Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

2003 12 05. Dėl Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projekto

Gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projektui. Paskelbus ankstesnius šio įstatymo projekto variantus Bažnyčia buvo viešuose pareiškimuose išsamiai išdėsčiusi kritišką poziciją. Kai kuriais dabartiniame projekte padarytais pakeitimais – išbrauktos normos, įteisinančios vienišų moterų apvaisinimą bei embrionų donorystę – atsiliepta į problemiškus aspektus, kuriuos akcentavo Lietuvos Vyskupų Konferencija ir krikščioniškos visuomeninės organizacijos. Tačiau jame išliko opios moralinės, etinės ir teisinės nuostatos, kurios kelią didelį rūpestį. Tarp tokių minėtinos: 1) lytinių ląstelių bankų kūrimas, kuris atvertų duris komerciniam piktnaudžiavimui bei įvairioms teisinėms ir socialinėms problemoms; 2) prigimtinės vaiko teisės žinoti savo biologinius tėvus paneigimas; apie šią teisę kalba tarptautinės sutartys, šiuo metu ji jau ginama teismuose Anglijoje bei kitose šalyse, kur dirbtinio apvaisinimo būdu pradėti ir pilnametystės sulaukę žmonės bylinėjasi dėl savo teisių; 3) embrionų sunaikinimas ir užšaldymas nenustatytam terminui, abiem atvejais pasibaigiantis daugybės pradėtų nekaltų gyvybių nužudymu; 4) galimybė pasirinkti fenotipą (t. y. tokias išorines savybes, kaip akių ar plaukų spalva ir pan., ar net lytį), o tai gali būti prilyginta eugeninėmis manipuliacijomis, kurios buvo pasmerktos dar Niurnbergo teisme.

LR Sveikatos apsaugos ministras, komentuodamas projektą, minėjo Italijoje esą galiojančius liberalesnius įstatymus, kurių pavyzdžiu siūlo sekti Lietuvai. Tačiau jis nutylėjo, kad Italijoje šiuo metu kaip tik vyksta šių įstatymų peržiūrėjimas siekiant juos sugriežtinti ir pašalinti praktikoje atsiskleidusias spragas. Atkreipiame dėmesį, kad kur kas labiau pravartu sekti Vokietijos modeliu, kur draudžiamas „atliekamų“ embrionų sukūrimas, t. y. leidžiama sukurti tik tiek embrionų, kiek įkeliama į gimdą; Vokietijoje taip pat visiškai atmetama lytinių ląstelių donorystė.

Tikimės, kad dėl šių dalykų jau prasidėjusi pozityvi specialistų, politikų, visuomenės ir Bažnyčios diskusija bus tęsiama, ir aktai, kuriuos po svarstymų priims Lietuvos Respublikos Seimas, užkirs kelią manipuliuoti gyvybe. Atsižvelgdama į tai Lietuvos Vyskupų Konferencija kartu su Lietuvos Šeimos centrais ir įvairiomis judėjimo „Už gyvybę“ siejamomis organizacijomis gruodžio 13 d. rengia tarptautinę mokslinę konferenciją apie dirbtinį apvaisinimą, kurios tikslas – platesniame kontekste įvertinti kitų šalių patirtį bei Lietuvoje svarstomo projekto moralinius, etinius bei teisinius ypatumus ir trūkumus. Daugiau informacijos apie konferenciją bus išplatinta artimiausiu metu.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas
info@lvk.lcn.lt