Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

2003 12 11. Lietuvos Vyskupų Konferencijos kreipimasis

Brangūs Lietuvos žmonės,

sunerimę ir susirūpinę matome, kaip politinė valstybės vadovo krizė virsta moraline visuomenės krize, kaip nuolat auginama piliečių tarpusavio įtampa. Jei šalyje ilgiems mėnesiams įsiviešpatautų priešiškumo dvasia, žalą pajustų kiekvienas. Ji jau šiandien stumia į šoną tikruosius rūpesčius žmonėmis ir valstybe. Likus dar metams iki rinkimų miestuose bei miesteliuose pradėta rinkiminė kampanija gresia krikščionims deramą Kristaus Gimimo šventės laukimą pakeisti emocijų kurstymu ir apsistumdymais salių prieangiuose.

Todėl jaučiame pareigą kreiptis į visus, ragindami nepasiduoti nuolatinei demagogijai, neatsakingai svaidomiems pažadams, o ypač – pykčiui. Pykčiui, kurį siekiama išprovokuoti beatodairiškais kaltinimais, metamais ištisoms visuomenės grupėms (jaunimui, inteligentams, miestiečiams) ir svarbioms demokratinės valstybės institucijoms (Seimui, žiniasklaidai). Brangieji, neleiskite įsiūbuoti valstybės laivo, susigundę vilionėmis partijų, kurios tik vakar atsiradę dar nė piršto nepajudino, o jau pelno populiarumą, išnaudodamos Jūsų skausmą ir nepriteklius. Sąžiningai savęs paklauskite, ar nors vienas, lengvai žadėjęs, ką nors tesėjo. Negalime nutylėti ir neleistino kai kurių politikų piktnaudžiavimo žodžiais „tikėjimas“, „ramybė“, „adventas“ – kviečiame šių vertybių ieškoti maldoje, šeimoje ir savo parapijų bendruomenėse, o ne politiniuose susirinkimuose.

Susiklosčiusi padėtis iš Prezidento reikalavo ryžtingai apsispręsti tiesos sakymui. Tačiau žmonėms taip ir nebuvo atvirai paaiškinta, kodėl jis naudojosi parama ir patarimais asmenų, ant kurių krenta sunkūs įtarimai. Kiekvieną dieną mažėjo vilčių, kad didelės visuomenės dalies pagarba ir pasitikėjimas Prezidentu dar galėtų būti atkurtas. Todėl kardinolas A. J. Bačkis ir arkivyskupas S. Tamkevičius asmenišku laišku kreipėsi į Rolandą Paksą, prašydami įsiklausyti į savo sąžinės balsą ir pasielgti taip, kaip reikalauja bendrasis gėris, o ne asmeniniai ar grupiniai interesai.

Kokia bebūtų politikų pasirinkta išeitis, tikime, kad Lietuvos žmonės meilės ir susitaikymo dvasia tęs kuriamąjį darbą savo šeimų ir visuomenės labui. Tikime, kad su Dievo pagalba nugalės išmintis ir sąžinės balsas. Laimindami Jūsų namus, šeimas, melsdami kalėdinės taikos ir linkėdami sulaukti džiaugsmingų Kristaus Gimimo švenčių –

Lietuvos vyskupai