Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Arkivys. C. Patrón Wong susitiko su Lietuvos vyskupais

Dvasininkų kongregacijos sekretorius arkivysk. Jorge Carlos Patrón Wong Kaune susitiko su Lietuvos vyskupais aptarti kunigų formacijos ir seminarijų veiklos mūsų šalyje.

Pasak Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivysk. Gintaro Grušo, Dvasininkų kongregacija paskelbė papildytą dokumentą Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, kuris reglamentuoja visoms valstybėms bendras kunigų ruošimo, seminarijų studijų organizavimo bei nuolatinio kunigų ugdymo nuostatas. Susitikime kalbėta apie Lietuvos Ratio nationalis - konkretų minėto dokumento pritaikymą rengiant dvasininkus.

Lietuvos vyskupų konferencijos 2018 m. gruodžio mėn. duomenimis, šalies seminarijose studijavo 45 klierikai. Pilną kunigų ugdymo programą Lietuvoje organizuoja dvi dvasininkų rengimo įstaigos  - Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija ir Kauno kunigų seminarija. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje būsimosioms studijoms ruošiasi Kauno metropolijos propedeutinio kurso studentai. Garbingasis svečias susitiks su visų trijų seminarijų rektoriais, dėstytojais, daugeliu studentų.

Šio vizito metu arkivysk. J. C. Patrón Wong taip pat lankysis įvairiose Lietuvos šventovėse bei Okupacijos ir laisvės kovų muziejuje Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencija