Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Baigtos skaitmeninti Panevėžio vyskupijos metrikų knygos: pristatomi vertingi ir netikėti radiniai

Trečiadienį, gruodžio 4 dieną, Panevėžio vyskupui Linui Vodopjanovui OFM bus perduota kompiuterio laikmena su daugiau nei pusšimčio šios vyskupijos bažnyčių senųjų metrikų knygų skaitmeninių kopijų – 200 tūkst. vaizdų, per 3 terabaitus skaitmeninės informacijos.

Bažnyčios metrikų knygų skaitmeninimo Panevėžio vyskupijoje pristatyme, kuris vyks Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filiale, dalyvaus Lietuvos vyriausioji archyvarė Kristina Ramonienė, projekto koordinatorius dr. Ramojus Kraujelis. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Dokumentų priėmimo, patikros ir heraldikos komisijos sekretorius panevėžietis Vytenis Bagdonas papasakos, kaip metrikinius dokumentus galima  panaudoti šeimos istorijai tirti.

Panevėžio vyskupija skaitmenintojams pateikė net per 1500 metrikų knygų. Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius priminė, kad 1926 metais įkurta Panevėžio vyskupija sujungė senovinių Vilniaus bei Medininkų vyskupijų dalis. Tačiau ne tik todėl ji tokia turtinga bažnytinių dokumentų. „Daug bažnytinių knygų šios vyskupijos dvasininkai išsaugojo per sovietmetį, ir tai didelis jų nuopelnas, o mums – džiaugsmas“, – pabrėžė Bažnyčios istorikas kun. K. Smilgevičius.

Seniausios skaitmeninti pateiktos Panevėžio vyskupijos bažnyčių metrikų knygos – Krekenavos bažnyčios gimimo įrašų knyga, pildyta visą šimtmetį nuo 1638 m. iki 1738 m., ir Alantos gimimo įrašų knyga, pradėta pildyti 1656 m.  

„Dulkių nupūtimas nuo praeities visada dovanoja nustebimų bei atradimų. Matome, kiek žmonių, tarp kurių ir patys skaitmenintojai, daug sužinojo apie savo protėvius. Daugelis tose metrikų knygose jau atrado dalelę savo praeities, ir tai rodo, koks turtas Lietuvai ir jos visuomenei dovanojamas bendromis valstybės ir Bažnyčios pastangomis“, – sakė LVK generalinis sekretorius.

Ne visi skaitmeninami senieji Bažnyčios dokumentai geros būklės, tad prieš skaitmeninimą jie yra restauruojami, konservuojami. „Dėkojame specialistams iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo, kurie su meile atskyrė nuo drėgmės sulipusius tų knygų puslapius, sutvarkė, kur įmanoma, rekonstravo tekstus, atkūrė pačią knygų faktūrą, kuri be galo įvairi, taip išsaugodami senąsias knygas Lietuvos kultūrai ir visuomenei“, – dėkojo kun. K. Smilgevičius.

Panevėžio vyskupijoje įgyvendinant projektą „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ pasitaikė netipiškų dvipusių knygų, kurių vienoje pusėje įrašyti gimimai, kitoje – mirtys. Pavyko aptikti netgi vyskupo M. Valančiaus lietuvių kalba rašytų raštų, XIX a. lietuvių kalba surašytų gydomųjų receptų, fotografijų, 500 carinių rublių, milžiniško formato bažnyčių statybos brėžinius, santuokos liudijimą iš JAV, kitų netikėtų radinių.

Bažnyčių metrikų vaizdų aruodą papildė ir Biržų krašto muziejus „Sėla“ bei Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį, bažnyčiose saugomų metrikinių dokumentų kolekcijos pasipildys Biržų ir Pasvalio dekanatų metrikų knygų skaitmeniniais vaizdais, gautais iš muziejų ir bibliotekų, o regioniniai Biržų ir Pasvalio suskaitmeninto paveldo projektai praturtės projekto metu sukurtu skaitmeniniu turiniu. Atminties institucijų bendradarbiavimą tikimasi tęsti ir ateityje.

Projekto iniciatorius ir koordinatorius dr. Ramojus Kraujelis džiaugėsi, kad projekto skaitmenintojai randa laisvesnę minutę savo atradimais pasidalyti: „Akį ir širdį paglosto ne tik įdomiausių dokumentų ištraukos, bet ir puikiai išsaugotų, sutvarkytų metrikų knygų vaizdai. Galime patikinti: Daugailių ir Ramygalos bažnyčių archyvai – tiesiog pavyzdiniai! Dabar belieka suskaitmenintas metrikų knygas sutikrinti, sutvarkyti skaitmeninius vaizdus, suderinti naudojimo sąlygas – ir dar šiais metais Vilniaus ir Panevėžio vyskupijų bažnyčių metrikų knygų kolekcijos taps prieinamos skaitytojams ne tik Lietuvos valstybės istorijos archyvo Skaitmeninių dokumentų skaitykloje, bet ir regioniniuose valstybės archyvuose ar jų filialuose“, – sakė dr. R. Kraujelis.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Lietuvos vyskupų konferencijos susitarimas skaitmenizuoti parapijose esančias metrikų knygas pasirašytas 2016-ųjų gegužės 30 dieną. Jame numatyta suskaitmeninti visas senesnes nei 100 metų bažnyčių metrikų knygas, parapijiečių sąrašus bei užsakų knygas pagal vyskupijose surinktos informacijos pagrindu sudarytus sąrašus.
Bažnyčios dokumentai skaitmeninami pasitelkiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Dokumentų skaitmeninimo darbai pradėti 2018 m. pabaigoje pasirašius sutartis dėl ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamo projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ finansavimo ir šį pavasarį įsigijus modernią skaitmeninimo įrangą bei subūrus skaitmenintojų komandą.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija