Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Gegužės 5 dieną į Vilnių atvyko naujai paskirtasis popiežiaus pasiuntinys Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriato informacinis pranešimas

Gegužės 5 dieną į Lietuvą atvyko naujai paskirtasis apaštalinis Nuncijus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje arkivyskupas Luigi Bonazzi.

Tarptautiniame Vilniaus oro uoste apaštalinį nuncijų pasitiko Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupai Eugenijus Bartulis, Juozas Matulaitis, Jonas Kauneckas, Juozas Tunaitis, Jonas Ivanauskas, Juozas Preikšas. Pasitikime dalyvavo Vyskupų Konferencijos Generalinis sekretorius mons. G. Grušas, Kariuomenės ordinariato atstovai, Opus Dei Prelatūros Regioninis vikaras Baltijos šalims mons. Andreas Lavin , Pranciškonų vienuolyno Provinciolas br. Astijus Kungys OFM, kiti kunigai. Naująjį nuncijų pasitiko šiuo metu laikinai einantis Apaštalinės Nunciatūros reikalų patikėtinio pareigas mons. Jean – François Latheaume, taip pat Italijos, Lenkijos, Airijos ambasadoriai, Užsienio Reikalų ministerijos protokolo skyriaus darbuotojai.

Apaštališkasis nuncijus padėkojo visiems susirinkusiems už ypatingai šiltą ir svetingą sutikimą, atsakė į žurnalistų klausimus. Po oficialaus sutikimo apaštališkasis nuncijus iš karto vyko į Aušros Vartų Šventovę. Prie Šventovės, skambant varpams ir susirinkus tikintiesiems bei giedant giesmes, garbųjį svečią pasitiko parapijos klebonas mons. J.Kasiukevič. Nuncijus Liugi Bonazzi meldėsi prie Gailestingumo Motinos paveikslo. Visi kartu sugiedojo giesmę „Marija, Marija“. Po giesmės naujasis nuncijus padėkojo už bendrą maldą ir sutikimą, pakvietė visus melstis už Eminenciją Kardinolą ir perdavė ypatingus sveikinimus nuo Šventojo Tėvo Benedikto XVI- ojo. Susirinkusiems suteikęs ganytojiškąjį palaiminimą apaštalinis nuncijus išvyko į Apaštalinę nunciatūrą.

Apaštalinis Nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi gimė 1948 metais šiaurės Italijos Bergamo arkivyskupijoje. 1973 metais jam buvo suteikti kunigo šventimai. Baigęs Šventojo Sosto diplomatus rengiančią Popiežiškąją bažnytinę akademiją, kunigas Liugi Bonazzi du dešimtmečius tarnavo nunciatūrose Afrikoje, Europoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje. 1999 metais buvo paskirtas apaštališkuoju nuncijumi Haityje ir konsekruotas vyskupu. Nuo 2004 metų vadovavo nunciatūrai Kuboje. Šių metų kovo 14 dieną jis buvo paskirtas apaštališkuoju nuncijumi Lietuvoje ir Estijoje, kovo 25 dieną jam suteiktas paskyrimas atstovauti Šventajam Tėvui taip pat ir Latvijoje.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas