Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Į Lietuvą atvyko naujasis apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petar Rajič

Antradienį Lietuvos vyskupai ir Užsienio reikalų ministerijos atstovai Vilniaus oro uoste pasitiko popiežiaus Pranciškaus paskirtą naująjį Šventojo Sosto atstovą, arkivysk. Petar Rajič.

 

Arkivysk. P. Rajič į Lietuvą grįžta po dviejų dešimtmečių, 1996–1998 m. jis ėjo nunciatūros Vilniuje patarėjo pareigas.

Lietuvos vyskupų konferencija primena, kad arkivysk. P. Rajič apaštaliniu nuncijumi Lietuvai Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė 2019 metų birželio 15-ąją. Titulinis Sarsentero arkivyskupas, Petar Rajič iki šiol dirbo apaštaliniu nuncijumi Angoloje bei San Tomėje ir Principėje.

Arkivyskupas Petar Rajič gimė Toronte (Kanada) 1959 metų birželio 12 d. Kunigystės šventimus priėmė Trebinje-Mrkan vyskupijoje 1987 m. birželio 29 d. Gavęs kanonų teisės daktaro laipsnį, 1993 m. liepos 1 d. pradėjo dirbti Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje. Darbavosi Popiežiškosiose atstovybėse Irane ir Lietuvoje bei Jo Šventenybės Valstybės sekretoriato Bendrųjų reikalų skyriuje. 2009 m. gruodžio 2 d. paskirtas tituliniu Sarsentero arkivyskupu ir apaštaliniu nuncijumi Kuveite, Bachreine, Katare bei apaštaliniu delegatu Arabijos pusiasaliui. 2010 m. kovo 27 d. arkivyskupas Petar Rajič paskiriamas apaštaliniu nuncijumi Jemene ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Nuo 2015 m. birželio 27 d. dirbo apaštaliniu nuncijumi Angoloje bei San Tomėje ir Principėje. Arkivysk. P. Rajič be savo gimtosios kroatų kalbos dar moka italų, anglų, prancūzų ir portugalų kalbas.

Apaštaliniai nuncijai dirba visose pasaulio valstybėse, išskyrus šešiolika su Šventuoju Sostu diplomatinių santykių neturinčių šalių, tokių kaip Saudo Arabija, Afganistanas, Šiaurės Korėja ir kitos.

Nuncijus įprastai yra skiriamas ne tik Lietuvai, bet ir kitoms dviem Baltijos valstybėms. Jis reziduoja Vilniuje. Po nepriklausomybės atgavimo Baltijos šalys yra turėjusios penkis nuncijus. Ligšiolinis apaštalinis nuncijus Baltijos šalims arkivysk. Pedro Lopez Quintana buvo paskirtas apaštaliniu nuncijumi Austrijoje ir išvyko iš Lietuvos šių metų gegužės 9-ąją. Nuo jo išvykimo Šventojo Sosto atstovybei laikinai vadovavo monsinjoras Christopher T. Washington.

Lietuvos vyskupų konferencija
Nuotraukos Lietuvos telegramų agentūros ELTA. Fotografas Dainius Labutis

 


Nuotrauka Andrejaus Bogdevičiaus.


Nuotrauka kun. Povilo Narijausko