Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacija apie naujo COMECE viceprezidento išrinkimą

2016 m. kovo 2-4 dienomis Briuselyje vyko COMECE (Europos Bendrijos vyskupų konferencijų komisijos) eilinė pavasario sesija. Jos metu vienu iš komisijos viceprezidentų buvo išrinktas LVK nuo 2005 metų šioje organizacijoje atstovaujantis Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Vyskupas Rimantas Norvila yra LVK Nuolatinės tarybos narys, LVK ryšių su Lenkijos vyskupų konferencija tarybos pirmininkas bei LVK Liturgijos komisijos narys.

Europos Bendrijos vyskupų konferencijų komisija (COMECE) buvo įkurta 1980 m. kovo 3 d., jos narėmis yra 28-ių Europos Sąjungos valstybių vyskupų konferencijos. Ši organizacija stebi politinius ir teisinius procesus Europos Sąjungoje, bendradarbiauja su ES institucijomis srityse, turinčiose įtaką Bažnyčios misijai Europoje, palaiko atvirus ir skaidrius kontaktus su šiomis institucijomis įvairių formalių ir neformalių susitikimų metu.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas