Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Kaune – naujojo arkivyskupo metropolito K. Kėvalo ingreso iškilmės

Fotografijos  Juozo Kamensko

Fotografijos Kauno arkivyskupijos

Popiežiaus Pranciškaus Kauno arkivyskupu metropolitu paskirtas Jo Ekscelencija Kęstutis Kėvalas trečiadienį iškilmingai įžengė į Kauno arkikatedrą baziliką.

Minint Šv. Jono Krikštytojo gimimą, birželio 24-ąją naujojo arkivyskupo sutiktuvės prasidėjo prie Kauno arkikatedros durų. Iškilmingą Eucharistijos liturgiją arkivysk. K. Kėvalas šventė drauge su apaštaliniu nuncijumi arkivyskupu Petaru A. Rajičiumi, Lietuvos bei užsienio vyskupais, kunigais, diakonais, vienuoliais, tikinčiaisiais. Pasveikinti naujojo Kauno arkivyskupo metrolopolito atvyko valstybės vadovai.

Stebėti iškilmę, drauge melstis tikintieji būrėsi šventoriuje. Iškilmes tiesiogiai transliavo Lietuvos televizija ir „Marijos radijas“.

48-erių metų Kaune gimęs Kęstutis Kėvalas yra teologijos daktaras, studijavęs JAV ir Lietuvoje. Kunigystės šventimus priėmė 2000 metų birželio 29 d. Kauno arkikatedroje. 2012-aisiais popiežiaus Benedikto XVI paskirtas tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru, vėliau trejus metus vadovavo Telšių vyskupijai. Šių metų vasario 19 d. paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu.

Arkivyskupas K. Kėvalas yra Lietuvos vyskupų konferencijos Nuolatinės tarybos narys, Socialinių reikalų tarybos pirmininkas, Švietimo komisijos pirmininkas, Visuomenės informavimo priemonių komisijos narys.

Arkivysk. K. Kėvalas – penktasis ordinaras Kauno arkivyskupijos istorijoje nuo 1926 metų po arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko, kardinolų Vincento Sladkevičiaus MIC ir Sigito Tamkevičiaus SJ bei arkivyskupo Liongino Virbalo SJ.