Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos kreipimąsis dėl maldos už šeimą mėnesio paskelbimo (2012 04 27)

2012 04 27

Lietuvos Vyskupų Konferencijos kreipimasis
į Lietuvos kunigus, tikinčiuosius ir visus geros valios žmones

DĖL MALDOS UŽ ŠEIMĄ MĖNESIO PASKELBIMO

Atsiliepdami į Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos bei Lietuvos šeimos centro kreipimąsi ir išreikštą susirūpinimą esamu visuomenės susipriešinimu dėl santuokos ir šeimos sampratos bei esant prieštaringiems aiškinimams ir politiniams sprendimams Lietuvoje, norėdami sustiprinti santuoką ir iš jos išplaukiančius gėrius bei šeimos vertybes, Lietuvos Vyskupų Konferencijos Nuolatinės tarybos bendru nutarimu SKELBIAME mėnesį tarp Lietuvoje minimos Motinos dienos ir Tėvo dienos (2012 05 06 – 2012 06 03) MALDOS UŽ ŠEIMĄ MĖNESIU.

Kviečiame visus tikinčiuosius ir geros valios žmones per šį mėnesį asmeniškai ir kartu apmąstyti santuokos ir šeimos vertę, ypatingą šeimos ir sutuoktinių reikšmę mūsų Tautai ir Valstybei bei visų Lietuvos vaikų tvirtos ateities bei atsakingo ugdymo šeimoje poreikį.

Raginame visų mūsų branginamoje ir ypatingai puoselėjamoje gegužinių pamaldų tradicijoje šiemet melstis ir šias pamaldas pašvęsti maldai už šeimą.

Tikime, kad tikinčiųjų malda ir visų geros valios Lietuvos piliečių sąmoningumas bei bendras ir atsakingas santuokos ir šeimos branginimas padės visiems aiškiau suvokti prigimtinių teisių, tradicijų ir amžinųjų vertybių svarbą kiekvieno mūsų, o ypač šeimos, gyvenime.

Marija, Karaliene Šeimos, melski už mus!

Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
Vyskupų Konferencijos Pirmininkas