Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

LVK pranešimas dėl ataskaitų už gautą paramą teikimo

2005 12 19

Pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą Katalikų Bažnyčiai priklausančios bendruomenės, bendrijos ir centrai (parapijos, Caritas ir kt.) privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai metinę ataskaitą apie iš pasaulietinių juridinių asmenų (akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų, Lietuvos ir užsienio fondų ir kt.) gautą paramą bei šios gautos paramos panaudojimą.

Katalikų Bažnyčios religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, kaip ir kitos tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai neprivalo teikti ataskaitų už anonimiškai gautą paramą (rinkliavas, tikinčiųjų aukas) ir jos panaudojimą. Taip pat neprivalo teikti ataskaitų už pervestų 2 procentų nuo gyventojų pajamų mokesčio panaudojimą. Atkreipiame dėmesį, kad lėšos ir turtas gautas iš kitų Katalikų Bažnyčiai priklausančių religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų (vyskupijų, parapijų taip pat Renovabis, Kirche in Not ir kt.) yra ne parama, bet tarpusavio pagalba (finansavimas) todėl šiuo atveju netaikomos Labdaros ir paramos įstatymo nuostatos ir šiame įstatyme nurodytos ataskaitos neteikiamos.

Primename, kad Lietuvos vyskupijų parapijos ir kiti bažnytiniai juridiniai asmenys, gavę paramą iš kitų nebažnytinių juridinių asmenų, Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikia metinę ataskaitą Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo bei Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo nr. 289 „Dėl paramos teikėjų ir paramos gavėjų metinių ataskaitų pateikimo tvarkos ir terminų“ nustatyta tvarka.


Mons. Gintaras Grušas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generalinis sekretorius