Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacija apie Apaštalinio nuncijaus Lietuvai paskyrimą

Šventasis Tėvas Pranciškus Apaštaliniu nuncijumi Lietuvai paskyrė Jo Ekscelenciją titulinį Urbisaglia arkivyskupą Georgą GÄNSWEINĄ. Toliau pateikiamas naujojo Apaštalinio nuncijaus Lietuvai gyvenimo aprašymas.

Jo Ekscelencijos Arkivyskupo Georgo Gänsweino gyvenimo aprašymas

Arkivyskupas Georgas Gänsweinas gimė 1956 m. liepos 30 d. Waldshut (Vokietijoje). Įšventintas kunigu 1984 m. gegužės 31 d. Freiburg im Breisgau vyskupijai.

Įgijęs kanonų teisės daktaro laipsnį, 1995 m. jis pradėjo dirbti Šventojo Sosto Romos Kurijoje. Dirbo Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijoje, Tikėjimo mokymo kongregacijoje ir Valstybės sekretoriate.

2012 m. gruodžio 7 d. jis buvo paskirtas Popiežiaus namų prefektu ir tituliniu Urbisaglia arkivyskupu.

Arkivyskupas Gänsweinas moka vokiečių, prancūzų, anglų, italų ir ispanų kalbas.

Šventojo Sosto spaudos tarnybos ir Apaštalinės nunciatūros Lietuvoje informacija