Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Nacionalinis Gailestingumo jubiliejaus šventimo kalendorius

Informuojame jus, kad jau pradėjo veikti svetainė www.katalikai.lt/gailestingumojubiliejus. Joje jau galite rasti Nacionalinį Gailestingumo jubiliejaus šventimo kalendorių, kuriame nurodyti ir kai kurie renginiai vyskupijų lygmenyje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas