Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

2003 06 09–13. LVK sekretoriato informacija apie LVK Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencija tarybos oficialų vizitą šioje šalyje

Birželio 9–13 d. Lenkijoje su oficialiu vizitu lankėsi Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencija taryba, vadovaujama Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos. Drauge su juo vyko šios tarybos nariai – Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC bei šios vyskupijos kurijos kancleris monsinjoras Juozas Pečiukonis, taip pat Kauno arkivyskupo generalvikaras kunigas Jonas Ivanauskas.

Elko vyskupo ingresas

Birželio 9 d. Elko (Lenkija) katedroje vyko naujojo vyskupijos ordinaro vyskupo Jerzy Mazuro SVD ingresas. Naujasis vyskupas, pakeitęs šį pavasarį mirusį Elko vyskupą Edwardą Samselį, prieš tai buvo Šv. Juozapo vyskupijos Irkutske (Rusijos federacija) vyskupas, tačiau vietos valdžiai nepratęsus leidimo pasilikti šalyje, grįžo į Lenkiją.

Ingreso iškilmėse, be trisdešimties vyskupų bei trijų šimtų kunigų iš visos Lenkijos ir užsienio šalių – Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, dalyvavo ir delegacija iš Lietuvos: Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius bei minėtieji LVK Ryšių su Lenkijos VK tarybos nariai. Lietuvos atstovai, sveikindami naująjį vyskupą, linkėjo jam visokeriopos Dievo palaimos, pasidžiaugė jau užsimezgusiu bendradarbiavimu sielovadoje bei puikiais kaimyniniais santykiais ir su Vilkaviškio vyskupija, ir su Kauno arkivyskupija, taip pat sakė tikį, kad tie santykiai ir toliau sėkmingai plėtosis. Elko vyskupas J. Mazuras SVD savo ruožtu padėkojo svečiams, išreiškė savo palankumą bei didelį troškimą ir toliau taip pat sėkmingai plėtoti Lietuvos ir Lenkijos Bažnyčių bendradarbiavimą.

Konferencija Drohiczyne

Birželio 10–11 d. minėtoji taryba, vadovaujama vyskupo R. Norvilos, Drohiczyne dalyvavo bendroje eilinėje konferencijoje su analogiška Lenkijos vyskupų konferencijos taryba, kuriai vadovauja Balstogės arkivyskupas metropolitas Wojciechas Ziemba. Ta proga drauge paminėti ir švęsti keli jubiliejai: popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato 25-erių metų jubiliejus, taip pat 750 m. sukaktis, kai Galicijos kunigaikštis Danielius Romanovičius buvo vainikuotas Rusios karaliumi popiežiaus Inocento IV karūna. Ši karūna buvo atsiųsta drauge su Lietuvos karaliui Mindaugui karūnuoti skirta karūna, kurios atsiimti Drohiczyną buvo atvykę Mindaugo pasiuntiniai.

Bendroje konferencijoje svarstyti abiejų šalių sielovadai aktualūs klausimai: pasidalyta nuolatinio diakonato rengimo bei įgyvendinimo programos tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje patirtimi, taip pat aptarti Velykų liturgijos reformos praktiniai klausimai, pasikeista bažnyčių statymo bei restauravimo patirtimi, ir kt.

Tarptautinė paroda–mugė Kielce`uose

Vizito pabaigoje LVK Ryšių su Lenkijos VK tarybos nariai lankėsi Kielce’uose, kur birželio 12–14 d. vyko ketvirtoji tarptautinė sakralinio meno ir reikmenų paroda–mugė „Sacro expo“. Joje dalyvavo iš aštuonių šalių atvykę per du šimtus firmų atstovų, pateikusių liturginių rūbų bei reikmenų, devocionalijų, bažnyčių architektūros bei interjero dizaino projektų ir kitokios produkcijos, reikalingos bažnyčių statybai bei priežiūrai.