Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Komunikatas dėl besibaigiančių Tikėjimo metų ir Šeimos metų paskelbimo

Baigiasi Bažnyčioje ir pasaulyje didelį susidomėjimą sukėlę Tikėjimo metai. Paskelbti dar Popiežiaus emerito Benedikto XVI, jie bus iškilmingai užbaigti lapkričio 24 d. Popiežiaus Pranciškaus aukojamomis Mišiomis. Atsiliepdami į Šv. Tėvo paraginimą, visuose pasaulio kampeliuose – taip pat ir Lietuvoje – tikintieji rinksis į savo vyskupijų katedras, kad vienybėje su savo ganytojais viešai padėkotų Dievui už Tikėjimo dovaną. Dėka šios gražios iniciatyvos – Tikėjimo metų paskelbimo, milijonai žmonių turėjo progą prisiminti, atnaujinti ir permąstyti savo ryšį su Dievu. Ne vienam tai buvo gera proga dar kartą suvokti, kad neretai savaime suprantamu laikomas dalykas užsimiršta, nublunka, tampa nominaliu ir lengvai pakeičiamu į kitus dalykus. Kaip nuvysta nelaistoma gėlė, taip sunyksta ir tikėjimas, užmiršus, kad jis – tai santykis tarp Dievo ir žmogaus, o šio santykio gyvumas liudija apie vertę, kurią žmogus šiam santykiui teikia.

Ar nenuostabu, kad nemaža dalykų, pasakytų apie tikėjimą, tinka ir kitai nuostabiai tikrovei – šeimai? Juk būtent šeimoje išmokstama bendravimo, vienas kito branginimo ir kalbos, t. y., gebėjimų, be kurių nebūtų įmanomas tikras, autentiškas santykis su Dievu. Kaip taikliai rašo Šv. Tėvas, „Pirmutinė aplinka, kurioje tikėjimas apšviečia žmonių miestą, yra šeima“ (Lumen fidei, 52). Būtent šeimoje vaikas perima tėvų tikėjimą, kurį užaugęs apsispręs priimti kaip savą. Būtent šeimą iki šiol laikėme savaime suprantamu dalyku, vieta, kurioje gimstame ir užaugame. Šeimos akivaizdumas ilgainiui leido „apdulkėti“ ir užsimiršti tikrai jos prigimčiai bei svarbai. Šiandien įvairios visuomeninės ir politinės jėgos, pasinaudodamos esama situacija, bando neigti įprastinę šeimos sampratą ar tokios sampratos reikalingumą. Kaip ir tikėjimo atveju, siūlomos įvairios šeimos alternatyvos ir pakaitalai. Prie visų sunkumų, kuriuos priversta patirti šeima, priduriami dar ir šie – abejonė jos reikšme ir verte.

Atsiliepdami į tai, Lietuvos vyskupai nusprendė naujus bažnytinius metus paskelbti Šeimos metais. Jie prasidės gruodžio 1 d., pirmąjį Advento sekmadienį, visose Lietuvos bažnyčiose skaitant vyskupų ganytojišką laišką. Detalesnė Šeimos metų programa bus paskelbta vėliau.

Norime pakviesti visus, kuriems svarbi šeimos ateitis, paremti šią iniciatyvą ir bendrai siekti, kad šeimai – pamatinei visuomenės ląstelei – būtų sukurtos ir užtikrintos visos jos egzistencijai ir gerovei būtinos sąlygos.

Tesujungia mus tikėjimas šeimos grožiu ir svarba į vieną, didelę ir pilietišką visuomenę!

Lietuvos vyskupai

2013 m. lapkričio 21 d.