Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

2003 04 23. LVK sekretoriato informacija apie pasirašytą susitarimą dėl Katalikų Bažnyčios sielovados kalinimo ir kitose laisvės atėmimo vietose

2003 m. balandžio 23 d. (trečiadienis). Šiandien Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir Lietuvos Respublikos Teisingumo ministras Vytautas Markevičius pasirašė susitarimą dėl Katalikų Bažnyčios sielovados kalinimo ir kitose laisvės atėmimo vietose.

Šis susitarimas buvo pasirašytas įgyvendinant Lietuvos ir Šventojo Sosto sutartį dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų, kurioje yra numatyta Katalikų Bažnyčios teisė vykdyti sielovadą ligoninėse, vaikų globos namuose, įkalinimo įstaigose bei kitose socialinės globos įstaigose.

Šiandien pasirašytame susitarime yra numatyta, kad Katalikų Bažnyčia rūpinsis įkalintų asmenų sielovada ir padės jiems morališkai pasiruošti grįžimui ir tolygesniam integravimuisi į visuomenę. Pastoraciją įkalinimo vietose gali vykdyti ne vien kunigai ir vienuoliai, bet ir Bažnyčios vadovų įgalioti pasauliečiai.

Katalikų Bažnyčiai rūpi ir įkalinimo įstaigose dirbančių asmenų dvasinė gerovė, nes dažnai nuo jos priklauso atmosfera visoje įstaigoje. Todėl sutartyje yra numatyta, kad Katalikų Bažnyčios paskirti atsakingieji asmenys rūpinsis ir įkalinimo įstaigose bei kitose laisvės atėmimo vietose dirbančių asmenų sielovada.

„Katalikų Bažnyčia sveikina šiandien pasirašytąjį susitarimą ir viliasi, kad atsiradęs bendradarbiavimas bus tęsiamas ir ateityje“, - po sutarties pasirašymo sakė kardinolas A. J. Bačkis.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas