Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Kad iš tiesų taptume čempionais


2008 01 07

Sveikas varžymasis, kai laikomasi aiškių taisyklių, kai parodomas sumanumas, grupės susitelkimas, fizinė ir psichologinė ištvermė, yra neatskiriama žmogiškosios kultūros dalis. Sportiniai žaidimai padeda leisti laisvalaikį, teikia jaunimui grūdinimosi, veržlumo, atkaklumo, valios ugdymo pavyzdžių. Daug džiaugsmo visiems sukelia pergalės, kurias pasiekia komandos, kovojančios už savo valstybę, garsinančios Lietuvą. Tai, jog čempionatai ir olimpiados šiandieniame pasaulyje susiejamos su tautų vardais, o krepšinis ar futbolas – be galo populiarus, verčia ypač atsakingai žvelgti į sporto ir jį supančios renginių industrijos poveikį.

Trijų Karalių iškilme vakar pasibaigusių šiemečių Kalėdų švenčių ramybę sudrumstė kaip reta piktų diskusijų ir net žodinio smurto banga. Ją nepaisydami nei susitaikymo meto tradicijos, nei paprasčiausio padorumo sąmoningai bei tikslingai sukėlė alkoholio ir žiniasklaidos verslo grupė. Dėl pelno, kuris gali sumažėti Seimui įvedus svaigiųjų gėrimų reklamos apribojimus, jie ryžosi provokuoti socialinę destrukciją, kurstyti viešą politikų pjudymą. Televizijos kompanijos ėmėsi į sabotažą panašių veiksmų stabdydamos sporto transliacijas ir manipuliuodamos natūraliu žiūrovų pasipiktinimu. Pagaliau visai Lietuvai be jokių skrupulų į akis meluojama, kad tiesiogiai matyti varžybas trukdo būtent minėti alkoholio reklamos ribojimai, kad be aludarių ir sidro gamintojų „aukų“ krepšinis sužlugs.

Kiekvieną dieną matome, kiek didžiulių pralaimėjimų mūsų tautai, ypač jaunajai kartai, atneša šimtais procentų išaugęs sidro, kokteilių ir kitų tariamai „nekaltų“ gėrimų suvartojimas. Nuolat girdime daugybės dorų žmonių, motinų, tėvų, mokytojų prašymus gelbėti bedugnės link pasukusius jaunuolius. Todėl negalime nutylėti cinizmo viršūnę pasiekusių teiginių, esą alkoholio propaganda yra lemtingas Lietuvos sporto ramstis. Tokius „argumentus“ tenka atremti labai tiesmukai – būtent dėl agresyvaus alkoholio brukimo visais informacijos kanalais, dėl jo „laisvos“ prekybos krepšinio aikštelės nesulaukė šimtų aukštaūgių, talentingų vaikinų ir merginų. Deja, jie baigė savo dienas savižudybėmis ar leidžia nualintą beprasmį gyvenimą visuomenės užribiuose. Jie, o drauge ir mes, netapome pasaulio ar Europos čempionais.

Tiems, kurių rankose visuomenės nuomonė, politiniai sprendimai, valdžios galia, tenka pradėti metus nuo labai paprasto, tačiau lemtingo pasirinkimo išlaikyti ar atsitraukti prieš agresyvų verslo spaudimą. Tai pasirinkimas tarp melo ir tiesos, tarp pelno čempionų ir laiminčios Lietuvos. Tepadeda Dievas nepalūžti stojusiems prieš šantažo ir gąsdinimų laviną, teatleidžia Jis tiems, kurie nežino, ką daro. Linkėdami visiems šalies žmonėms geresnių, ramesnių metų, sportinių ir kitokių pergalių, sveikatos ir dvasios stiprybės –


Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS, SJ Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS