Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Nemokamai platinama Evangelijų knyga

2007 05 20

Š. m. balandžio mėn. geradarių dėka atspausdinta 100 tūkst. egzempliorių Evangelijų knygų. Tai 280 puslapių, patogaus formato leidinys, kuriame yra keturios Evangelijos – svarbiausia Naujojo Testamento dalis. Pagal su rėmėjais pasirašytą paramos sutartį Lietuvos Vyskupų Konferencija įsipareigojo šią knygą platinti nemokamai ir siekti, kad pirmiausia ją gautų Šventojo Rašto dar neskaitę ar menkai su juo susipažinę žmonės. Šios knygos bus dovanojamos sakramentų ar kitų patarnavimų iš Bažnyčios prašantiems žmonėms, šeimoms, rengiančioms savo vaikus pirmiesiems sakramentams, taip pat platinamos švietimo, gydymo, globos ir rūpybos, įkalinimo įstaigose.

Visas Evangelijų knygų tiražas paskirstytas Lietuvos vyskupijoms pagal tikinčiųjų skaičių. Parapijos turės pasirūpinti, kad knygos pasiektų minėtas įstaigas. Dalis tiražo skirta Kariuomenės ordinariatui.

Nemokamai platinamos Evangelijos turėtų paskatinti didesnį susidomėjimą Šventuoju Raštu. Tam tikslui leidinyje įdėti skirtukai, informuojantys apie neseniai pasirodžiusį Naujojo Testamento leidimą su prel. A. Rubšio komentarais.

Nuoširdžiai dėkodami aukotojams tikimės, kad šis leidinys daugeliui jo skaitytojų taps gera proga artimiau pažinti Jėzų, Jo skelbtą meilės ir vilties Naujieną.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas