Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos kreipimasis dėl Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projekto

Lietuvos Vyskupų Konferencija yra sunerimusi dėl Vyriausybės teikiamo Seimui Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projekto, kuris nebuvo visuomenėje pakankamai svarstytas, todėl jame išliko neaptarti patys opiausi moraliniai, etiniai ir teisiniai klausimai. Mus stebina tai, kad nenorima atsižvelgti į naujausią požiūrį pasaulio valstybių, kuriose seniai galioja dirbtinio apvaisinimo įstatymai. Gruodžio mėn. 13 d. Vilniuje vykusioje Tarptautinėje konferencijoje “Medicininiai, teisiniai ir etiniai dirbtinio apvaisinimo mėgintuvėlyje aspektai” užsienio ekspertai atskleidė šią atsinaujinimo tendenciją ir labai kritiškai įvertino Lietuvos Respublikos Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projektą, kuris jau dabar jų nuomone, yra moksliškai ir moraliai pasenęs.

Sektinu pavyzdžiu turėtų būti Italijoje 2003 m. gruodžio 11 d. priimtas naujas Dirbtinio Apvaisinimo Įstatymas, kuriame atsisakyta lytinių ląstelių donorystės, atliekamų embrionų kūrimo ir jų užšaldymo. Ir Lietuvoje 2003 m. gruodžio mėn. atlikta TNS Gallup Visuomenės nuomonės tyrimo apklausa parodė, kad tik 28 proc. apklaustųjų pritartų atliekamų embrionų sukūrimui bei jų užšaldymui. Tik 19,6 proc. respondentų pritartų lytinių ląstelių donorų anonimiškumui.

Embrionų kamieninių ląstelių terapija suinteresuoti asmenys, pasitelkdami žiniasklaidą, akivaizdžiai manipuliuoja neva efektyviu ligonių gydymu embrionų kamieninėmis ląstelėmis. Embrionų kamieninių ląstelių paėmimas yra susijęs su embriono nužudymu, todėl daugelyje pasaulio valstybių tokie tyrimai yra draudžiami. Žiniasklaidoje pasirodė pranešimų apie norą kurti Lietuvos ir užsienio valstybių bendras įmones embrionų kamieninių ląstelių gavimui, o tai leidžia daryti prielaidas, kad tam tikslui bus naudojami dirbtinio apvaisinimo klinikose sukurti embrionai, nes pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus embrionų kūrimas eksperimentiniams tikslams yra draudžiamas.

Esame dėkingi Seimo nariams, kad praėjusiais metais Vyriausybei pateikus kitą šio įstatymo variantą, išmintis Jums padiktavo sprendimą nesvarstyti jo skubos tvarka, o paskui ir visiškai atmesti kaip nepatenkinamą. Tikimės, kad ir šį kartą neskubėsite žmogaus gyvybės ir orumo sąskaita ir į svarstymą komitetuose įtrauksite įvairias pozicijas atstovaujančius specialistus.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas