Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko pareiškimas (2008 m. sausio 16 d.)

2009 m. sausio 16 d.

Su rūpesčiu žiūrime į šiandienos įvykius Vilniuje bei pastarųjų dienų įvykius Rygoje. Ką tik antradienį paminėję mūsų tautos herojišką auką prieš svetimų jėgų atakas, šiandien matėme mūsų piliečius, besiimančius neteisėtų fizinių priemonių prieš tą patį Seimo pastatą, kurį barikadomis saugojome. Skirkime svetimą valdžią nuo savos, net jei savos valdžios sprendimai ne visada mums priimtini.

Primename, kad valstybę reikia kurti, o ne griauti. Gyvendami demokratijoje, turime imtis visomis teisėtomis priemonėmis apginti savo teises bei įvesti reikiamus pokyčius dėl bendrojo gėrio. Tačiau tą reikia daryti taikingai ir teisėtai, be smurto. Demokratinėje visuomenėje yra visos galimybės kartu dirbant eiti į geresnę ateitį.

Bažnyčia nepritaria agresyviems veiksmams ir kurstymams imtis neleistinų ir neteisėtų veiksmų. Todėl raginame žmones nepasiduoti kurstymams, ir iškilus reikalui ginti savo teises, imtis ne agresijos, bet kaip dera laisvos demokratinės šalies piliečiams, panaudoti visas teisines priemones.

Kviečiame bei prašome tiek valdžios žmones, tiek visuomenę ramiai ir taikingai išklausyti vieni kitus, siekiant įveikti ūkio, socialinę ir pasitikėjimo krizę. Tikinčiuosius raginame melstis, kad Dievas apšviestų mūsų protus ir lydėtų mūsų žingsnius geresnei Lietuvos ateičiai.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Pirmininkas