Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

2003 09 05. Popiežius Jonas Paulius II sveikina ir laimina visus Lietuvos gyventojus

Penktadienis, rugsėjo 5 d. (Vilnius). Popiežius Jonas Paulius II Vilniaus arkivyskupui metropolitui, kardinolui Audriui Juozui Bačkiui atsiuntė laišką, kuriame sveikina visus Lietuvos gyventojus ir siunčia ypatingą apaštališkąjį palaiminimą, kupiną nesibaigiančių dangaus malonių.

„Man labai malonu prisiminti matytas vietoves ir sutiktus žmones, ypač Vilniuje, apsilankius Aušros vartų šventovėje ir Antakalnio kapinėse, taip pat Kaune. Iš naujo išgyvenu netoli Šiaulių, Meškuičiuose, taip pat jūsų tautos Marijos šventovėje Šiluvoje patirtus jausmus“, - sakoma Popiežiaus Jono Pauliaus II laiške.

Ypatingai šiltai Šventasis Tėvas prisimena apsilankymą prie Šiaulių esančiame Kryžių kalne: „Ar galėčiau nesijaudinti prisimindamas Kryžių kalną? Ši įtaigi vieta Lietuvos krikščionims primena visos tautos ugningą tikėjimo liudijimą, tautos, besiremiančios pagrindiniu Dievo meilės žmonijai simboliu - meile, iki galo apreikšta Jėzaus Kristaus kančia, mirtimi ir prisikėlimu. Tie kryžiai primena mums siaubingus išbandymus, kuriuos teko patirti lietuviams sunkiausiais istorijos laikotarpiais. Būtent tuomet prie Šiaulių stovintys kryžiai tapdavo neišsenkančiu vidinės galios šaltiniu, leidusiu toliau priešintis viliantis geresnės ateities“.

Popiežius Jonas Paulius II mano, kad jo apaštališko vizito Lietuvoje dešimtmečio minėjimas gali tapti puikia proga, skatinančia žmones būti geresniais, savo gyvenimuose įgyvendinti krikščioniškas vertybes ir kurti geresnį savo ir visų Lietuvos gyventojų gyvenimą. „Daugybės iššūkių, kuriuos tikintiesiems iškelia moderni visuomenė, akivaizdoje Kristaus mokiniai pasaulyje turi būti šviečianti šviesa ir pasūdanti druska. Tad šiandien krikščionys privalo drąsiai prisiimti įsipareigojimą naujajai evangelizacijai, praradusiems pirminę priklausymo Kristui prasmę grąžinti suvokimą, kad jie yra gyvi Naujosios Sandoros tautos nariai. Jūsų tautos minimas vizito dešimtmetis gali būti suvokiamas kaip krikščioniškos tautos kelio į šventumą vienas iš etapų“, - Vilniaus arkivyskupui metropolitui, kardinolui Audriui Juozui Bačkiui atsiųstame laiške linki Šventasis Tėvas.

Sveikindamas visus Lietuvos gyventojus popiežius primena, kad Lietuva neseniai apsisprendė grįžti į Europos tautų šeimą, iš kurios ji buvo prievarta išplėšta: „Lietuva žengia keliu, grąžinančiu ją į didelę Europos šalių šeimą, kuriai ji visuomet priklausė. Neseniai minėjote karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-ąsias metines. Būtent jis suvienijo jūsų šalį su Kristaus kryžiumi ir troško, kad valstybė, gyvendama pagal krikščioniškus principus, dar glaudžiau įsilietų į Europos žemyną. Tai reikalauja, kad ir šiandien Lietuva nepamirštų savo krikščioniškosios tapatybės ir savo turtingų tradicijų ir gebėtų jomis prisidėti prie viso žemyno lobyno. Tokios atsakomybės imtis ypač pašaukta katalikų bendruomenė, turinti spindėti ištikimybe Evangelijos mokymui ir degti uolia meile, vienijančia ją su Bažnyčia“.

„Su šiais jausmais, patikėdamas šią mylimą tautą galingajam Švenčiausiosios Mergelės užtarimui, siunčiu Jums, Jūsų vyskupams, kunigams ir tikintiesiems ypatingą apaštališkąjį palaiminimą, kupiną nesibaigiančių dangaus malonių“, - palaiminimu baigiamas Popiežiaus Jono Pauliaus II sveikinimas visiems tikintiesiems.

Šventojo Tėvo vizito Lietuvoje dešimtmečiui paminėti skirti renginiai vyks iki rugsėjo 14 dienos.

Juozas Ruzgys
Referentas