Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) pareiškimas dėl artėjančių Europos Parlamento rinkimų
Už atsakingą balsavimą rinkimuose puoselėjant krikščioniškąsias vertybes ir Europos projektą

2024 m. kovo 12 d.


Mes, Europos Sąjungos vyskupų konferencijoms atstovaujantys vyskupai, raginame visus piliečius, ypač katalikus, ruoštis 2024 m. birželio mėn. vyksiantiems Europos Parlamento rinkimams ir balsuoti juose. Europos – vieningos įvairovėje, stiprios, demokratiškos, laisvos, taikios, klestinčios ir teisingos – tokios Europos projekte mes dalyvaujame ir dėl jo jaučiamės atsakingi. Visi esame kviečiami tai išreikšti balsuodami ir atsakingai rinkdami Europos Parlamento narius, kurie atstovaus mūsų vertybėms ir dirbs bendram labui kitame Europos Parlamente. 

Europos integracijos projektas gimė ant pelenų po baisių karų, praėjusiame amžiuje nusiaubusių mūsų žemyną, sukėlusių daug skausmo, mirčių ir griuvėsių. Jis buvo sumanytas siekiant užtikrinti taiką, laisvę ir klestėjimą. Jis buvo įgyvendintas drąsių ir įžvalgių žmonių, sugebėjusių įveikti istorinį priešiškumą ir sukurti kažką naujo, dėl ko karas mūsų žemyne ateityje taptų praktiškai neįmanomas. Iš pradžių tai buvo ekonominis projektas, tačiau jis taip pat apėmė socialinį bei politinį dėmenį ir bendras vertybes. Daugelis Europos Sąjungos steigėjų buvo atsidavę katalikai, tvirtai tikėję kiekvieno žmogaus orumu ir bendruomenės svarba. Tikime, kad šis projektas, kuris pradėtas daugiau nei prieš 70 metų, turi būti remiamas ir tęsiamas. 

Šiandien Europa ir Europos Sąjunga išgyvena sudėtingus ir netikrumu pažymėtus laikus – pastaraisiais metais kilo nemažai krizių, o artimoje ateityje teks spręsti sudėtingus klausimus dėl karų Europoje ir kaimyninėse šalyse, migracijos ir prieglobsčio teikimo, klimato kaitos, plintančios skaitmenizacijos ir dirbtinio intelekto naudojimo, naujo Europos vaidmens pasaulyje, Europos Sąjungos plėtros bei Sutarčių keitimo ir t. t. Kad šie esminiai klausimai būtų gvildenami atsižvelgiant į pamatines Europos Sąjungos vertybes ir kuriama geresnė ateitis mums ir ateinančioms kartoms ne tik Europoje, bet ir pasaulyje, reikia drąsių, kompetentingų ir vertybėmis besivadovaujančių politikos formuotojų, kurie sąžiningai siektų bendrojo gėrio. Esame atsakingi už tai, kad per ateinančius rinkimus būtų padarytas įmanomai geriausias pasirinkimas. 

Būdami krikščionys, turime stengtis gerai įžvelgti, už ką ir už kokią partiją balsuoti šiuo svarbiu Europos Sąjungos ateičiai momentu. Taigi turime atsižvelgti į veiksnius, kurie skirtingose šalyse gali skirtis, pvz., galimybę rinktis kandidatus ar tik partijas, skirtingų partijų rinkimų programas, savarankiškai prisistatančius kandidatus... Tokiais klausimais kiekvienos valstybės narės vyskupų konferencijos taip pat gali pasiūlyti naudingų rekomendacijų. Be to, svarbu, kad balsuotume už asmenis ir partijas, kurie aiškiai remia Europos projektą ir kurie, kaip pagrįstai numanome, propaguos mūsų vertybes ir Europos idėją, pavyzdžiui, gerbs ir skatins kiekvieno žmogaus orumą, solidarumą, lygybę, šeimą ir gyvybės šventumą, demokratiją, laisvę, subsidiarumą, rūpinimąsi mūsų „bendraisiais namais“.... Mes žinome, kad Europos Sąjunga nėra tobula ir kad daugelis jos politinių ir teisinių pasiūlymų neatitinka krikščioniškųjų vertybių ir daugelio jos piliečių lūkesčių, tačiau tikime, kad esame pašaukti prisidėti ir tobulinti ją demokratijos siūlomomis priemonėmis.

