Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

LVK pranešimas dėl dvasininkų ir vienuolių socialinio draudimo

2005 12 19

Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą valstybiniu socialiniu draudimu valstybės lėšomis privalomai yra draudžiami dvasininkai ir tik vienuolyne dirbantys vienuoliai. Kadangi valstybės lėšomis asmuo socialiai gali būti draudžiamas tik tuo atveju, jei už jį darbovietė nemoka privalomojo socialinio draudimo įmokų, dvasininkai ar vienuoliai įsidarbinę įstaigoje ar darbovietėje, kurioje už juos yra mokamos privalomojo socialinio draudimo įmokos (per mėnesį gaunantys daugiau kaip 144 Lt atlyginimą) apie tokį įsidarbinimą turi pranešti Lietuvos Vyskupų konferencijos sekretoriatui, kad jiems laikinai būtų nutrauktas dvasininkų ar vienuolių socialinis draudimas. Darbo sutarčiai nutrūkus taip pat reikia informuoti LVK sekretoriatą, kad vėl būtų socialiai apdrausti kaip dvasininkai ar vienuoliai.

Vienuolijų vyresniuosius prašome informuoti LVK sekretoriatą apie naujai į vienuoliją įstojusius narius, o vyskupijų kurijas apie naujai įšventintus diakonus, kad jie galėtų būti įtraukti į apdraustųjų sąrašą.

Vyskupijų kurijas ir vienuolijų vyresniuosius prašome informuoti apie mirusius kunigus (diakonus) ir vienuolius, o taip pat apie kunigystę (diakonystę) palikusius arba iš vienuolyno išėjusius asmenis, nes jie netenka dvasininkams ir vienuoliams taikomo privalomo valstybės socialinio draudimo.

Mons. Gintaras Grušas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generalinis sekretorius