Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija dėl Kristaus Apsireiškimo (Trijų karalių) iškilmės šventimo tvarkos

Lietuvos vyskupų konferencija primena, kad 2018 m. spalio 24 d. Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacija patenkino Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivysk. G. Grušo prašymą leisti Lietuvoje kasmet švęsti Kristaus Apsireiškimo (Trijų karalių) iškilmę sausio 6 d. (nebekilnojant jos į sekmadienį) bei suteikti šiai iškilmei neprivalomos liturginės šventės rangą. 

Lietuvos vyskupų konferencija