Daugelis jaunų žmonių per artėjančius rinkimus balsuos pirmą kartą, kai kurie iš jų – sulaukę 16 metų. Mes primygtinai raginame jaunus žmones pasinaudoti savo teise balsuoti per artėjančius Europos Parlamento rinkimus ir taip kurti Europą, kuri užtikrintų jų ateitį ir atitiktų jų tikruosius siekius. Taip pat raginame jaunuosius Europos katalikus, jaučiančius pašaukimą dalyvauti politikoje, eiti šiuo keliu ir, gerai pasirengus tiek intelektualiai, tiek morališkai, tarnavimo bendruomenei dvasia prisidėti prie bendrojo gėrio. Dažnai cituojama Jacques'o Delors'o kalba, pasakyta 1989 m. spalio 17 d. Briugėje, Europos kolegijoje. Tuometinis Europos Komisijos pirmininkas kreipiasi į jaunuosius studentus šiais žodžiais: „Esate kviečiami atlikti savo vaidmenį unikaliame nuotykyje, kuris sujungia žmones ir tautas, kad jiems būtų geriau, o ne blogiau.“

Mes, Europos vyskupai, šio kvietimo jauniesiems studentams mintimi kreipiamės į visus Europos piliečius. Įsitraukime į šį Europos projektą, kuris yra mūsų ateitis, sąmoningai balsuodami per artėjančius rinkimus! 

Patvirtino COMECE deleguoti vyskupai: 

Pirmininkas ✠ Mariano Crociata 
Latinos vyskupas (Italija) 

Pirmasis vicepirmininkas ✠ Antoine Hérouard 
Dižono arkivyskupas (Prancūzija)

Vicepirmininkas ✠ Nuno Brás da Silva Martins 
Funšalio vyskupas (Portugalija) 

Vicepirmininkas ✠ Czeslaw Kozon 
Kopenhagos vyskupas (Skandinavija)

Vicepirmininkas ✠ Rimantas Norvila 
Vilkaviškio vyskupas (Lietuva)

✠ Lode Aerts 
Briugės vyskupas (Belgija)

✠ Virgil Bercea 
Oradia Mare vyskupas (Rumunija)
 
✠ Joseph Galea-Curmi 
Maltos vyskupas augziliaras

✠ Jozef Hal'ko 
Bratislavos vyskupas augziliaras (Slovakija)

✠ Theodorus C.M. Hoogenboom 
Utrechto vyskupas augziliaras (Nyderlandai)

✠ Anton Jamnik 
Liublianos vyskupas augziliaras (Slovėnija)

✠ Philippe Jourdan 
Estijos apaštališkasis administratorius 

✠ Andris Kravalis 
Rygos vyskupas augziliaras (Latvija)

✠ Juan Antonio Martínez Camino
Madrido vyskupas augziliaras (Ispanija)

✠ Gábor Mohos 
Estergomo-Budapešto vyskupas augziliaras (Vengrija)

✠ Manuel Nin i Güell O.S.B. 
Graikijos apaštališkasis egzarchas 

✠ Kieran O'Reilly 
Kašelio ir Emlio arkivyskupas (Airija) 

✠ Franz-Josef Overbeck 
Eseno vyskupas (Vokietija) 

✠ Christo Proykov 
Sofijos Šventojo Jono XXIII eparchijos vyskupas (Bulgarija) 

✠ Ivan Šaško 
Zagrebo vyskupas augziliaras (Kroatija)

✠ Selim Jean Sfeir 
Kipro maronitų arkivyskupas 

✠ Janusz Bogusław Stepnowski 
Lomžos vyskupas (Lenkija) 

✠ Jan Vokál
Hradec Kralovės vyskupas (Čekija) 

✠ Leo Wagener 
Liuksemburgo vyskupas augziliaras 

✠ Aegidius Zsifkovics 
Eizenštato vyskupas (Austrija)