Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

2003 03 05. LVK sekretoriato informacija apie Arkivyskupo Jean – Louis Tauran vizito Lietuvoje apžvalgą

2003 m. kovo 5 d. (trečiadienis). Baigdamas savo vizitą Lietuvoje Šventojo Sosto Sekretorius ryšiams su valstybėmis J. E. arkivyskupas Jean – Louis Tauran Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriate vykusioje spaudos konferencijoje apžvelgė antrąjį savo apsilankymą Lietuvoje.

“Svarbiausias dalykas ir pokytis per 11 metų, praėjusių po pastarojo mano apsilankymo Lietuvoje, yra tai, kad liūdesį ir susirūpinimą žmonių veiduose pakeitė šypsenos ir daug linksmesni veidai”, - sakė Vatikano atstovas. Pasak jo, “tai reiškia, kad žmonės labiau pasitiki ateitimi ir drąsiau žvelgia į priekį”.

Arkivyskupas Jean – Louis Tauran pastebėjo, kad visuose susitikimuose su aukščiausiais šalies vadovais buvo jaučiama geranoriškumo atmosfera ir tolimesnio bendradarbiavimo siekis. Šventojo Sosto Sekretorius ryšiams su valstybėmis pastebėjo, kad bendradarbiavimas ir dialogo paieškos yra vienas svarbiausių principų, kuriais turi būti grindžiami santykiai tarp žmonių ir įvairių valstybių.

“Šio principo tarptautinė bendruomenė neturi teisės pamiršti siekdama spręsti vis naujus konfliktus, o šiomis dienomis – spręsdama Irako nusiginklavimo klausimą”, - sakė arkivyskupas. Katalikų Bažnyčios pozicija šiuo klausimu yra dvejopa: Irakas privalo nusiginkluoti ir tam būtina išnaudoti visas diplomatines galimybes, o tarptautinė bendruomenė privalo išsaugoti vienybę priimdama sprendimus dėl kraštutinių priemonių panaudojimo. Arkivyskupas Jean – Louis Tauran sakė, kad “būtų labai blogai, jei tarptautinė bendruomenė suskiltų į viena kitai prieštaraujančias stovyklas: tai tik dar labiau padidintų tarptautinio terorizmo pavojų ir sukeltų pavojų musulmonų ir krikščionių dialogui”.

Prieš išvykdamas į oro uostą Vatikano atstovas pasidžiaugė, kad Katalikų Bažnyčia Lietuvoje akylai budi ir sergi per šimtmečius išsaugotas krikščioniškąsias tradicijas. “Lietuva visuomet buvo Europoje ir šiandien grįžta į ją išsaugojusi tai, ką Vakarų Europos šalys jau spėjo primiršti. Jūs Europai galėsite duoti labai daug: grąžinti jai atmintį apie krikščioniškąsias žemyno šaknis. Žemynas be atminties yra žemynas be turinio ir be ateities. Galiu tai pavadinti abipusiu apsikeitimu dovanomis”, - sakė Šventojo Sosto Sekretorius ryšiams su valstybėmis Jean – Louis Tauran.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas