Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pareiškimas dėl medicinos normos „Gydytojas akušeris-ginekologas“


2008 03 31

Praėjusių metų rugpjūčio 1 d. buvo išplatintas mano atviras laiškas Sveikatos apsaugos ministrui, kuriuo kviečiau tuo metu rengiamoje medicinos normoje „Gydytojas akušeris-ginekologas“ išlaikyti pagarbą gydytojo sąžinės laisvei ir mokymo proceso metu neįpareigoti būsimųjų gydytojų mokytis atlikti šių procedūrų: nėštumo nutraukimo iki 22 savaitės (tokio amžiaus vaikas jau gali savarankiškai išgyventi be motinos!), dirbtinio apvaisinimo procedūros, sterilizacijos. Laiške buvo atkreiptas Sveikatos apsaugos ministro dėmesys į tai, kad šių procedūrų padarymas privalomomis pavers akušerio ginekologo specialybę neprieinama daliai būsimųjų medikų vien dėl jų religinių ir moralinių įsitikinimų arba mokantis vers juos elgtis prieš sąžinę.

Labai keista, kad rugpjūčio 2 d. Sveikatos apsaugos ministerijos sekretorė R. Vaitkienė žiniasklaidoje „Gydytojo akušerio-ginekologo“ medicinos normos projekte pateiktus minėtus reikalavimus paneigė, duodama aiškiai suprasti, jog mano kreipimasis yra klaidinantis ir nepagrįstas faktais. Buvo teigiama, esą „normoje „Gydytojas akušeris-ginekologas“ kalbama apie tai, kad būtina mokėti atlikti būtinąją pagalbą, kai nėštumas nutrūksta iki 22 nėštumo savaičių“, kad esą „rengiamoje normoje kalbama apie tai, kad akušeris ginekologas turi žinoti dirbtinio apvaisinimo principus, bet ne mokėti jį atlikti, o apie sterilizaciją normoje išvis nekalbama“. Tuo tarpu medicinos normos „Gydytojas akušeris-ginekologas“ projekte, tuo metu pateiktame Sveikatos apsaugos tinklapyje buvo nurodyti tokie privalomi gydytojo gebėjimai: „18. Gydytojas akušeris ginekologas pagal savo kompetenciją turi gebėti atlikti […]: 18.13. vakuuminę vaisiaus ekstrakciją […]; 18.15. vaisių smulkinančias operacijas […]; 18.20. nėštumo nutraukimą iki 22 nėštumo savaitės […]; 18.42. kiaušintakio perrišimą (sterilizaciją) […]; 18.50. pagalbinio apvaisinimo procedūras.“ Netrukus po mano laiško, projektas iš tinklapio buvo išimtas, nepaliekant galimybės visuomenei su juo susipažinti.

Praėjus daugiau nei pusmečiui, jau šių metų kovo mėnesio 28 d. norma „Gydytojas akušeris-ginekologas“ įsigaliojo, privalomomis vykdyti liko ir aukščiau išvardintos nuostatos. Jas ministras pasirašė tokias, kokios ir buvo pateiktos nerimą kėlusiame projekte. Dar daugiau, netgi neliko normos projekte priskirtos teisės jau dirbančiam gydytojui akušeriui-ginekologui atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja gydytojo moralinėms nuostatoms ar religiniams įsitikinimams (10.8.), religiniai ir moraliniai principai buvo pakeisti nuoroda į profesinės etikos principus, taip visiškai iš medicinos normos ištrinant gydytojo religinių įsitikinimų sąvoką ir pasikėsinant į gydytojų religinius jausmus.

Susidaro įspūdis, kad per laikotarpį iki normos pasirašymo ir įsigaliojimo visais įmanomais būdais buvo stengiamasi įteigti visuomenei, jog paskelbtame „Gydytojo akušerio-ginekologo“ medicinos normos projekte nebuvo nurodyta procedūrų, sukėlusių vyskupų susirūpinimą. Tokia tiesos iškraipymo forma stengiantis nuslėpti tikrąjį dokumento turinį, visuomenei pateikiant aiškiai klaidinančius komentarus yra absoliučiai nepriimtina valstybės institucijų darbe.

Neramina tai, kad abejotinomis aplinkybėmis ir paminant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises įtvirtintas įpareigojimas visus būsimus gydytojus akušerius-ginekologus privaloma tvarka išmokyti atlikti minėtąsias procedūras yra drastiškas žingsnis, žengtas tuo metu, kai visuomenėje aktyviai diskutuojama apie gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugą, kai medikai jau viešai pripažįsta, jog prieštaringai vertinama aborto procedūra skaldo jų bendruomenę ir verčia elgtis kitaip, nei jie sau ir savo pacientams įsipareigojo prisiekdami Hipokrato priesaika.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas