Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

LVK švietimo reikalų koordinatorės pareigas pradėjo eiti K. Valantinienė

2019 m. spalio 8 d. Lietuvos vyskupų konferencijoje Švietimo reikalų koordinatorės pareigas pradėjo eiti Kristina Valantinienė. LVK švietimo reikalų koordinatorė kuruos tikybos mokymo programų, tikybos vadovėlių rengimo ir atnaujinimo, tikybos mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo klausimus, veiklas su katalikiškomis mokyklomis ir katalikiškų mokyklų asociacija.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija