Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Baigtos skaitmeninti Vilniaus metropolijos Bažnyčios metrikų knygos

Šią savaitę baigtas trečiasis Bažnyčios metrikų knygų skaitmeninimo etapas: Vilniaus arkivyskupijoje ir Panevėžio vyskupijoje suskaitmenintų senesnių nei 100 metų Bažnyčios dokumentų kolekciją papildė per 1 400 Kaišiadorių vyskupijos metrikų knygų skaitmeninių kopijų.

Skaitmeninimo trečiojo etapo pristatyme Birštono sakraliniame muziejuje Lietuvos vyriausioji archyvarė K. Ramonienė laikmeną su dokumentų skaitmeninėmis kopijomis perdavė Kaišiadorių vyskupo generalvikarui kun. R. Bičkauskui. Joje – net 43 šios vyskupijos dokumentai: metrikų knygos, parapijiečių sąrašai, užsakų knygos ir kiti dokumentai. Tarp įdomesnių – Švč. Mergelės Marijos Rožančinės brolijos, nenutraukusios savo veiklos net per maro epidemiją, narių knyga.

Skaitmeninių vaizdų kolekciją taip pat papildė Alytaus kraštotyros muziejuje saugomos Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios dvipusės santuokų (1691–1697) ir krikšto (1692–1697) metrikų knygos skaitmeninės kopijos.

Kaišiadorių vyskupija – trečioji, kurios bažnyčių metrikų knygos buvo suskaitmenintos įgyvendinant projektą „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Lietuvos vyskupų konferencijos susitarimas suskaitmeninti parapijose esančias metrikų knygas pasirašytas 2016-ųjų gegužės 30 dieną. Jame numatyta suskaitmeninti visas senesnes nei 100 metų bažnyčių metrikų knygas, parapijiečių sąrašus bei užsakų knygas pagal sąrašus, sudarytus vyskupijose surinktos informacijos pagrindu.

Bažnyčios dokumentai skaitmeninami pasitelkiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Dokumentų skaitmeninimo darbai pradėti 2018 m. pabaigoje pasirašius sutartis dėl ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamo projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ finansavimo ir įsigijus modernią skaitmeninimo įrangą bei subūrus skaitmenintojų komandą.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija