiaga apie „Ad limina“ vizitų istoriją.
Lietuvos vyskupų vizitas „Ad limina“ Lietuvos Vyskupų Konferencijos informacija spaudai apie Lietuvos vyskupų vizitą Ad Limina.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2006 m. gegužės 16-18 d. plenarinis posėdis 2006 m. gegužės 16–18 d. Trinapolio rekolekcijų namuose Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO Laiškas šeimoms Artėjant pasaulio šeimų susitikimui su Šventuoju Tėvu 2006 m. vasarą Valencijoje, kardinolas Juozas Audrys Bačkis Laiške šeimoms apmąsto svarbiausią šio susitikimo temą – tikėjimo perdavimą šeimoje.
Krikšto liudijimo forma Krikšto liudijimo, pagal kurį nustatomas laisvas stovis ankstesnės bažnytinės santuokos, šventimų ar vienuolinių įžadų atžvilgiu, forma.
LVK Instrukcija dėl pasirengimo Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo 2006 m. kovo 29 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje buvo patvirtinta Instrukcija dėl pasirengimo Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo
LVK pranešimas spaudai dėl LRS Šeimos ir vaiko reikalų komisijos atsakymo į LVK Šeimos ir vaiko reikalų tarybos kreipimąsi LVK gavo Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos atsakymą į LVK Šeimos reikalų Tarybos pirmininko kardinolo Audrio Juozo Bačkio kreipimąsi dėl kontroversiško Lygių galimybių kontrolierės sprendimo.
LVK Šeimos reikalų Tarybos pirmininko kardinolo Audrio Juozo Bačkio kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetą ir Šeimos ir vaiko reikalų komisiją LVK Šeimos reikalų Tarybos pirmininkas kardinolas Audrys Juozas Bačkis kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetą ir į Šeimos ir vaiko reikalų komisiją dėl Lygių galimybių kontrolierės Aušrinės Burneikienės pareikšto įspėjimo Neringos miesto Juodkrantės parodų namų kuratorei Kristinai Danilevičienei
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2006 m. kovo 29 d. plenarinis posėdis 2006 m. kovo 29 d. Panevėžio vyskupijos kurijoje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis, kuriame dalyvavo Lietuvos vyskupai ir Apaštalinis Nuncijus arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir Lietuvos Evangelikų liuteronų Bažnyčios Vyskupo Mindaugo Sabučio kreipimasis dėl eksperimentų su embrionų kamieninėmis ląstelėmis 2006 m. kovo 14 d. kreipimasis įteiktas LR Prezidentui Valdui Adamkui, LR Seimo Pirmininkui Artūrui Paulauskui ir LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui. Jame išsakomas rūpestis dėl galimo eksperimentų su embrionais įteisinimo Lietuvoje.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2006 m. sausio 16 d. plenarinis posėdis 2006 m. sausio 16 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Posėdyje dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai, išskyrus Panevėžio vyskupą Joną Kaunecką. Kartu su Lietuvos vyskupais posėdžiavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas.
LVK pranešimas dėl dvasininkų ir vienuolių socialinio draudimo Prašoma informuoti Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatą apie dvasininkų ir vienuolių įsidarbinimą, naujai įstojusius narius bei pašventintus diakonus ir mirusius asmenis.
LVK pranešimas dėl ataskaitų už gautą paramą teikimo Informuojama, kad Katalikų Bažnyčiai priklausančios bendruomenės, bendrijos ir centrai privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai metinę ataskaitą apie iš pasaulietinių juridinių asmenų gautą paramą bei šios gautos paramos panaudojimą, tačiau neteikia tokios ataskaitos už anonimiškai gautą paramą bei tarpusavio pagalbą (finansavimą).
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005 m. lapkričio 24 d. nutarimas dėl apskaitos tvarkos Lietuvos Vyskupų Konferencija 2005 m. lapkričio 24 d. priėmė nutarimą dėl Katalikų Bažnyčios juridinių asmenų apskaitos tvarkos. Ši tvarka parengta vadovaujantis Kanonų teisės nuostatomis atsižvelgiant į Lietuvos Respublikoje taikomas buhalterinės apskaitos taisykles ir praktikas. Ji yra skirta vyskupų įsteigtiems Katalikų Bažnyčios viešiesiems juridiniams asmenims ir įsigalios nuo 2006 m. sausio 1 d.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005 m. lapkričio 24 plenarinis posėdis 2005 m. lapkričio 24 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005 m. rugsėjo 20-21 plenarinis posėdis 2005 m. rugsėjo 20-21 d. Telšiuose vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
Lietuvos vyskupų kreipimasis dėl pagalbos potvynio JAV aukoms (2005 09 06) Gamtos nelaimių akivaizdoje visuomet susimąstome, koks silpnas yra žmogus, kokia svarbi jam Dievo pagalba ir broliška meilė. Nuoširdžiai užjausdami Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojus dėl didžiulių netekčių Naujajame Orleane, kviečiame Lietuvos katalikus ...
Lietuvos vyskupų laiškas apie okultizmo plitimą Lietuvoje netyla kalbos apie pranašautojus ir aiškiaregius. Gausėja būrimo salonų, parapsichologų kabinetų, šamanų kursų ir televizijos laidų, kurios propaguoja pačias įvairiausias okultines praktikas. Tikėjimai gamtoje ir nematomame pasaulyje tariamai glūdinčių galių įvaldymu populiarėja, nors jie akivaizdžiai ardo asmens ir bendruomenės vertybinius pagrindus, trukdo kliautis žmogiška patirtimi bei sveiku protu. Vadinamojo New Age (Naujojo Amžiaus) ezoteriniai kultai, gydymai, su „dvasiniais mokslais“ susieti kovos menų pratimai, likimą bei „vidinę energiją“ „reguliuojančios“ priemonės yra iš esmės nesuderinamos su katalikišku tikėjimu, tačiau jos plinta ir įgyja vis aukštesnį visuomeninį statusą.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005-05-11 plenarinis posėdis 2005 m. gegužės 11 d. Vilniuje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
Lietuvos Vyskupų laiškas Gyvybės dienai Lietuvos Vyskupai paskelbė laišką Gyvybės dienai ragindami tikinčiuosius puoselėti autentišką žmogiškumą, mokytis nugyventi gyvenimą su Dievu ir dėl Dievo, pasitikti negalią, ligą ir kančią su tikru ramumu ir atsidavimu Aukščiausiojo malonei
LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKAS 2005 m. balandžio 3 d. Iš Apaštalų Sosto mus visus pasiekė sukrečianti žinia – Šventasis Tėvas Jonas Paulius II iškeliavo susitikti su Dievu. Milijonai pasaulio katalikų buvo su Popiežiumi maldos vienybėje paskutines Jo žemiškojo gyvenimo valandas ir dabar graudulio kupina širdimi apgaili šią netektį pavesdami Ganytojo sielą ir gedulo rimtyje skendinčią tikinčiųjų bendruomenę Gailestingajam Viešpačiui. Tai didžiulė netektis Bažnyčiai ir asmeniškai kiekvienam jos nariui, tačiau žmogiško liūdesio akivaizdoje neturime apleisti savo krikščioniškojo tikėjimo centro – Velykų slėpinio, Kristaus Prisikėlimo mums suteiktos vilties. Mes karščiausiai tikime, kad Šventojo Tėvo siela jau džiūgauja Dievo artumoje, kad Jono Pauliaus II užtarimu sulauksime Viešpaties atlaidumo ir begalinių malonių.
LVK informacinis pranešimas Šią naktį iš Apaštalų Sosto mus pasiekė didžiai liūdna žinia apie Jo Šventenybės Popiežiaus Jono Pauliaus II mirtį...
Vyskupų laiškas Maldos už pašaukimus savaitei Vyskupai parengė laišką, raginantį tikinčiuosius uoliai dalyvauti Maldos už pašaukimus savaitėje
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005-03-16 plenarinis posėdis 2005 m. kovo 16 d. Kaune įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005-01-19 plenarinis posėdis 2005 m. sausio 19 d. Vilniuje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2004-12-09 plenarinis posėdis 2004 m. gruodžio 9 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
Lietuvos vyskupų ganytojiškasis laiškas pradedant švęsti Eucharistijos metus Šventasis Tėvas Jonas Paulius II paskelbė Eucharistijos metus. Drauge su visuotine Bažnyčia, atsiliepdami į Šventojo Tėvo kvietimą, Lietuvos vyskupai kviečia švęsti Eucharistijos metus.
Lietuvos Vyskupų pareiškimas Dėl nepilnamečių apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo
LVK plenarinis posėdis 2004 10 19-20 2004 m. spalio 19-20 d. Vilniuje, Trinapolio Rekolekcijų Namuose, vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
Vyskupų laiškas Seimo rinkimams artėjant 2004 m. rugsėjo 12 d. Šiluvoje paskelbtas Vyskupų laiškas Seimo rinkimams artėjant
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2004 08 31 plenarinis posėdis 2004 m. rugpjūčio 31 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos laiškas Baltijos kelio sukakčiai Per Žolinę Lietuvos vyskupai paskelbė Baltijos kelio 15 metų sukakčiai skirtą laišką, kviesdami maldai už tautos laisvę ir vienybę
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2004 05 18-20 plenarinis posėdis 2004 m. gegužės 18–20 d. Trinapolio rekolekcijų namuose Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.
Baltijos šalių Vyskupų konferencijų pareiškimas Baltijos šalių vyskupai sveikina tikinčiuosius narystės Europos Sąjungoje proga.
Santiago de Compostela: Europos vienijimasis pažymėtas “dvasinėje Europos širdyje” Balandžio 17–24 d. Europos šalių atstovų piligrimine kelione į Santiago de Compostela, ten vykusiu kongresu ir vyskupų susitikimu pažymėtas Europos vienijimosi etapas. Renginiuose dalyvavo 25 Europos šalių, taip pat ir Lietuvos atstovai.
Lietuvos vyskupų laiškas gyvybės dienos proga Šiemet sukanka 10 metų, kai Lietuvoje švenčiama Pasaulinė gyvybės diena. Pirmą kartą ji paminėta 1994 m., o nuo 1998 m. švenčiama kasmet paskutinį balandžio sekmadienį. Gyvybės dienos tikslas - priminti kekvienam žmogui gyvybės prasmę ir vertę.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis 2004 m. kovo 16 d. Vilniuje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos kreipimasis dėl Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projekto Lietuvos Vyskupų Konferencija yra sunerimusi dėl Vyriausybės teikiamo Seimui Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projekto, kuris nebuvo visuomenėje pakankamai svarstytas, todėl jame išliko neaptarti patys opiausi moraliniai, etiniai ir teisiniai klausimai.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2003 12 11 plenarinis posėdis 2003 m. gruodžio mėn. 11 dieną Kaune įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.
2003 12 11. Lietuvos Vyskupų Konferencijos kreipimasis Lietuvos vyskupai kreipiasi į Lietuvos žmones, išreikšdami susirūpinimą dėl auginamos piliečių tarpusavio įtampos esant politinei valstybės vadovo krizei. Vyskupai ragina nepasiduoti nuolatinei demagogijai, neatsakingai svaidomiems pažadams, o ypač – pykčiui.
2003 12 05. Dėl Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projekto Gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projektui. Kai kuriais dabartiniame projekte padarytais pakeitimais atsiliepta į problemiškus aspektus, kuriuos akcentavo Lietuvos Vyskupų Konferencija ir krikščioniškos visuomeninės organizacijos. Tačiau jame išliko opios moralinės, etinės ir teisinės nuostatos, kurios kelią didelį rūpestį.
2003 11 06. LVKS informacija. Europos vyskupai: Krikščionybė – tai Europos vienybės jėga Briuselyje diskutavę Europos Sąjungos valstybių Vyskupų Konferencijų (COMECE) tikrieji ir asocijuotieji nariai diskutavo apie Europos dabartį ir ateitį, apie Bažnyčios vaidmenį išsiplėtusioje Europos Sąjungoje.
2003 10 29. LVKS informacija. Vilniuje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis Vilniuje baigėsi dvi dienas trukęs Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.
2003 10 21. LVKS informacija. Išleista kompaktinė plokštelė “Jonas Paulius II kalba Lietuvai”
Spalio 21 dieną Vilniuje žurnalistams pristatyta kompaktinė plokštelė - knyga "Jonas Paulius II kalba Lietuvai". Kompaktinę plokštelę bus galima įsigyti knygynuose, ji bus platinama per parapijas, naudojama tikybos pamokose. Jei prireiks - yra numatyta išleisti ir papildomą kompaktinės plokštelės tiražą.
Paskirtas naujas Katalikų Bažnyčios Lietuvoje vyskupas (2003 10 18) Popiežius Jonas Paulius II naujuoju vyskupu nominavo ir Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru paskyrė ligšiolinį Kauno arkivyskupo Generalinį vikarą vyskupą Joną Ivanauską.
2003 10 05. LVKS informacija. Vilniuje baigėsi Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinės asamblėjos posėdžiai Vilniaus arkikatedroje bazilikoje aukotomis iškilmingomis šventomis Mišiomis sekmadienį baigėsi 2003 m. spalio 2 – 5 dienomis vykę Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinės asamblėjos posėdžiai.
2003 10 02. LVKS informacija. Darbą Vilniuje pradėjo Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinė asamblėja Ketvirtadienį darbą Vilniuje pradėjo darbą į Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos (EVKT) plenarinės asamblėjos posėdžius susirinkę kardinolai ir vyskupai iš visos Europos
 
Lietuvos Vyskupų Konferencija LVK Naujienos LVK įvykių retrospektyva