Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

2000 11 25. LVK sekretoriato informacija apie Vyskupo Eugenijaus Bartulio paskyrimą Lietuvos Respublikos kariuomenės ordinaru

2000 11 25

Šių metų rugsėjo 13 d. įsigaliojo Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartis dėl Lietuvos kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovados. Vadovaudamasis šia sutartimi, 2000 m. lapkričio 25 d. Šventasis Tėvas Jonas Paulius II įsteigė Lietuvoje kariuomenės ordinariatą ir Lietuvos Respublikos kariuomenės ordinaru paskyrė Eugenijų Bartulį.

Lietuvos istorijoje vysk. E.Bartulis yra pirmasis Kariuomenės ordinaras.

Vysk. Jonas Boruta SJ
Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius